Coördinator beleidsevaluaties

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 13 december Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-149
 • Plaatsingsdatum 22 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gaat beleid werken? Zijn er misschien slimmere methoden? En wat kan beter in de uitvoering van het beleid? Daar werken we aan bij de directie Financieel-Economische Zaken in Den Haag. Het beantwoorden van deze vragen kan niet zonder het evalueren van wat we nu als ministerie doen. Als coördinator beleidsevaluaties ben jij het aanspreekpunt voor evalueren binnen het ministerie en draag jij bij aan het versterken van de evaluatie-activiteiten binnen het ministerie.

Jij bent een spin in het web en betrokken bij vele onderwerpen. Op de korte termijn is het doorontwikkelen van de strategische evaluatie-agenda (SEA) aandachtspunt. De SEA is een instrument om het gesprek over evalueren te voeren. Bijvoorbeeld over de vraag welke doelen we als ministerie hebben en we de komende jaren willen evalueren. En welke informatie hebben we nodig om te komen tot goede evaluaties? Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van de SEA. Dit doe je samen met het kernteam evaluaties. In het kernteam evaluaties zitten per directoraat-generaal één of twee medewerkers die affiniteit hebben met evalueren.

Daarnaast ben je voor collega’s binnen en buiten de afdeling een vraagbaak over evalueren. Jij denkt zowel procesmatig als inhoudelijk mee over evaluatie-opzetten, slimme onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden, zodat de kwaliteit van evaluaties verder verbetert en de kennis over evaluaties vergroot wordt. Het gaat bijvoorbeeld om de evaluaties van de nationale en internationale coronamaatregelen, of de effectiviteit van het toezicht door de Belastingdienst. Hierbij kun je ook zelf focus aanbrengen; zie jij dat evalueren op een beleidsterrein binnen Financiën onderbelicht blijft, dan verdiep jij je hierin en jaag je aan.

Een ander component van je werk gaat om het vertegenwoordigen van Financiën in interdepartementale overleggen. Hierin komen onder andere voorstellen aan bod om de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid inzichtelijker te maken voor het parlement. Jij haalt input voor deze overleggen op en neemt de betrokkenen binnen het ministerie mee in de rijksbrede ontwikkelingen.

Als coördinator ben je onderdeel van de afdeling Beleidscontrol binnen de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ). Jij hebt, samen met een collega die zich deels bezig houdt met evalueren, een unieke positie in de afdeling. Waar je collega-afdelingsgenoten zich vooral bezig houden met het toetsen van nieuw beleid, ligt jouw focus op evalueren. Dit betekent dat je veel vrijheid hebt om je werkzaamheden vorm te geven. Daarbij is het essentieel gebruik te maken van je netwerk; het kernteam evaluaties, onderzoekclubs bij bijvoorbeeld de Belastingdienst en vooral ook je directe collega’s. Zij zijn vanuit hun toetsende rol immers ook betrokken bij evaluaties van beleid. Op hoger niveau is er daarnaast de commissie beleidsevaluaties, waarin drie keer per jaar over evalueren wordt gesproken. Aan deze commissie nemen ook twee wetenschappers deel. Als secretaris van deze commissie zorg jij voor een interessante en leerzame agenda.

Naast je werkzaamheden als coördinator beleidsevaluaties verwachten we dat je je een klein deel van je tijd bezig houdt met bredere FEZ of BC-werkzaamheden. Bijvoorbeeld door op een nader te bepalen dossier beleidsvoorstellen te toetsen op doeltreffendheid en doelmatigheid. Op die manier houd je aansluiting met de afdeling. De precieze activiteiten bepalen we in onderling overleg, zodat we rekening kunnen houden met jouw wensen als ook met de actualiteiten.

Kortom, een erg diverse functie met veel vrijheid om deze zelf verder vorm te geven. Je komt te werken in een prettig en collegiaal team dat bestaat uit ruim twintig relatief jonge collega’s met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. Onze afdeling kent een open, energieke en collegiale cultuur: je collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit in brede zin na. Wil je eerst eens praten over wellicht jouw toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Ellis Stolwijk (06 – 50 18 02 64).

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.

FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), het risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

Meer over jouw toekomstige afdeling
Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa twintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doeltreffend, doelmatig en rechtmatig zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol kijken we bijvoorbeeld mee bij de steun aan Air France-KLM als ook bij de compensatie in het kader van de toeslagenaffaire en bij de grote ICT-projecten die binnen het ministerie worden uitgevoerd.

De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C en een externe (begroting)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli. De cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar. Tegelijkertijd zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.

Als beleidscontroller functioneer je als sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook duidelijk op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar FEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ellis Stolwijk, plv. hoofd afdeling Beleidscontrol

06-50180264

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jack Verbeek, corporate recruiter

06-22908171

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur beleidscontrol fiscale zaken en evalueren

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur/Inspecteur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon