Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Controller DI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 4 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 7622
 • Plaatsingsdatum 12 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid met als missie:
'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.'

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie voert de regie op het gehele IV-budget van DJI (jaarlijks > € 125 miljoen).
Binnen het IV-domein speelt in de komende periode een aantal majeure ontwikkelingen: een aantal strategische projecten wordt afgerond, er is sprake van een grote druk op het beschikbare budgettaire kader en er zal een ontvlechting en transitie gaan plaatsvinden van de huidige interne DJI-serviceorganisatie op IT (SSC ICT) naar een J&V-brede dienstverleningsorganisatie.

De Controller is verantwoordelijk voor de volledige planning en controlcyclus (plannen, uitvoeren, controleren en bijstellen) van de Directie Informatievoorziening (DI) met de nadruk op monitoring van resultaten, middelen en processen. Belangrijk hierbij is een goede balans tussen de professionele onafhankelijkheid en het contact met en advies aan het management, de directeur van de Directie DI. De controller stelt de apparaat begroting op voor DI en de financiële meerjarenbegroting voor de IV van DJI. Deze meerjarenbegroting heeft betrekking op de onderdelen basisinfrastructuur (PDC-A), beheer (PDC-B) en projecten en realeases (PDC-C). Hij stemt deze af met diverse partijen binnen en buiten DJI en bewaakt deze. Ook stelt de controller periodieke managementrapportages op, analyseert de gegevens en formuleert op basis hiervan verbetervoorstellen. Tevens is de controller verantwoordelijk voor de financiële kwaliteitsbewaking van processen, rapportages en inkoop.

De Controller DI (formatief ondergebracht bij Financiën & Bedrijfsvoering) verricht zowel business als financial control voor de Directie Informatievoorziening en ondersteunt de Directeur Informatievoorziening bij het voeren van regie op de IV en bij het uitvoeren van de CIO-rol. De controller DI onderhoudt tevens de functionele contacten met de projectcontroller DI en de  controller op het departement (DI&I).

Functie-eisen

Je bent analytisch sterk, kunt snel schakelen en je anticipeert op zaken, je handelt proactief en waar nodig vervul je een aanjaagfunctie. Natuurlijk ben je goed in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Door vraagstelling weet je snel door te dringen tot de kern en legt logische verbanden. Het spreekt voor zich dat je makkelijk jouw netwerk onderhoudt op alle niveaus van de organisatie. Plannen en organiseren zit je in het bloed en je geeft gevraag en ongevraagd advies. 

 • opleiding: WO Algemene Economie, (Bedrijfs)Economie of Bestuurskunde.
 • je hebt kennis van en ervaring met:
  - de begrotingscyclus van het rijk (bv. budgettaire besluitvorming, financieringsvraagstukken/kostprijsmodellen);
  - (rijksbrede) ontwikkelingen en projecten binnen het IV-domein (bv. ICT-dashboard, samenwerking tussen ministeries en portfoliodenken);
  - het opstellen/beoordelen van beleidsplannen en businesscases;
  - adviseren in een politiek-bestuurlijke context;
  - (ICT) projectmanagement is een pre.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk duidelijk en kernachtig uitdrukken;
 • Je bent samenwerkingsgericht maar kunt ook zelfstandig werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. De selectiegesprekken vinden plaats in december, z.s.m. na sluiting van de wervingsprocedure.
 • Formeel S12, met de mogelijkheid tot bezoldiging en uitloop naar S13.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen DJI is één directeur verantwoordelijk voor zowel de stafdirectie Financiën & Bedrijfsvoering (F&B) als voor de stafdirectie Audit & Concerncontrol (A&C). F&B ondersteunt daarbij het management van de divisies en de directies op het hoofdkantoor, A&C bewaakt het concernbelang en ondersteunt de hoofddirectie van DJI. De (vier) afdelingshoofden van beide directies hebben zitting in een gezamenlijk MT.

De directie F&B kent de afdelingen Control & Accountbeheer (C&A) en de afdeling Financiën, Analyse & Integratie (FA&I). De afdeling C&A ondersteunt de divisiedirecties Jeugd, Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring in hun sturingsrelatie met de hoofddirectie en de inrichtingen in het veld. De afdeling verzorgt de P&C-cyclus voor de genoemde divisies en fungeert als controller voor de divisiedirecteuren.
De afdeling FA&I ondersteunt en adviseert de directeuren op het hoofdkantoor, zodanig dat er sprake is van goed financieel management waarbij we de aan de directeuren toegekende budgetten zo efficiënt mogelijk worden ingezet en beheerst. De afdeling maakt (financiële) analyses, producten adviezen. Dit doet de afdeling ook voor de directeur DI.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer O. Koetsenruijter, Afdelingshoofd FAI

06-25690218

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Kwaliteit, Planning en Control

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Data scientist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Businesscontroller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon