• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een functie met een tijdelijke aanstelling in beginsel voor de duur van 2 jaar.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 5 juni Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 539050
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Competentiemanager

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Als competentiemanager ben je verantwoordelijk voor de prestaties van een groep medewerkers binnen jouw resourcepool. Je zorgt voor de kwaliteit van medewerkers in hun functioneren door het houden van functioneringsgesprekken, het coachen en stimuleren van medewerkers in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en door het begeleiden van individuele opleidingsplannen. Daarnaast begeleid je medewerkers die door ziekte zijn uitgevallen.

Naast de ontwikkeling van medewerkers draag je ook zorg voor de realisatie van de vereiste kwaliteitsnormen. Het spreekt voor zich dat je garant staat voor een (sociaal) veilige werkomgeving. Je draagt ervoor zorg dat jouw medewerkers integer handelen op zowel zakelijk als sociaal gebied.

Je bent het aanspreekpunt voor één of meer afdelingen binnen JIVC (accounts). Je stemt periodiek met de verantwoordelijke sectiehoofden en/of portfoliomanagers de benodigde capaciteit af en stuurt op een structurele aansluiting tussen vraag en aanbod van kennis, kunde en gedrag. Hiertoe zorg je voor de benodigde opleidings- en verbeterplannen. Je realiseert medewerkerstevredenheid door afwisseling in werkzaamheden en het bieden van uitdagingen. Ook ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie van in- en doorstroom van zowel eigen medewerkers als, in voorkomende gevallen, inhuurmedewerkers.

Je analyseert de te verwachten vraag vanuit jouw account(s) op korte en lange termijn en zorgt ervoor dat de performance (kennis, gedrag en vaardigheden) van jouw medewerkers daarop aansluit. Ook zoek je hiervoor de afstemming met competentiemanagers van andere resourcepools binnen het Competentiecentrum.

Wij zoeken een enthousiaste collega om het Competentiecentrum binnen JIVC verder vorm te geven. Met onzekerheid kunnen omgaan is een vereiste, zeker gezien de fase waarin het JIVC zich bevindt. Je verdiept je in de materie, analyseert, doet implementatie- en verbetervoorstellen, stemt voorstellen af, zorgt voor draagvlak en voert jouw voorstellen vervolgens doortastend uit.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het JIVC is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.

De verantwoordelijkheid van het JIVC strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het JIVC daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het JIVC daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut.

Het Competentiecentrum bestaat uit verschillende, op vakgebieden gerichte, functionele units. Deze units vormen de (groei)kernen waarbinnen vaktechnische expertise wordt gecentreerd. Het bijeenbrengen van professionele expertise op het betrokken vakgebied en de bijbehorende kennisdeling vormen daarbij het uitgangspunt. Het creëren van flexibiliteit in de allocatie van schaarse capaciteit zorgt voor een wendbare IT-organisatie die effectief kan meebewegen met de continu wijzigende behoefte die Defensie en haar ketenpartners stellen aan de IT-ondersteuning.

Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Utrecht, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden.

Het betreft een functie met een tijdelijke aanstelling in beginsel voor de duur van 2 jaar.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Muriel van der Draaij, competentiemanager

06-83890853

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jeroen Schamper, P&O adviseur

06-20374085

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Portfoliomanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Releasemanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior DevOps Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon