• Woensdrecht  -  route
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • schaal 8
  €3.275 - €4.396 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 11 augustus 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 495581, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Configuratiemanager bij de afdeling Luchtvaartsystemen (LVS)!
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Configuratiemanager heb je een cruciale rol in het beheren en optimaliseren van de configuratie van onze militaire luchtvaartsystemen. Je werkzaamheden zijn gericht op het waarborgen van de luchtwaardigheid en operationele beschikbaarheid van wapensystemen, waarbij je nauw samenwerkt met de Koninklijke Luchtmacht (CLSK) en andere stakeholders.

Wat ga je doen?

Je gaat de toegestane configuratie beheren in SAP en 3MS. Je doet dit voor alle hoofdwapensystemen van onze belangrijkste ketenpartner, de Koninklijke Luchtmacht (CLSK).
Je doet dit in een klein team en in nauwe afstemming met het CLSK.
Je bent aanspreekpunt voor de toegestane configuratie (iPPE) van toegewezen wapensystemen en doet (verbeter)voorstellen met betrekking tot het beheer van diverse (wapen)systemen.

Jouw taken omvatten:

Beheer van Toegestane Configuratie: Je bent verantwoordelijk voor het beheren van de toegestane configuratie in SAP en 3MS voor alle hoofdwapensystemen van de Koninklijke Luchtmacht. Dit omvat het vastleggen en bijhouden van configuratiedata, zodat alle onderdelen en systemen voldoen aan de gestelde eisen en normen.

Ondersteuning bij Configuratiebeheer: Je ondersteunt het configuratiebeheer door deel te nemen aan projectvergaderingen, audits en evaluaties. Je zorgt ervoor dat alle wijzigingen in de configuratie correct worden gedocumenteerd en geïmplementeerd, en je volgt op of alle betrokken partijen zich aan de afgesproken procedures houden.

Training en Opleiding: Je helpt bij het opstellen en geven van trainingen aan collega’s en partners over configuratiebeheer en het gebruik van relevante softwaretools zoals SAP en 3MS. Hierdoor zorg je ervoor dat iedereen binnen de organisatie beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om de configuratieprocessen goed uit te voeren.

Samenwerking met CLSK: Je werkt nauw samen met de Koninklijke Luchtmacht om ervoor te zorgen dat de configuratie van wapensystemen overeenkomt met de operationele behoeften en eisen. Je speelt een sleutelrol in het oplossen van eventuele configuratieproblemen die de operationele beschikbaarheid kunnen beïnvloeden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je doen?

Je standplaats is Woensdrecht. Je komt te werken bij de sectie Systeemmanagement, wat onderdeel is van de afdeling Luchtvaartsystemen, LVS. Deze valt rechtstreeks onder de Directie Wapensystemen en Bedrijven (DWS&B) en is onderdeel van het Commando Materieel en IT (COMMIT).

De afdeling LVS
De afdeling LVS zorgt voor een veilig, effectief, betaalbaar en luchtwaardig ontwerp van militaire luchtvaartsystemen en ondersteunt de stakeholders met technisch-inhoudelijke kennis en expertise gedurende de gehele levenscyclus.

LVS is dé professionele, betrouwbare en toekomstgerichte aerospace partner.

De doelstellingen van LVS zijn:

 • het voortdurend zorg dragen voor de veiligheid en luchtwaardigheid van het typeontwerp van luchtvaartsystemen;
 • het waarborgen van de vereiste functionaliteit van het systeemontwerp, in afstemming met de opdrachtgever en de operationele gebruikers, door het bepalen en beheersen van de toegestane configuratie;
 • het normstellen voor gebruik en onderhoud;
 • het leveren van bijdragen die er toe leiden dat de overeengekomen en geautoriseerde beschikbaarheid van de wapensystemen tegen zo laag mogelijke levensduurkosten gerealiseerd kunnen worden (life cycle management);
 • het binnen de overeengekomen tijd realiseren van projectondersteuning in de vorm van kwalitatief hoogwaardige producten ten behoeve van projecten.

De sectie Systeemmanagement
De sectie Systeemmanagement is belast met de activiteiten voor de wapensystemen, secties en bureaus die centraal worden georganiseerd en vervuld op afdelingsniveau. Zo is de sectie belast met implementatie en uitvoering van het Defensie beleid ten aanzien van Compliance Management op het gebied van onder meer Veiligheid, Kwaliteit, ARBO, Milieu, Export Control en Security.

Daarnaast is de sectie belast met het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbrede zaken, zoals beleidsvoorstellen, aanwijzingen/regelgeving, processen en procedures, configuratiemanagement en concepten om de operationele beschikbaarheid te borgen en verhogen.

Tot slot is de sectie op afdelingsniveau belast met de coördinatie van de totstandkoming van bedrijfsplannen, coördinatie van opleidingen, verzorging van interne en externe communicatie en wordt in algemene zin ondersteuning geleverd op het gebied van de interne bedrijfsvoering.

De sectie kent naast een functie van hoofd, meerdere burger- en militaire medewerkers van verschillende niveaus of rangen.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Majoor Ronald Arts 06-57109937

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Robin Clarijs, Recruitment Adviseur 06-33030475

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon