Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinator begrotingsbeheer begrotingszaken

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer SG 19-86
 • Plaatsingsdatum 7 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Heb jij ervaring met de begrotingscyclus en het aansturen van een team? Kom dan dé concerncontroller van het ministerie versterken. Als coördinator begrotingsbeheer bij de hoofdirectie Financieel-Economische Zaken ben jij een belangrijke speler in de begrotingscyclus en het coördineren van de externe begrotingsproducten van het ministerie van Financiën.

Je werkt binnen de afdeling Begrotingszaken, een van de vier afdelingen van de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken. Hier ben jij met het team verantwoordelijk voor de totstandkoming van de verschillende externe begrotingsproducten zoals het jaarverslag en de begroting. Hierbij stuur jij het team (circa vijf mensen) functioneel aan. Jij zorgt ervoor dat het team haar werk optimaal kan uitvoeren: of dit nou gaat om inhoudelijk sparren, werk prioriteren, een kritische toets op een product of notitie, of een luisterend oor; jij staat klaar voor het team.

Je bent (eind)verantwoordelijk voor de begrotingsproducten en zorgt ervoor dat deze van uitstekende kwaliteit zijn en tijdig bij de bewindspersonen en uiteindelijk in de Kamer liggen. Van a tot z ben jij betrokken en je overziet alles. Hierin kun je zowel een coördinatierol als een inhoudelijke rol aannemen en presteer je goed onder (tijds)druk. Ook denk je mee over complexe budgettaire dossiers en hoe deze ingepast en verwerkt kunnen worden in de begroting. Daarnaast coördineer jij zelf ook begrotingsproducten. Een divers en afwisselend takenpakket.

Jij kunt onze standpunten helder uitdragen en verdedigen richting beleidsdirecties, de Inspectie der Rijksfinanciën, andere departementen, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Kortom, gaat het om de begroting van Financiën, dan ben jij de spin in het web.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitair diploma bedrijfseconomie (financieel, bedrijfskundig) of een andere opleiding met een sterke cijfermatige financieel-economische component, of gelijkwaardige ervaring.
 • Je hebt meerdere jaren relevante werkervaring, het liefst binnen de Rijksoverheid in een financiële (advies)functie.
 • Je hebt ervaring met de begrotingscyclus en het opstellen van begrotingsproducten.
 • Je hebt ervaring met het functioneel aansturen van een team.
 • Je bent flexibel en kunt makkelijk schakelen tussen inhoud en coördineren.
 • Je kunt situaties goed aanvoelen en begrijpt waar mensen behoefte aan hebben.
 • Je kunt goed het overzicht houden en bent in staat het proces bij de totstandkoming van de begrotingsproducten te trekken.
 • Je bent een kei in het plannen en organiseren van werk en houdt ook in stressvolle situaties het hoofd koel.
 • Je bent collegiaal en integer, en hebt ook het lef om initiatief te tonen, een sterke positie in te nemen en niet klakkeloos dingen aan te nemen.
 • Je bent een teamplayer die actief verbinding zoekt.
 • Je kunt je deskundigheid helder overdragen en tegelijkertijd sta je ervoor open dat je van elke situatie kunt leren en dat kritiek krijgen en geven daarbij hoort.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Afhankelijk van je werkervaring word je ingedeeld in (aanloop)schaal 12, waarna de mogelijkheid bestaat door te groeien – bij goed functioneren tijdens een tussentijdse evaluatie – naar schaal 13.
 • Een schrijftest maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in de eerste week van oktober.
 • Solliciteren? Stuur ons voor 22 september je cv én motivatiebrief via onderstaande knop ‘solliciteren’. Indien dat niet werkt, via solliciteren@minfin.nl. Vermeld daarbij het vacaturenummer in het onderwerp van de e-mail.
 • Wij nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De hoofddirectie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten maar ook om de consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij HDFEZ betekent niet alleen het tonen van vakkennis maar ook durf, door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

HDFEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De hoofddirectie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover, alles vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel van het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Daarnaast adviseert HDFEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De hoofddirectie is op het gebied van financiële en economische aspecten betrokken bij het departementale beleid waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij ontwikkelt HDFEZ instrumenten voor het departementale managementcontrolsysteem en stelt zij heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Begrotingszaken
Het ministerie van Financiën stelt de nota’s op over de totale rijksbegroting, zoals de Miljoenennota. Maar we hebben, net als alle andere ministeries, ook een eigen begroting. De afdeling Begrotingszaken stelt hiervoor alle begrotingsstukken op. Dat begint met de begroting die op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer wordt ingediend en het eindigt in mei met de behandeling van het jaarverslag.

In nauw overleg met de andere afdelingen van HDFEZ en met de beleidsdirecties coördineren wij de inhoud en het proces voor de totstandkoming van de begrotingsstukken. Deze moeten in duidelijke taal worden geschreven en een goed inzicht geven in de beleidsvoorstellen en in de benodigde budgetten. Dit borgen wij. We hebben kennis van zaken en een vlotte pen.

Daarnaast adviseren wij de ambtelijke en politieke top over de aanwending van de benodigde budgetten voor beleid en uitvoering. Ons doel is erop toezien dat middelen op de juiste manier worden besteed. We toetsen dan ook op doelmatigheid, en nut en noodzaak. Hierbij nemen we een kritische houding aan en deinzen we er niet voor terug een onafhankelijk standpunt te verkondigen.

Ook ontwikkelen wij oplossingen voor budgettaire knelpunten die complex kunnen zijn, zowel voor het lopende jaar als in de voorbereiding voor de komende jaren. Hiervoor is niet alleen cijfermatig inzicht nodig, maar ook gevoel voor politieke verhoudingen. Onze afdeling kenmerkt zich door een open en communicatieve houding, gericht op samenwerking met de collega’s binnen en buiten de directie.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn, en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden integer, samenwerken, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Birgit ten Cate, Waarnemend afdelingshoofd Begrotingszaken

06-15075882

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alfred Westplat, HR adviseur

070-3427017

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior (macro-)econoom

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Econoom

ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Controller / beleidsmedewerker

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat , directie Financieel- Economische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon