Communicatieadviseur Langdurige Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Één jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor, WO bachelor
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 10 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-702(DLZ)
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Communicatie effectief inzetten om beleidsdoelstellingen of een gedragsverandering te bereiken? En meewerken aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland? Jij gaat aan de slag om onze (complexe) beleidsboodschappen te vertalen voor kwetsbare mensen, de mensen die voor hen zorgen, partijen die daar een belangrijke rol in hebben en de samenleving als geheel. Daarbij werk je nauw samen met beleids- en communicatieadviseurs van VWS en externe partijen.

Wat ga je doen
Voor ongeveer de helft van je werktijd ga je als communicatieadviseur werken voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO) en word je geplaatst in het WOZO-team. Met WOZO werken we met een aantal directies van VWS en Binnenlandse Zaken (Wonen) aan de ouderenzorg van de toekomst. Het programma is meer dan een set aan beleidsmaatregelen. Met WOZO proberen we ook een beweging in de samenleving op gang te brengen met als nieuwe norm: zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan. Communicatie is een belangrijk instrument om deze beweging te verbreden en aan te jagen. Jij adviseert hoe en voert dit samen met anderen (intern en extern) uit met concrete acties en communicatieproducten.

Voor de andere helft van je werktijd adviseer je verschillende teams binnen de directie Langdurige zorg (LZ). Denk aan het team Gehandicaptenzorg, team Wet Zorg en Dwang (WZD) en team Geestelijke gezondheidszorg. In totaal zijn er binnen de directie 16 teams, maar niet ieder team heeft ondersteuning op communicatie nodig.

Je adviseert de teams bij communicatievraagstukken, doet concrete voorstellen voor communicatie-uitingen of de te volgen communicatiestrategie en je levert een bijdrage aan de uitvoering. Hierbij werk je samen met de teams en de medewerkers van onze directie Communicatie. Het kan hierbij gaan over het opzetten van een publiekscampagne, het inzetten van sociale media, het opstellen van een persbericht of het (laten) maken van een infographic. In je rol adviseer je ook het MT van de directie LZ over de communicatiestrategie voor de hele directie, waarbij je dankbaar gebruik maakt van het overzicht dat jij opbouwt over de werkwijze in de verschillende teams. Het is aan jou om te zorgen dan onze communicatie niet alleen effectief maar ook onderling consistent is.

Kortom, een veelzijdige functie in een leuke directie met boeiende onderwerpen waarin je snel een groot netwerk opbouwt.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van de directie LZ is: “Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen”. Binnen het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) houdt de directie Langdurige Zorg (LZ) zich bezig met het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van langdurige zorg. Daarbij gaat het om zorg aan mensen die vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek 24uurs toezicht en zorg nodig hebben. Deze zorg is geregeld in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In die kwetsbaarheid en afhankelijkheid van zorg en ondersteuning moet de zeggenschap van cliënten zo groot mogelijk zijn. De langdurige zorg moet betaalbaar, kwalitatief goed en voor iedereen toegankelijk blijven. LZ werkt daarom aan veel verschillende onderwerpen, zoals bekostiging van zorg, kwaliteitsbeleid toegankelijkheid, administratieve lastenverlichting en elektronische gegevensuitwisseling.

Binnen de directie werken ongeveer 75 bevlogen collega’s.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michiel Geschiere (zie bijzonderheden)

06-15870370

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Pandemische Paraatheid - Directie Langdurige Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker weerbaarheid zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon