Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Utrecht, De Meern
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer IVHO-19-015
 • Plaatsingsdatum 25 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als controller ben jij een allround gesprekspartner en sparringpartner voor onder andere de financiële begroting, het meerjarige budget, de capaciteitsbegroting en de diverse managementrapportages. Daarmee lever jij een bijdrage aan het bevorderen van beter onderwijs.

Vanuit de integraal management gedachte ben jij voor de Inspecteur-Generaal en de verschillende directeuren, sparringpartner op het gebied van management control. Jij bespreekt met hen de voortgang van de managementafspraken, bijvoorbeeld over het aantal vierjaarlijkse onderzoeken per onderwijssector. Onderwijssectoren zijn onder meer het Middelbaar Beroepsonderwijs of het Voortgezet Onderwijs. Je denkt mee en geeft jouw visie over deze managementafspraken. De managementafspraken worden per sector gemaakt volgens de A3 methodiek. Daarnaast neem je een proactieve rol bij de advisering over bijvoorbeeld ICT projecten, maar ook over andere domeinen.

Een van de zaken waar jij je mee bezig houdt, is het beantwoorden van vragen die vanuit de politiek aan de Inspectie worden gesteld. Zoals de vraag om, naar aanleiding van signalen, intensiever toezicht te houden op scholen; een vraag die impact heeft op de capaciteit en de begroting. Jij zorgt voor een doorrekening van de kosten en de gevolgen voor de capaciteit. Op basis hiervan geef jij een onderbouwd advies aan de Inspecteur-Generaal, zodat zij een gedegen reactie kan geven richting het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Je werkt met verschillende mensen samen: met de kwaliteitsmanager over kwaliteitszorg, de Financial controller, met wie je de meerjarenbegroting opstelt, en met de andere controller werk je aan de diverse planning & control producten. Ook werk je samen met de HR business partners en de inhoudelijk secretarissen bij de diverse onderwijssectoren. Je hebt regelmatig overleg met andere controllers binnen het ministerie van OCW. Je komt daarbij primair op voor de belangen van de inspectie, zonder hierbij de bredere context uit het oog te verliezen.

Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het sectorenmodel (koppeling productie en formatie) en het toepassen van het tijdschrijven;
 • Je adviseert de directeur DBO over de opzet van procedures en richtlijnen om een inzichtelijke en goede bedrijfsvoering te waarborgen;
 • Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) en ondersteunt het management bij financiële, bedrijfskundige en strategische vraagstukken;
 • Je draagt zorg voor de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van de Planning & Control-cyclus;
 • Je signaleert en inventariseert financiële risico’s, adviseert over- en zorgt voor de implementatie van beheersmaatregelen;
 • Je neemt deel aan (intradepartementale) projecten.

Functie-eisen

Kennis en ervaring

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding;
 • Je hebt aantoonbaar recente werkervaring in een vergelijkbare functie in een complexe en politiek-bestuurlijke (rijksoverheid)organisatie;
 • Je kan jouw boodschap helder en duidelijk overbrengen, maar hebt ook aandacht en begrip voor de ander. Dit kun jij op alle niveaus zowel in- als extern; 
 • Je kunt je uitstekend uitdrukken zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je herkent de kern en de verbanden van vraagstukken, situaties en gegevens.

Competenties:

 • Je bent gericht op samenwerking, ook in het geval van tegengestelde belangen;
 • Je zorgt voor verbinding;
 • Je denkt in oplossingen;
 • Je handelt met overtuigingskracht, bent initiatiefrijk en standvastig;
 • Je bent een stevige sparringpartner.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Wij spreken jou graag. Je kan reageren tot en met 31  december 2019. De gesprekken met kandidaten vinden doorlopend plaats. Dit betekent dat wij jou op hele korte termijn kunnen uitnodigen voor een gesprek.
 • Als we de juiste kandidaat vinden, sluiten wij de vacature; dus reageer snel.
 • De Inspectie van het Onderwijs hecht grote waarde aan het vergroten van de diversiteit binnen de organisatie. Daarom nodigen we kandidaten die daaraan kunnen bijdragen nadrukkelijk uit om te solliciteren.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.
 • Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Beleidsondersteuning en Organisatie (DBO) is gevormd vanuit de basisgedachte 'optimale ondersteuning voor effectief toezicht'. DBO bestaat uit vijf afdelingen, te weten: Advies (A), Beleidsondersteuning en Innovatie (BI), ICT, Contracten en Recordmanagement (ICR), Control en Kwaliteit (C&K) en Klantcontact (KC).

 

DBO is verantwoordelijk voor de brede portefeuille van alle bedrijfsvoering domeinen, van de strategische beleidsontwikkeling van de inspectie (toezicht én organisatie) en van de politiek bestuurlijke advisering van de inspectieleiding. Tevens verzorgt de directie de beantwoording van vragen en signalen van functionarissen van scholen, besturen, ouders, studenten en andere belanghebbenden in het onderwijs.

De afdeling

De afdeling Control en Kwaliteit is verantwoordelijk voor de gehele planning & control cyclus, het opstellen van de meerjarenbegroting en het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van de inspectieleiding én directeuren. De inkoopfunctie, financiële functie en het kwaliteitsmanagement vallen ook onder verantwoordelijkheid van de afdeling C&K. Zowel de inkoop als de financiële administratie is grotendeels uitbesteed aan een Shared Service Organisatie. 

Inspectie van het Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Inspectie van het Onderwijs

Onze missie is 'Effectief toezicht voor beter onderwijs'. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Leraren, schoolbesturen en andere professionals zetten zich hier iedere dag voor in.

Ten minste eens per vier jaar komt de Onderwijsinspectie op iedere school. Bovendien worden jaarlijks op afstand de gegevens geanalyseerd van elke school om te zien of er risico's zijn. En één keer per vier jaar doet de inspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit vierjaarlijkse onderzoek begint bij het schoolbestuur want voor het onderwijs is uiteindelijk het bestuur verantwoordelijk. Kwaliteit van het onderwijs begint bij de bestuurder omdat wij ervan uitgaan dat besturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eugène Nathoenie, controller/inkoper

06-21522799

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicolien Eisenga, recruiter

06-39834544

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie van het Onderwijs nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingsmanager ICT

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Financial trainee

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Controller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon