Coördinator Beleidscontrol Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 augustus
 • Vacaturenummer IW FIB 22-226
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Coördinator Beleidscontrol binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ben je in staat om daadkrachtig op te treden en scherp te adviseren. Je hebt kennis van uitvoeringsorganisaties, begroting en/of kaderstelling en weet overzicht te houden in een soms dynamische omgeving. De standplaats is Den Haag.

Wat ga je doen als coördinator beleidscontrol?
Als Coördinator Beleidscontrol van de Concern Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) ga je in een team aan de slag met uiteenlopende vraagstukken die spelen bij het agentschap Rijkswaterstaat (RWS). De kerntaak is om zorg te dragen dat bij de besluitvormingsprocessen de aspecten van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid, net als de bijbehorende aspecten van ordentelijk financieel- en begrotingsbeheer, in voldoende mate worden meegewogen. RWS zet jaarlijks miljarden om bij de aanleg en onderhoud van wegen, tunnels, dijken en vaarwegen. De beheersing van deze projecten is een grote opgave en vergt vanuit FEZ een stevige en kritische helikopterview. Waar nodig pak je regie om besluitvorming te organiseren als deze niet tijdig van de grond komt.

Wat wordt jouw belangrijkste focuspunt als Coördinator Beleidscontrol ?
De focus bij deze functie ligt op de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden rondom het account RWS. Daarnaast ben je zelf eerste aanspreekpunt voor een nader te bepalen inhoudelijk dossier dat de komende tijd extra aandacht vergt. Je schuift samen met je directeur aan bij overleggen met de CFO van RWS en regelmatig ook bij de SG of bewindspersonen(staf). Je bent een belangrijke spil die zich beweegt tussen de afdelingen van FEZ, binnen de driehoek van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer en in de financiële lijn tussen Rijkswaterstaat en het ministerie van Financiën. Dit netwerk onderhoud je actief en hierop kun je een beroep doen als de situatie hierom vraagt.

Hoe werken wij?
Binnen FEZ I&W zetten we graag samen de schouders onder uitdagingen en zorgen we dat je er niet alleen voor staat. Alle uitdagingen gaan we graag samen aan. Er is een laagdrempelige cultuur om een hulpvraag te stellen en er mag ook wel eens een fout gemaakt worden; als we daar maar lering uit trekken. We zijn met serieuze zaken bezig, maar het werk moet ook vooral leuk en inspirerend zijn. We geven ruimte voor individuele ontwikkeling, maar vragen dat je hier zelf ook een proactieve rol in neemt. Binnen de directie FEZ werk je nauw samen met de afdelingen Begrotingszaken en Kaderstelling & Control. Je stemt proactief af met de collega’s en neemt initiatief om FEZ breed stevig te acteren. Binnen de afdeling Beleidscontrol en Advies (BCA) BCA kun je dagelijks sparren met je clustercoördinator en werk je nauw samen met collega’s die ook dicht op het politiek-bestuurlijke vuur zitten en veel kennis hebben van infrastructuurprojecten die door RWS worden uitgevoerd.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De concerndirectie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het financieel geweten van en de financieel adviseur voor de minister, staatssecretaris en de ambtelijke leiding. FEZ is deel van de controlketen op de rijksfinanciën en vormt daarin de schakel tussen IenW en het ministerie van Financiën. FEZ voert de control binnen IenW en vertegenwoordigt richting Financiën de belangen van IenW. Vanuit de financiële expertise ondersteunt de directie bij alle aspecten van beleid en bedrijfsvoering. FEZ adviseert vanuit de rol van onafhankelijk concerncontroller gevraagd en ongevraagd bij het borgen van doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van middelen.

De directie beheert de drie begrotingen van IenW: naast de IenW-begroting gaat het om de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds. In totaal gaat het op jaarbasis om circa 8-10 miljard euro. Ook is de directie verantwoordelijk voor de vormgeving van de interne planning-en-controlcyclus van het ministerie van IenW. We werken intensief samen met alle onderdelen van het departement en met onder meer het ministerie van Financiën, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Het is een dynamische directie waar een mix van jonge, talentvolle medewerkers én mensen met veel ervaring werkzaam zijn.

De FEZ-functie binnen IenW is in beweging. Sinds kort zijn alle formele FEZ-taken gebundeld in de concerndirectie FEZ en valt de directie formeel onder de secretaris-generaal. De komende jaren wordt de control ten aanzien van het departement versterkt, mede in het licht van de krappe financiële situatie binnen de IenW-begrotingen. Onze ambitie is om onze rol proactief, relatiegericht en zoveel mogelijk met advies aan de voorkant te vervullen. De directie is de laatste tijd gegroeid naar circa 46 fte en bestaat uit drie afdelingen: Begrotingszaken, Beleidscontrol & Advies en Kaderstelling & Control.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rutger Sonneveldt

06-29571683

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mirjam Koolen - den Breejen

06-42703284

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior hr-adviseur diversiteit en inclusie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur HRM

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior functioneel beheerder.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon