Complexbeveiliger jeugdinrichting

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Breda
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.005 - €2.623
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Niveau MBO - 2
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 mei
 • Vacaturenummer 8706
 • Plaatsingsdatum 16 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bewaken, beveiligen, signaleren, controleren en informeren. Daar houd jij je mee bezig als complexbeveiliger bij de Justitiële Jeugdinrichting in Breda. Jongeren worden in deze inrichting geplaatst op basis van bijvoorbeeld voorlopige hechtenis of jeugddetentie. Ons doel? Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. En daar ga jij aan meewerken.

Je gaat aan de slag bij locatie Den Hey-Acker in Breda, onderdeel van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting. In onze inrichting zijn we verantwoordelijk voor het begeleiden en opvoeden van jongeren. Zij worden hier geplaatst op grond van vrijheidsnemende kaders. In jouw rol ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid binnen het complex. Dit doe je samen met jouw collega’s binnen team Veiligheid.

Jouw taken
Bewaking en beveiliging:

 • het verrichten van toegangs- en uitgangscontroles, het hiervoor onder andere controleren van legitimatiebewijzen, het in- en uitschrijven van bezoek, het controleren van in- en uitgevoerde goederen, het controleren van de in- en uitgaande voertuigen en het registeren hiervan;
 • het uitgeven en innemen van sleutels en communicatiemiddelen en het registeren hiervan;
 • het bedienen van binnen de inrichting in gebruik zijnde communicatiemiddelen, alarm- en meldsystemen, brandmeldsystemen, camerasystemen, intercom- en oproepsystemen en elektrische deuren;
 • het, buiten kantooruren, bedienen van de telefooncentrale;
 • het informeren van medewerkers, bezoekers en jongeren geplaatst binnen de inrichting over binnen de inrichting van toepassing zijnde huisregels en veiligheidsvoorschriften;
 • het, meerdere malen per dag, verrichten van controles op aanwezigheid van de jongeren geplaatst binnen de inrichting;
 • het verrichten van controle rondes, zoals nacht- en brandrondes;
 • het, dagelijks, controleren van het gebouw en de cellen op veiligheidsaspecten en reinheid en het signaleren van knelpunten aan de teamleider of het hoofd van de afdeling;
 • het, tijdens de nachtdiensten, geven van uitvoering aan de bewaking, beveiliging en verzorging van de jongeren geplaatst binnen de inrichting;
 • het toezien op de naleving van veiligheids-, hygiëne gebonden regels;
 • het handelend optreden bij agressief gedrag en crisissituaties;
 • het handelend optreden ter voorkoming van pogingen tot suïcide, ontvluchting, onttrekkingen gijzeling;
 • het houden van toezicht op en het begeleiden van transporten van de jongeren geplaatst binnen de inrichting;
 • het houden van toezicht op en het ondersteunen bij de begeleiding van de jongeren geplaatst binnen de inrichting in opvang en afzondering; 
 • het houden van toezicht bij bezoek, luchten, transporten van de jongeren geplaatst binnen de inrichting en andere activiteiten en het signaleren van dreigende ordeverstoringen en verdacht bezoek aan de teamleider of het hoofd van de afdeling.

Rapportage en overdracht:

 • het rapporteren over geconstateerde onregelmatigheden, zoals dreigende ordeverstoringen en verdacht bezoek;
 • het rapporteren over defecten aan inrichting in gebruik zijnde communicatie middelen, alarm- en meldsystemen, brandmeldsystemen, camerasystemen, intercom- en oproepsystemen en elektrische deuren en andere materiële voorzieningen

Functie-eisen

BBO-opleiding voor Bewaarders (BEWA opleiding);

 • Opleiding BHV;
 • MBO 2 beveiliger

De AID’er beschikt over:

 • Vaktechnische kennis van beveiligings- en bewakingsprocedures;
 • Kennis van benader- en vechttechnieken;
 • Vaardigheid in het bedienen van communicatieapparatuur;
 • Vaardigheid in het te woord staan van bezoekers;
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Contactuele vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 4
 • Maand­salaris Min €2.005 Max. €2.623 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Voor alle medewerkers van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting geldt een centrale aanstelling met een plaats van tewerkstelling. Doordat we onze drie inrichtingen hebben samengevoegd, kun je worden ingezet in zowel Breda als Spijkenisse en Nijmegen. Momenteel zoeken we specifiek naar versterking binnen ons veiligheidsteam in Breda.
 • Let op: de einddatum van de vacature is niet leidend. De selectie start wanneer geschikte kandidaten zich aandragen en sluit wanneer de vacature is vervuld. De vacature kan dus vóór de vermelde einddatum sluiten. Wees er daarom op tijd bij en reageer snel!

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) bestaat uit drie locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse en De Hunnerberg in Nijmegen. De RJJI is een inrichting voor jeugdigen die op grond van een vrijheidsnemende maatregel worden opgevoed en begeleid. Jongeren kunnen hier geplaatst worden in een strafrechtelijk kader. De plaatsing geschiedt op basis van voorlopige hechtenis, jeugddetentie, vreemdelingenbewaring, nachtdetentie en zelfmelders.

Bij de RJJI leveren we binnen de strafrecht- en jeugdzorgketen een bijdrage aan de ontwikkeling van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Dit met behulp van pedagogische trajectprogramma’s die zijn gebaseerd op rust, regelmaat en structuur. Deze programma’s worden aangevuld met onderwijs, trainingen en een vrijetijds- en vormingsaanbod.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw C. de Kruijf, Teamleider beveiliging

06-10425145

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 28-32
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Pedagogisch medewerker Justitiële jeugdinrichting (HBO)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Justitieel verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon