Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Controlemedewerker (internationaal)

Belastingdienst

 • Stand­plaats Zie bijzonderheden
 • Werkplekken 5
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Auditing / accountancy
 • Reageren voor 25 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 1056776
 • Plaatsingsdatum 28 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

"Er gaat een wereld voor je open als controlemedewerker bij Kantoor Buitenland! Door de contacten met verschillende ondernemingen uit verschillende landen, blijft het werk uitdagend. Ook na negen jaar." Ben de Ree - Controlemedewerker bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst is in beweging en op weg naar de toekomst. Terwijl het werk onomstreden moet zijn, wil de Belastingdienst tegelijkertijd zijn dienstverlening en performance verbeteren. Bij Kantoor Buitenland werk jij als controlemedewerker samen met zo'n 45 collega's, verdeeld over twee teams die zich specifiek richten op het uitvoeren van controles. Daarnaast werken er collega's uit het proces heffing en het proces inning in de teams.

In jouw rol als controlemedewerker vorm je een oordeel over bijvoorbeeld de juistheid en de volledigheid van fiscale aangiften van bedrijven. Daarvoor voer je controles uit op hun administratie en onderzoek je of de fiscale risico's voldoende zijn afgedekt. Jouw bevindingen verwerk je in heldere en duidelijke rapportages. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het onderzoek maak je zelf je controleplan of werk je samen in een controleteam waarvan bijvoorbeeld ook een registeraccountant deel uitmaakt.

Samen met je collega's streef je naar het vergroten van de compliance van ondernemingen. De controles vinden niet alleen in heel Nederland plaats, maar soms ook internationaal. Daarom werken de medewerkers van Kantoor Buitenland geografisch verspreid over Nederland. Met regelmaat zijn er centrale werkoverleggen met je behandelteam en vakinhoudelijke overleggen met je collega's. Je denkt als controlemedewerker ook na over verbeteringen in onze controleprocessen. Op die manier ontwikkel jij jezelf vakinhoudelijk én persoonlijk. Want je krijgt ook de kans om die verbeteringen daadwerkelijk te implementeren.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Ben de Ree? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Erik Essers of Rob van den Berg, teamleiders bij Kantoor Buitenland.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma in de richting bedrijfseconomie of accountancy.
 • Je hebt goede en actuele kennis van het controleren van financiële administraties en de daarbij horende wet- en regelgeving.
 • Je hebt bij voorkeur recente en relevante werkervaring als controlemedewerker.
 • Je hebt bij voorkeur actuele kennis van omzetbelasting en/of loonheffing.

Jouw competenties?

 • besluiten nemen
 • onafhankelijkheid
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Herken jij jezelf ook hierin?
Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen binnen grote en complexe organisaties. Ook kun jij je gemakkelijk aanpassen aan situaties en neem je graag het voortouw. Je kunt zowel mondeling als schriftelijk helder communiceren en bent een plezierige en deskundige gespreks- en sparringpartner. Als het nodig is, kun je een ander op een prettige manier overtuigen van jouw standpunten en je bent in staat om verschillen te overbruggen. Integriteit vind je niet meer dan vanzelfsprekend in je werk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Tot en met 3 jaar relevante werkervaring: In beginsel vindt inschaling in de aanloopschaal plaats (schaal 8; 2554 - 3452). Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen. Interne verticale kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën) worden bij benoeming direct geplaatst in de genoemde range van salarisschalen. Je wordt daarbij een trede hoger ingeschaald dan je huidige salaris. Het is hierbij mogelijk dat de periodiekdatum wordt aangepast.

  Vanaf 4 jaar relevante werkervaring: In beginsel word je ingeschaald in de genoemde groepsfunctie, dat is groepsfunctie F ( 2.750 - 4.905). De aanwezigheid van relevante kennis en ervaring of eventuele arbeidsmarktoverwegingen bepalen het salarisniveau waarop je wordt ingeschaald. Interne horizontale kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën) behouden bij benoeming hun huidige salarisschaal.

 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende dit opleidingstraject is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Nadat je dit hebt afgerond en bij goed functioneren, word je aangesteld in vaste dienst. Mocht je het opleidingstraject niet succesvol afronden dan word je aanstelling bij de Belastingdienst beëindigd. De interne kandidaat die de verplicht te volgen opleiding niet succesvol afrondt, wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

Kantoor Buitenland zet controlemedewerkers in op projecten in heel Nederland. Om die reden hebben wij graag dat medewerkers efficiënt gespreid over het land woonachtig zijn. Indien je niet op bereisbare afstand van de formele standplaats van Kantoor Buitenland (Heerlen) woont, zal de vanaf jouw woonplaats dichtstbijzijnde belastingdienstlocatie worden aangewezen als jouw standplaats.

Voorbeeld: je woont in Etten-Leur en gaat bij Kantoor Buitenland werken. Dan wordt jouw formele standplaats Heerlen met afwijkende standplaats Breda. Vanuit Breda zal je jouw werkzaamheden verrichten.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

Wanneer dat het geval is, willen we je graag uitnodigen voor een selectiegesprek. De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 7 en vrijdag 8 november 2019 in Eindhoven.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Kantoor Buitenland is binnen de directie Particulieren verantwoordelijk voor de internationale fiscale behandeling van ondernemingen die gevestigd zijn in het buitenland en enige vorm van inkomsten hebben in Nederland. Dit betreft onder andere de belangrijke thema's: Coördinatiepunt Internationaal Beschikbaarheidstellen Arbeidskrachten (loon en premieheffing, sociale zekerheid), e-commerce (omzetbelasting), winst/vastgoed (vennootschapsbelasting) en controle op dossiers dividendbelasting. Naast de grote financiële belangen worden deze ondernemingen veelal gekenmerkt door complexe fiscale problematiek. Kantoor Buitenland werkt nauw samen met de directies Grote Ondernemingen en Midden- en Kleinbedrijf.

Controles bij internationale ondernemingen gebeuren ook geregeld in samenwerking met belastingdiensten van andere Europese landen. Kantoor Buitenland positioneert zich ook als het kennis- en expertisecentrum internationaal. Daar waar nodig, binnen de eigen organisatie, interdepartementaal en op alle internationale thema's, wordt Kantoor Buitenland betrokken. Het beleid van Kantoor Buitenland is erop gericht om met de beschikbare capaciteit zoveel mogelijk van de verschuldigde belasting te innen door de compliance bij belastingplichtigen te onderhouden en te versterken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven.

Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erik Essers, teamleider Kantoor Buitenland

06-21839559

Rob van den Berg, teamleider Kantoor Buitenland

06-18607244

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tristan van Homoed, adviseur Werving & Selectie

06-21230197

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Registeraccountant (internationaal)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Medewerker toezicht en bezwaar in spé

Belastingdienst
 • Stand­plaats Zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Behandelfunctionaris loonheffing

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam / Den Haag en Groningen, Zwolle of Enschede.
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon