• Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer AP/22/220046
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zoeken een controller (32 – 36 uur per week).

Dit wordt jouw rol
Als controller ben je de spin in het web van de begrotings- en de planning-en-control (P&C-)cyclus binnen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je bent een strategische businesspartner voor het lijnmanagement (directeuren en afdelingshoofden). Je faciliteert hen met (on)gevraagde adviezen, analyses en diverse producten. En je bent ook het kritisch geweten, onder meer door je coördinerende rol binnen de AP op het terrein van risicomanagement. Op deze manier lever je een continue bijdrage aan (het verbeteren van) de interne sturing en beheersing van de AP. Extern vervul je ook een belangrijke liaisonfunctie met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en werk je ook samen met partijen als de externe dienstverleners van de AP en de accountant.

Een greep uit jouw takenpakket:

 • Je werkt mee aan de verdere inrichting en borging van de P&C-cyclus binnen de organisatie. Er lopen diverse trajecten om de P&C binnen de AP een stap verder te brengen.
 • Je draagt zorg voor het opstellen van diverse producten van de interne P&C-cyclus (jaarplan, managementafspraken, voortgangsrapportages) en de begrotingscyclus (opstellen interne en externe begroting, opstellen van uitvoeringsrapportages (onder meer dashboard met managementinformatie) en de jaarverantwoording (waaronder de jaarrekening). Daarnaast fungeer je als aanspreekpunt voor het ministerie van JenV, waarmee de AP over deze producten zeer geregeld afstemming heeft.
 • Je vertaalt nieuw beleid naar en adviseert over de effecten voor de bedrijfsvoering van de AP.
 • Je zorgt voor betrouwbare, beslissingsondersteunende informatie én analyses ten behoeve van het primaire proces. Een concreet voorbeeld is het dashboard bedrijfsvoering dat periodiek wordt opgesteld en besproken met alle directeuren.
 • Je bent eigenaar van de portefeuille risicomanagement. Dat doe je door het overzicht van risico’s te onderhouden, dóór te ontwikkelen en de actuele risico’s en beheersmaatregelen te monitoren (in de P&C-cyclus). Je bespreekt de risico’s voor de AP periodiek met het management en bestuur van de AP.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en bewaking van de interne controles en (externe) audits.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De functie van controller is ondergebracht bij de directie Bedrijfsvoering. De directie bestaat uit de afdeling Financiën, Inkoop, A&I en Staftaken en de afdeling HR, Secretariaat, Procesondersteuning en Facilitair.

Je hebt een zelfstandige rol en positie binnen de Autoriteit Persoonsgegevens, maar bent onderdeel van het team Inkoop/Financiën. Daarnaast werk je zeer nauw samen met de collega’s van de afdeling Strategie en Beleid. Je rapporteert aan de directeur Bedrijfsvoering en het Directieberaad.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die debescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

Waar we zijn, met wie we praten, wat we kopen, hoe gezond we zijn. Er wordt op grote schaal informatie over ons vastgelegd, of we nu op internet kijken of op straat lopen. Vaak zelfs ongemerkt. Alles bij elkaar opgeteld, dreigen we zo stukje bij beetje de zeggenschap over onze persoonsgegevens te verliezen. En daarmee ook onze vrijheid en autonomie. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende algoritmes, de handel in persoonsgegevens, datalekken en identiteitsdiefstal.

Daarom moeten we erop kunnen vertrouwen dat zowel bedrijven als de overheid zorgvuldig omgaan met onze persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich daar sterk voor. Dat doen we onder meer door voorlichting en advies te geven, onderzoek te doen en boetes of andere sancties op te leggen. Daarmee stimuleren we dat organisaties zich aan de wet houden en mensen de regie houden over hun eigen persoonsgegevens. De AP werkt daarbij nauw samen met de privacytoezichthouders in andere Europese landen.

Over de Autoriteit Persoonsgegevens

De AP is volop in beweging. Onze huidige organisatiestructuur en een deel van onze taken is relatief nieuw, ons werkveld is omvangrijk. We zijn daarom altijd op zoek naar manieren om ons werk nog beter en efficiënter te doen en staan open voor nieuwe ideeën.

Een beslissing van de AP gaat nooit ongemerkt voorbij: ons werk heeft impact. Onze taken bekijken we dan ook vanuit een breed maatschappelijk perspectief. We hebben onder andere veel contact met vertegenwoordigers van diverse sectoren en spreken dagelijks mensen die vragen en klachten over privacy aan ons voorleggen.

Bij de AP werken op dit moment een kleine tweehonderd gedreven en betrokken collega’s. Het merendeel van onze mensen is hoger opgeleid. Zowel pas afgestudeerden als zeer ervaren experts, bijvoorbeeld op juridisch en technologisch gebied. Ook omdat we een vrij kleine organisatie zijn, is de sfeer informeel.

Autoriteit Persoonsgegevens

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior HR-adviseur

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderzoeksjurist

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Inspecteurs Systeemtoezicht

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon