• Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 27 september Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 530795
 • Plaatsingsdatum 4 september 2021
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Contractmanager!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag op de afdeling Inkoop IT van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). DMO zet zich in om collega's in binnen- en buitenland zo goed mogelijk te ondersteunen: met het beste materieel, de beste voorraden en de beste ICT. Zo kunnen zij hun taken zo effectief en doelmatig mogelijk blijven uitvoeren. Als Contractmanager ben je verantwoordelijk voor complexe inkooptrajecten en aanbestedingen in relatie tot ICT-systemen en -diensten.

Je werkt in verschillende (project)teamverbanden en neemt in een team een leidende rol als de situatie daarom vraagt. Je draagt zorg voor het afsluiten van inkoopcontracten met diverse leveranciers, waarbij je eindverantwoordelijk bent voor de inkoopstrategie en de uitvoering van Europese aanbestedingen. Je werkt nauw samen met projectmanagers en ICT-technici van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), hét IT bedrijf van Defensie.

In toenemende mate wordt op het gebied van Inkoop samengewerkt in het kader van Rijkscategoriemanagement, maar andere samenwerkingsverbanden met Ministeries (in binnen- en buitenland) kunnen ook voorkomen.

De Afdeling Inkoop IT is betrokken bij complexe en omvangrijke projecten. Vaak gaat het om strategische goederen en diensten in een complexe markt, waarbij de rol van het (Nederlandse) bedrijfsleven, de hoge mate van technische complexiteit, de specifieke markt met een beperkt aantal aanbieders en de impact van de implementatie van de te verwerven goederen en diensten binnen de defensieorganisatie een complicerende factor vormt.

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:

Uitvoeren van alle voorkomende inkooptrajecten, waaronder internationale als Europese aanbestedingen of aanbestedingen die vallen onder de Aanbestedingswet op Defensie en Veiligheidsgebied (ADV). Eveneens ben je belast met meervoudig en enkelvoudig onderhandse inkooptrajecten en inkooptrajecten op basis van uitzonderingsbepalingen. Het opstellen van commercieel-technisch en juridisch correcte contracten vallen ook binnen je takenpakket.

Ten behoeve van Inkoop verricht je ook marktverkenningen. Je onderzoekt in hoeverre potentiële leveranciers tegemoet komen aan de financiële, contract juridische en technische eisen die JIVC en Defensie stellen. Daarnaast neem je deel aan multidisciplinaire projectteams en daarin vertegenwoordig je Inkoop IT en draag je zorg voor alle inkoop gerelateerde activiteiten. Je adviseert de behoeftesteller over de te volgen inkoopstrategie en bewaakt de correcte uitvoering van bestaande contracten en stuurt bij waar nodig. Tot slot voer je een correcte administratie van de werkzaamheden en hou je de administratie up to date.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Inkoop

Je gaat werken bij de Directie Inkoop/ Afdeling Inkoop IT vanuit de Kromhout Kazerne in Utrecht. De Afdeling Inkoop IT zet zich in om het JIVC (Het IT bedrijf van Defensie) zo goed mogelijk te ondersteunen, maar ondersteunt tevens andere onderdelen van Defensie.

De werkomgeving en het inkoopteam:

Het Inkoopteam C4I (command, control, communication, computers and information) maakt binnen de afdeling Inkoop IT onderdeel uit van de sectie CSC (Cyber and Security en C4I) en houdt zich bezig met de inkoop van IT gerelateerde producten en (onderhouds)diensten voor het militair georiënteerde domein. Het gaat daarbij veelal om specifieke IT producten en (onderhouds)diensten die direct nodig zijn voor de inzet van de operationele Defensie eenheden. De klantenkring van het inkoopteam C4I sluit dan ook aan op de operationele commando’s (OPCO’s) zoals de Krijgsmacht deze al sinds jaar en dag kent. Het gaat daarbij om het Commando der Landstrijdkracht (CLAS), Commando der Luchtstrijdkrachten (CLSK) en het Commando der Zeestrijdkrachten (CZSK). De uitzondering hierop is de Koninklijke Marechaussee (KMar). De KMar wordt bediend vanuit het inkoopteam Cyber and Security.

Zoals hierboven aangegeven koopt het Inkoopteam C4I vooral specifieke IT producten en (onderhouds)diensten in. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan producten en (onderhouds)diensten gerelateerd aan de volgende (operationele) systemen:

 • Radiosystemen;
 • Crypto-oplossingen;
 • EOV-systemen (Electronische Oorlogsvoering);
 • Luchtverkeers- en luchtgevechtsleidingsystemen;
 • Tactische Datalinks;
 • Commandovoeringssystemen;
 • Trainingsystemen.

De werkzaamheden kunnen plaatsvinden op locaties verspreid over Nederland. Een flexibele werkweek is bijvoorbeeld 2 dagen in Utrecht, 2 dagen op een decentrale locatie en 1 dag thuiswerken. Tijdens de inwerkperiode zullen de werkzaamheden vooral vanuit Utrecht uitgevoerd gaan worden.

Ministerie van Defensie

Waar ga je werken?

Over Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier:

https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw F. Bruijniks, Recruitment Adviseur

06-12692648

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contract Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Contractmanager

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Architect

Ministerie van Defensie/DMO
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon