Contractmanager categorie beveiliging en bedrijfshulpverlening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 4 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Inkoop
 • Reageren voor 14 juli Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 33842
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Inkopen voor de gehele Rijksoverheid is niet alleen uitdagend maar gaat ook ergens over. Bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) sluiten we naast contracten voor ons eigen ministerie ook contracten af voor de gehele Rijksoverheid. Bijvoorbeeld door de inkoopcategorie Beveiliging en Bedrijfshulpverlening (BHV) die contracten afsluit voor het beveiligen van objecten en evenementen, surveillance en alarmopvolging en voor BHV-opleidingen. 

Voor deze categorie zijn wij op zoek naar een contractmanager.

We zoeken een contractmanager op het gebied van beveiligingsdiensten en van diensten op het gebied van bedrijfshulpverlening zoals opleidingen. Het Rijk behoort met een totaal jaarlijks inkoopvolume van zo’n €75 mln voor deze diensten tot een relatief grote opdrachtgever op deze markten. 

Beveiliging, veiligheid en bedrijfshulpverlening zijn belangrijke onderwerpen binnen de Rijksoverheid. De maatschappelijke en politieke aandacht voor deze is inmiddels al vele jaren groot. Poortjes, camera’s en particuliere beveiligers zijn een normaal beeld geworden in de Nederlandse maatschappij. Het dreigingsniveau en de daarbij ingeschatte risico’s, is uiteraard van invloed op de omvang en aard van beveiligingsmaatregelen. En daarmee ook op aanbestedingen, contracten, leveranciers en dus de categorie Beveiliging. Leverzekerheid en kwaliteit van dienstverlening zijn in deze categorie van zeer groot belang en kunnen bij onvoldoende niveau tot politieke en media-aandacht leiden. Wanneer daarin iets niet goed loopt, is het afbreukrisico groot. 

Een ander belangrijk kader voor de categorie Beveiliging en BHV is het beleid van de Rijksoverheid voor maatschappelijk verantwoord inkopen en het behouden van functies in lagere loonschalen. 

Samen met de categoriemanager ben je als  contractmager de schakel tussen marktpartijen en de klanten binnen de Rijksoverheid. Je levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het rijksbrede strategisch contract- en leveranciersmanagement van de categorie. Concreet adviseer je onder meer de klanten binnen het Rijk en zie je toe op optimaal gebruik van de onder regie van de categorie gesloten contracten. Je bewaakt de overeengekomen key performance indicators (kpi’s), draagt zorg voor goede en tijdige management rapportages en neemt zo nodig actie om prestaties te verbeteren. Ook draag je vanuit je ervaring met contract- en leveranciersmanagement bij aan interdepartementale aanbestedingen en de implementatie van contracten die daarvan het resultaat zijn.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Inkopen bij de Rijksoverheid
Wist je dat het Rijk jaarlijks voor ruim € 10 miljard inkoopt? Als er dus één organisatie is die met het inkopen van goederen en diensten het verschil kan en wil maken, zijn wij het wel. Niet voor niets is ‘Inkopen met impact’ onze rijksbrede strategie. We zetten ons actief in om zoveel mogelijk duurzaam, sociaal en innovatief in te kopen. Werken bij DJI biedt daarvoor veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld door ervoor te kiezen afgeschreven werkkleding tot nieuwe producten te verwerken. Door zonnepanelen te laten plaatsen op de daken van gevangenissen. Door bij de ontwikkeling van producten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Zo dragen jij en je collega’s bij aan een beter Nederland.

Shared Service Center, Inkoopuitvoeringscentrum
Het Shared Service Center (SSC) is de uitvoeringsorganisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op het gebied van HRM-dienstverlening, inkoop, financiën en rapportage, en het Facilitair Bedrijf. Wij realiseren in opdracht van de hoofddirectie een uniforme en adequate uitvoering van deze processen. Daarnaast bedienen we ook andere organisaties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Rijk.

Inkoopuitvoeringscentrum 
Het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) verzorgt de inkoop voor de gehele Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Justis, de Justitiële ICT Organisatie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Van enkelvoudige onderhandse procedures tot rijksbrede aanbestedingen voor meerdere departementen. Kleding voor personeel, verzorgingsproducten voor de ingeslotenen en de inhuur van zorgprofessionals zijn een kleine greep uit het totale assortiment. Namens de inkoopcategorie Beveiliging en BHV en de inkoopcategorie Uitzendkrachten en Arbeidsparticipanten koopt het IUC in voor het gehele Rijk. Wil je werken in een open en informele sfeer, bijdragen aan onze maatschappelijke doelstellingen en aan de ontwikkeling van onze organisatie? Dan zit je bij ons goed. Iedereen, ook de directeur van het SSC, is aanspreekbaar en staat klaar om te helpen. DJI is een zeer diverse organisatie en ook het IUC streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving. Dat uit zich in respect voor en oprechte interesse in elkaar. En heb jij bepaalde voorzieningen nodig om je werk goed te kunnen doen? Of wil je vrij zijn op voor jou belangrijke (feest)dagen? Regelen wij.

We hebben als team een stevige groeiambitie, zowel qua aantal medewerkers als inhoudelijk. Je krijgt bij ons alle ruimte om je ambities waar te maken. Bij DJI staat jouw groeipad centraal. Samen kijken we welke opleidingen en trainingen daarbij passen. Om je werk goed te kunnen combineren met je studie, of misschien wel met je thuissituatie of hobby’s, kun je bij ons in overleg zelf je werktijden indelen. Zo bieden wij je een uitstekende werk-privébalans. En wil je twee weken extra vakantie? Dan kun je daar je IKB voor inzetten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Lissenburg, categorie contractmanager

06-52503996

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw E. Kloesmeijer-van Vught, recruiter DJI

06-25652750

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend algemeen directeur Shared Service Center DJI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur inkoop

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

HR business partner landelijke diensten 2

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon