Controller Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 25 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer FEZ/2022/10
 • Plaatsingsdatum 3 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie FEZ zoekt per direct een controller die makkelijk schakelt tussen financiën en beleid. Je signaleert, adviseert en indien nodig escaleer je over de financiële positie en ontwikkelingen van de verschillende beleidsonderdelen.
Binnen de beleidsdirectie die jouw aandachtsgebied vormt volg je alle relevante ontwikkelingen en signaleer je tijdig beleidsmatige veranderingen met financiële consequenties en adviseer je daarover aan de directies en departementsleiding. De taken hebben onder andere betrekking op:

 • Controleren op en adviseren over de wijze waarop geld rechtmatig wordt uitgeven;
 • Adviseren over doelmatige en effectieve inzet van beleidsmiddelen en op financiële risico’s;
 • Adviseren over het juiste financiële instrumentarium dat door de beleidsdirectie kan worden ingezet;
 • Bewaken en monitoren van het bestedingsplan en budgetuitputting van de beleidsdirectie;
 • Monitoren van beleidsdoelstellingen
 • Bijdrage leveren aan en adviseren over de producten uit de begrotingscyclus zoals de ontwerpbegroting, de suppletoire begrotingen en het jaarverslag;

Om dit te realiseren onderhoud je een goed netwerk met en bent een effectieve sparringpartner voor beleidsmedewerkers en -directeuren; voor je collega’s binnen FEZ en voor je partners bij het ministerie van Financiën.

Je zet je visie over het financieel beleid en -instrumentatie om in concrete producten en adviezen op een pro-actieve, constructieve en oplossingsgerichte manier. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan doeltreffend beleid en effectief begrotingsbeleid van jouw directie en ons ministerie.

De afdeling is ingericht in teams en naar het organigram van het ministerie. We zijn op zoek naar een controller die zal worden ingezet op het DG Koninkrijksrelaties. Dat betekent o.a. aandacht voor de invulling van de kerntaken van Caribisch Nederland ‘versterken van uitvoeringskracht en bestuurskracht’, oftewel het ondersteunen van de organisatieontwikkeling, de verdere ontwikkeling van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de samenwerking tussen RCN en de openbare lichamen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Financieel-economische Zaken (FEZ) is de afdeling Control verantwoordelijk voor de control van het ministerie. De afdeling adviseert en toetst, gevraagd en ongevraagd, plannen en voorstellen op budgettaire consequenties en doelmatigheid. Daarnaast volgt de afdeling de doelstellingen van de organisatie op de voet en rapporteert- en adviseert hierover aan de departementsleiding. De afdeling staat in direct contact met zowel de departementsleiding als de directies en dienstonderdelen. Hierbij signaleert zij tijdig risico’s en adviseert over bijsturing van begroting en beleid.

Binnen de directie FEZ wordt nauw samengewerkt met de andere afdelingen, met name de afdeling Begrotingszaken die verantwoordelijk is voor het opstellen van de producten binnen de begrotingscyslus.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nol Hendriks, afdelingshoofd Control

06-50768076

Frédéric Kras, plv. afdelingshoofd Control, vanaf 9 augustus

06-11450161

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur coördinatie Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rijksbeveiliger regio Midden Rijks Beveiligings Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Regio Midden (Noord-Holland / Utrecht / Zuid-Holland)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4,schaal 5
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Breed inzetbare beleidsmedewerkers Wonen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon