Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 november Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer SG 20-56
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als controller binnen de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken zorg jij ervoor dat het ministerie van Financiën in control is. Hoe je dat doet? Door bij te dragen aan de interne planning-en-controlcyclus van het ministerie en door te adviseren over afwisselende dossiers op het gebied van bedrijfsvoering. Wil jij bijdragen aan de verdere professionalisering van de sturing op apparaatsuitgaven (uitgaven voor personeel en materieel)? Kom dan ons team versterken.

De afdeling Beleidscontrol is verantwoordelijk voor het toetsen op financiële keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met achttien collega’s, met elk hun eigen expertise, toets je de door de directies gemaakte keuzes op (potentiële) budgettaire consequenties, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.

Binnen de directie hebben we de afgelopen periode een uitdagende veranderopgave doorlopen. Als concerncontroller willen we nog meer toegevoegde waarde leveren. Bijvoorbeeld door de verdere implementatie van het programma ‘Van Apparaat naar Beter’ met als doel de organisatie beter te kunnen sturen op de apparaatsuitgaven. Als controller vervul jij een belangrijke rol in het monitoren, evalueren en verbeteren van dit programma.

Je zorgt ervoor dat verbeteracties uit het programma goed geïmplementeerd en geborgd worden. Met een kritische en tegelijkertijd constructieve houding adviseer je gevraagd en ongevraagd over mogelijke bijsturing zodat er een professionele control staat voor de apparaatsuitgaven binnen het ministerie van Financiën. Mogelijke risico’s weeg je bij voorbaat af in jouw aanpak.

Je draagt bij aan de interne planning-en-controlcyclus van het ministerie en adviseert over de te controleren uitgaven en knelpunten op het gebied van personeel en materieel van de verschillende directoraten-generaal. Komt er een ad-hoc-opdracht binnen vanuit de Bestuursraad? Geen probleem. Binnen no-time regel je de benodigde dekking en stem je af met je stakeholders om de besluitvorming snel voor te bereiden.

Je werkt nauw samen met adviseurs financieel management van de directoraten-generaal van team Financiën (de eerstelijnscontrol). Wanneer het past bij je ervaring coach je een junior controller. Je fungeert als sparringpartner en draagt bij aan zijn ontwikkeling tot gedegen controller. Heb jij hart voor controlwerk? Dan zit je op de afdeling Beleidscontrol op je plek.

Wil je eerst een praten over wellicht jouw toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Marieke Willems.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een financieel-economische richting.
 • Je hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring opgedaan.
 • Je hebt affiniteit met financiën, kostentoerekening en control, bij voorkeur op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en kan goed opereren binnen de brede organisatie van het ministerie van Financiën.
 • Je bent in staat op een heldere manier de standpunten van de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken in te brengen in overleggen binnen het departement en interdepartementaal, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken staan gepland op 5 en 6 november 2020.
 • Vanwege de coronacrisis worden de sollicitatiegesprekken voorlopig (zo mogelijk) gevoerd door middel van videobellen. Na de sluiting van de vacature nemen we zo snel mogelijk contact met je op over de voortgang van de sollicitatieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De hoofddirectie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij HDFEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid in de zin van vakkennis, maar ook het tonen van bijvoorbeeld durf, door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

HDFEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De hoofddirectie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover – vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel van het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Daarnaast adviseert HDFEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De hoofddirectie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt HDFEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Meer over jouw toekomstige afdeling
Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa twintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doelmatig en doeltreffend zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol beoordelen we bijvoorbeeld de verkoop van ABN AMRO en wijzigingen in de dividendbelasting, maar ook de grote ICT-projecten die binnen het ministerie worden uitgevoerd.

De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C en een externe (begroting)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli, en controleert of de directies hiervoor kwalitatief goede stukken opleveren. De deadlines voor deze cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar, maar anderzijds zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.

Als beleidscontroller functioneer je als sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook streng op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar HDFEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Willems (waarnemend afdelingshoofd beleidscontrol)

06-23831345

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robert van Hemert (adviseur Werving en Selectie)

06-50078480

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur / directiesecretaris

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel Attaché en toekomstig bewindvoerder AIIB in China

Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie
 • Stand­plaats Peking
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14,schaal 15
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur staatsdeelnemingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon