Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Communicatieadviseur klimaat en energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Communicatie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 19 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DC_20190912_11
 • Plaatsingsdatum 5 december 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Het kabinet heeft grote ambities om klimaatverandering tegen te gaan. Om handen en voeten te geven aan die ambities, is het klimaatakkoord afgesloten. Effectuering van de afspraken in het klimaatakkoord is een belangrijke taak van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar dat kunnen we niet alleen. Realisatie van windparken, zonne-akkers, geothermie of aardgasvrije wijken lukt alleen met draagvlak. Daar is samenwerking voor nodig met uiteenlopende partners, zoals lokale overheden, energiebedrijven, kennisinstellingen, initiatiefnemers en omwonenden.

Het vormgeven van deze samenwerking is één van de urgente opgaven waar ons ministerie voor staat. Een uitdaging waar we wel wat hulp bij kunnen gebruiken van een creatieve, energieke en verbindende communicatieprofessional. Daarom zijn we op zoek naar een Communicatieadviseur Energieprojecten.

Deze functie valt binnen het Team Klimaat & Energie op de Directie Communicatie. De communicatieadviseurs binnen dit Team zijn medeverantwoordelijk voor het vormgeven van de communicatieve wijze waarop EZK zich aan de buitenwereld laat zien en voor de manier waarop ze omgaat met relevante spelers. Zij hebben naast de inhoudelijke rol, ook de rol om op de Directie Communicatie de disciplines (woordvoering, speeches, online, etc) bij elkaar te brengen in communicatiestrategieën, plannen, aanpak en producties. Zowel op de lange als de korte termijn. Die producties zijn bijvoorbeeld campagnes, beeldbepalende publieksbijeenkomsten, acties rond stakeholdermanagement en innovatieve online projecten.

De specifieke vacature Communicatieadviseur Energieprojecten, legt zich toe op de communicatie rond het creëren van meer draagvlak en acceptatie voor de overstap naar duurzame energiebronnen en energiebesparing. Je bedenkt en voert uit de beleidscommunicatie voor de directie Warmte en Ondergrond in nauwe samenwerking met de andere communicatieadviseurs binnen het team Klimaat en Energie. De adviseur die wij zoeken is strategisch sterk, deinst er niet voor terug om te werken aan complexe politieke dossiers en heeft de blik permanent gericht op  het effectief verbinden van “binnen en buiten” We zoeken iemand die goed in staat is om krachtenvelden te doorgronden en verbindend weet om te gaan met tegengestelde belangen. Netwerken opbouwen en uitbreiden zit in je bloed en je weet gemakkelijk je weg te vinden in een werkveld met veel en veelkleurige spelers. Je voelt snel aan, aan welke tafels je gesprekspartner moet zijn om goed te kunnen te luisteren én invloed uit te kunnen oefenen, binnen en buiten het departement. Vanuit kennis, ervaring en vertrouwen ben je ook sparringpartner voor de ambtelijke en politieke top van het ministerie.

Heb jij er plezier in om samen met het team te (blijven) zoeken naar manieren om via de strategische inzet van communicatie het algemeen publiek en stakeholders te bereiken en te betrekken? Vind je het belangrijk om mee te werken aan het creëren van meer draagvlak voor de overstap naar duurzame energiebronnen? Wil jij bijdragen aan heldere communicatie over klimaatmaatregelen, de energietransitie en spannende innovaties die ons daarbij kunnen helpen? Ben je in staat om – en krijg je energie van, te werken met snel opeenvolgende deadlines in een complexe omgeving waar veel verschillende belangen een rol spelen? Dan ben jij de collega die wij zoeken.

Concreet houdt je takenpakket in:

 • Je draagt bij aan strategische planvorming én uitvoering van de communicatie rond concrete vraagstukken die spelen voor de realisatie van energieprojecten.
 • Je creëert draagvlak voor de gekozen communicatieve koers, zowel richting algemeen publiek en stakeholders als intern tot op het hoogste niveau.
 • Je monitort het nieuws en signaleert relevante ontwikkelingen waar EZK in communicatie en relatiemanagement op in kan spelen.
 • Je ontwikkelt en organiseert ontmoetingen met en tussen relevante interne en externe stakeholders.
 • Je denkt mee (samen met beleids- en inhoudelijk experts) over concepten voor communicatieproducten, zoals infographics en video’s en speelt een rol in de realisatie ervan.
 • Samen met de adviseurs online, onderhoud je informatie op internet en intranet rond de thema’s waar jij aan werkt, zoals Q&A’s op de website rijksoverheid.nl.
 • Al bovenstaande communicatie-initiatieven en de publicatiemomenten van de beleidsagenda komen samen in een communicatiekalender. Jij houdt deze bij, zorgt dat er actie wordt ondernomen en bewaakt de voortgang.

Functie-eisen

 • Minimaal 4 jaar ervaring met communicatieadvies en -strategie, bij voorkeur zowel binnen als buiten de Rijksoverheid.
 • Kennis van en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Je hebt een voorliefde voor innovatief handelen en bent nieuwsgierig naar nieuwe communicatietechnieken.
 • Je bent energiek, toont initiatief, bent resultaatgericht en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent analytisch sterk, stressbestendig en flexibel.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en bent aantoonbaar communicatief sterk, zowel schriftelijk, in beeld als mondeling).
 • Bewezen affiniteit met klimaat en energievraagstukken (op beleids-, rijks, provinciaals of lokaal niveau) is een pré.  

Competenties:

 • Creativiteit
 • Verbindend
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl ) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

Onderdeel van de sollicitatieprocedure kan zijn het voorbereiden van een casus. Informatie hierover volgt bij de uitnodiging voor het eerste gesprek.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Of het nu gaat om het gesproken woord, tekst of - in toenemende mate - beeld; de Directie Communicatie brengt het werk van EZK zo helder mogelijk over het voetlicht en maakt voortdurend het gesprek mogelijk met onder andere ondernemers, maatschappelijke organisaties  en betrokken burgers. Steeds meer stellen we sámen met deze partijen doelen op en werken we er samen en resultaatgericht aan om deze doelen zo goed mogelijk te halen.
Dat doen wij door erop uit te gaan, slimme communicatiestrategieën te bedenken en uit te voeren, beeldbepalende campagnes te ontwikkelen, netwerkevenementen te organisaties en relevante discussies via sociale media te initiëren. Communicatieplannen, mediastrategieën en publieksonderzoek staan daarbij niet op zichzelf, maar zijn juist onderdeel van een bredere aanpak die laat zien wat EZK doet, met wie, waarom en voor wie. Dit doen we tijdig, in de juiste samenhang en in een taal die iedereen kan begrijpen. Door daarbij goed te luisteren, verzamelen wij signalen uit alle hoeken van de samenleving. Die inzichten zijn van grote waarde voor goed beleid voor een duurzaam en ondernemend Nederland.

Werken bij de directie Communicatie van EZK, betekent werken in een hecht team samen met communicatieadviseurs, speechschrijvers, woordvoerders, adviseurs externe betrekkingen en online adviseurs. Je bent onderdeel van een waardevol netwerk van samenwerkingspartners, zowel binnen als buiten de Rijksoverheid. We gaan er prat op vooraan te lopen bij het inzetten van nieuwe communicatietechnologieën en houden continu scherp in de gaten waar kansen gecreëerd kunnen worden om als communicatieprofessional bij te dragen aan de doelstellingen van EZK. Kenmerkend is de open, integrale manier waarop we werken. Iedereen draagt volop bij vanuit zijn of haar eigen vakkennis. De ruimte is er, en dat je die ruimte pakt verwachten we dus ook van elkaar. Je opereert vanuit veel vrijheid, mét veel verantwoordelijkheid, maar altijd als onderdeel van een team en onder coördinatie van een senior adviseur of het MT.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Communicatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Werken bij EZK betekent: werken aan een duurzaam én ondernemend Nederland. Het betekent ook dat je je iedere dag afvraagt of Nederland klaar is voor de toekomst. Wat vraagt de duurzame economie van morgen, vandaag van ons? Die toekomst vraagt om een brede blik. Want het ministerie van EZK staat voor economische zaken én klimaat. Die twee zaken zijn aan elkaar verbonden; sterker nog, ze hebben elkaar heel hard nodig. De kennis, innovatiekracht en ondernemingszin die we met elkaar ontwikkelen kunnen bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van klimaatverandering. Maar ze helpen ons ook om de kansen te pakken die de wereldwijde digitalisering en andere technologische doorbraken ons biedt. En in de oplossingen die we samen vinden voor maatschappelijke uitdagingen schuilen weer economische kansen voor onze ondernemers. Want de wereld van morgen wordt gebouwd door de ondernemers van vandaag. Daarom maakt het ministerie ondernemen duurzamer en zorgt het ervoor dat duurzaamheid loont. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met ieders belangen, hoe lastig dat soms ook is. Want balans vind je alleen als je – soms harde – keuzes maakt.

Het kabinet heeft grote ambities om klimaatverandering tegen te gaan. De komende tijd is een extra spannende. De kabinetsprioriteit klimaat gaat namelijk een nieuwe fase in: de uitvoering van het klimaatakkoord. Om de ambities waar te maken, is steun van en samenwerking met publiek en stakeholders onontbeerlijk. Daar zet de directie Communicatie zich voor in, samen met beleidsdirecties en externe partijen.

Bij het ministerie van EZK werken circa 7.000 medewerkers. Het grootste deel daarvan werkt bij uitvoerende diensten, bij inspecties en/of toezicht.

Meer informatie over EZK vind je op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pim van Strien, hoofd Communicatiestrategie en Externe Betrekkingen

06-1990 0776

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Communicatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Webmanager binnen het Digital Trust Center (DTC)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Beleidsmedewerker aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Centraal Functioneel Beheerder

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon