Controller / Financieel medewerker bij CIO Rijk

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 23 augustus Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer CIORIJK/2022/29
 • Plaatsingsdatum 4 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Directie CIO Rijk, Programma Open op Orde zoekt per direct een hands-on (I-)controller die vanuit financieel perspectief bijdraagt aan de realisatie een ambitieus verbeterplan voor de informatiehuishouding van het Rijk.
Je stelt de eigen financiële jaar- en meerjarenplannen en de begroting op en binnen het team ben je als controller/financieel medewerker verantwoordelijk voor monitoring en financiële rapportage naar de individuele actielijnen zodat ze altijd op de hoogte zijn van budget, budget-uitnutting en de status van betalingen, gunningen en overboekingen.
Tevens rapporteer je over de voortgang van het totaal aan het programmamanagement.

Buiten het team onderhoud je de relatie met financiële partners bij alle betrokken partijen (waaronder BZK FEZ) en zorg je dat de financiële processen optimaal verlopen daar waar deze Open op Orde IHH betreffen.

Kortom: je werkt in een uitdagende functie aan diverse strategische en financieel interessante dossiers, binnen een dynamische politieke omgeving.

Wij bieden je daarbij:

 • Een leuke plek in een nieuw, divers team van zo’n 7 collega’s in een dynamische omgeving.
 • Goede begeleiding vanaf de start, zodat je snel thuis bent in deze nieuwe rol.
 • De kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van complexe financiële

vraagstukken, voor een betere en toekomstbestendige informatiehuishouding van de Rijksoverheid.

Taken van de controller / financieel medewerker zijn o.a.:

Bij de directie CIO Rijk werk je aan het mede realiseren van het thema ‘Informatiehuishouding’ van de nieuwe I-strategie Rijk 2021-2015 en de beleidsmatige actiepunten voor CIO Rijk uit het programmaplan ‘Open op Orde’. Dat doe je door:

 • Budgetmonitoring en rapportage voor actielijnen en Open op Orde programma in zijn geheel. Dit moet doorlopend inzicht geven over welke OoO bedragen waar staan, onder welke allocatie en wat de uitputting is
 • Forecasting m.b.t. budget en verwachte uitgaven
 • Ontwerp en uitvoering van periodiek financiële rapportage aan BRC
 • Inzicht bieden in het financiële regime van BRC/OoO tot Actielijnen en vanuit daar verder naar stelspartijen/opdrachtnemers (welke financiering kunnen we wanneer verwachten, wat moeten we daarvoor zelf aan actie ondernemen)
 • Zorgdragen voor betalingen en budget allocatie door het gehele financiële proces
 • Relatie onderhouden met cruciale financiële afdelingen binnen de Rijksoverheid

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Onder het ministerie van BZK ressorteren onder andere vier directoraten-generaal. Het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.
Dat doet zij door:

 • Te zorgen voor een modern werkgeverschap van de overheid dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap.
 • Concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de i-samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan.
 • Te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk.
 • De opbouw van één bedrijfsvoering voor het Rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Directie CIO Rijk
De directie CIO Rijk is een relatief jonge directie met vier afdelingen: ‘Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)’, ‘I-stelsel en Vakmanschap (ISenV)’ en ‘ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)’. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.

Kaders, richtlijnen en ICT-voorzieningen
Dagelijks werkt CIO Rijk aan:

 • Beleid maken op het rijksbrede I-domein en dit vertalen in praktische kaders voor bijvoorbeeld informatiehuishouding, data, algoritmen.
 • De CIO’s en CISO’s van de ministeries helpen om de I meer ‘in het hart’ (dus op de bestuurstafel) te krijgen; met de implementatie van het Besluit CIO-stelsel, met de omvorming van het BIT tot een onafhankelijk adviescollege en door inzicht en samenhang te geven in de (vele!) rijksbrede kaders die er al zijn.
 • Rijksbreed I-vakmanschap; vanuit onze samenwerking met het hoger onderwijs in het I-Partnerschap, HR-ICT-programma’s en het (laten) maken en geven van trainingen op alle bestuurslagen vanuit de Rijksacademie voor digitalisering (RADIO).
 • Aantrekken, houden en (door)ontwikkelen van ICT-ers binnen het Rijk, digitalisering tussen de oren krijgen van beleidsmedewerkers en bestuurders, en het stimuleren van het lerend vermogen op I-gebied.
 • Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
 • Borgen en doorontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
 • Beleid maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en dit vertalen in praktische kaders en handreikingen voor digitale weerbaarheid, cybersecurity en privacy.
 • Uitbrengen van privacy-adviezen op trajecten met een rijksbrede impact.
 • En vanuit het rapport ‘Ongekend Onrecht’ (Kinderopvangtoeslagaffaire): het meerjarig

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties

Ministerie van BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Carel Meijer, Plaatsvervangende Programma Manager POK-IHH

06-54671718

Lindy van de Westelaken, Afdelingshoofd I-stelsel

06-50156034

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Algoritmen bij CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Directiesecretaris CIO Rijk / Sr. Adviseur Bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon