Coördinator Beslag en Ontnemen

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 6 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer OM-5067
 • Plaatsingsdatum 11 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Onze hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels vertelt je graag meer over ons mooie parket, zie hier (https://youtu.be/xiu1uJuNLvw) zijn persoonlijke welkomstboodschap voor jou.

Wat ga je doen ?

 • Meewerkend voorman/-vrouw en eerste aanspreekpunt binnen het team beslag en ontnemen;
 • De beslagcoördinator vervult een sleutelrol in het proces zowel intern en extern;
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de administratieve afhandeling van landelijk afgesproken werkprocessen. De coördinator zorgt in dat kader voor de dagelijkse aansturing en bezetting van het team beslag en ontnemen;
 • Borgt binnen het parket de kwaliteit van het beslagproces en doet voorstellen voor kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen in het proces, zowel binnen het parket als landelijk;
 • Monitort het werkproces en de afspraken over kwaliteit, werkvoorraad en doorlooptijden. Zo nodig stuurt hij/zij bij, signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan dan wel onderneemt actie;
 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van periodieke (financiële) controles, mede verantwoordelijk voor het tijdige en zorgvuldige afdoening van het beslag;
 • Draagt zorg voor de OM-interne afstemming met betrekking tot het beslag- werkproces (beslagsecretaris, beslagofficier, sectiehoofd, landelijk overleg, proceskring) en onderhoudt contacten met de politie (Ketenbeslaghuis/FUO), Domeinen, Rechtbank en Landelijk beslagautoriteit ten aanzien van operationele zaken; 
 • Organiseert dat nieuwe medewerkers opgeleid worden en iedere medewerker binnen het team over het juiste kennisniveau beschikt. De coördinator beslag is actief betrokken bij het landelijk verbetertraject beslag en landelijk coördinatoren overleg  en draagt zorg voor de lokale implementatie van wijzigingen van het landelijk vastgestelde proces;
 • Draagt zorg voor het werken conform een landelijke structurele werkwijze volgens de vereisten van het procesboek beslag.

Meer over de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

Het parket Den Haag levert een waardevolle bijdrage aan een veiligere samenleving samen met de politie eenheid Den Haag. De stad van recht en vrede, regeringsstad, het hart van de democratische samenleving, woonplaats van de koning, en vestigingsplaats van vele internationale instellingen. Het is ook de grootste plaats binnen het gelijknamige arrondissement, dat zoveel groter is dan alleen de stad. 34 Gemeenten, ruim 2 miljoen inwoners. Steden als Gouda, Leiden, Alphen aan den Rijn en Delft, maar ook landelijk gebied en een lange aantrekkelijke kustlijn. Het parket, is samen met de politie Eenheid Den Haag verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtstaat.

De organisatie van het parket bestaat uit een viertal afdelingen, te weten: Beleid & Strategie, de afdeling Interventies & Onderzoeken (afdeling I&O), Administratie en Bedrijfsvoering. De circa 380 medewerkers zetten zich dagelijks met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de regio Den Haag. Samen onderzoeken ze strafbare feiten, sporen verdachten op, gaan achter het crimineel verdiende geld aan, en begeleiden slachtoffers en proberen voor hen genoegdoening te vinden. Per jaar worden zo’n 20.000 strafzaken behandeld door het parket bij de rechtbank Den Haag. Van de winkeldief tot de witwasser, van de cybercrimineel tot de verdachte van een levensdelict; elke zaak krijgt de aanpak en aandacht die hij nodig heeft.

Als OM geloven we in de kracht van diversiteit en inclusie, in alle lagen van de organisatie. Bij diversiteit kun je denken aan geslacht, culturele achtergrond, seksuele geaardheid en aan verschil in opleiding en carrière. Daarnaast streven we naar een inclusieve organisatiecultuur. Iedereen telt mee. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Óók in talent en groei.

Waar kom je te werken ?
Je komt te werken bij Arrondissementsparket Den Haag op de afdeling Centrale Administratie.

De afdeling centrale administratie bestaat uit een aantal clusters waaronder DNA, executie, verplichte zorg, BOB, beslag en ontnemen. Je coördineert de dagelijkse werkzaamheden van het cluster beslag en ontnemen en draagt zorg voor de werkverdeling. Je werkt in een team met één sectiehoofd en drie coördinatoren en maakt deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de gehele administratie. Je rapporteert over de realisatie van productie- en resultaatafspraken aan het afdelingshoofd en het sectiehoofd. Je bewaakt de uitvoering van gemaakte werkafspraken en je signaleert knelpunten en problemen in de werkprocessen. Essentieel is dat de werkprocessen binnen de afdeling administratie maar ook daarbuiten goed op elkaar aansluiten. Verder geef je mede uitvoering aan (interne) audits, rapporteer je over de uitkomsten hiervan en stel je verbeterplannen op. In samenspraak met je team doe je hiervoor oplossingsvoorstellen aan het sectiehoofd. Je levert een belangrijke bijdrage aan het opstellen, beheren en onderhouden van werkprocesbeschrijvingen en werkinstructies. Tenslotte heb je een informerende rol in het kader van de personeelsgesprekkencyclus.

Team beslag en ontnemen binnen de centrale administratie
Strafvordering OM2020 is het meerjarig programma dat zich richt op het borgen van de juridische en organisatorische kwaliteit van de kritische strafvorderlijke processen. Dit met het Wetboek van Strafvordering als wettelijke basis en tevens vertrekpunt. Het proces beslag is één van de kritische processen binnen het OM. Het beslagproces is op hoofdlijnen te duiden als een redelijk overzichtelijk proces. Echter, door allerlei uitzonderingen en veelheid aan regels is de materie als ingewikkeld en complex aan te merken. Naast de juridische processtappen zijn er ook de beheersmaatregelen m.b.t. het efficiënt behandelen en afhandelen van beslag te noemen waardoor van uniformiteit geen sprake is. Elk soort voorwerp kent zijn eigen afhandelingsroute en er zijn meerdere bewaarders. Het beslagproces is eveneens te kenmerken als een ketenproces met meerdere ketenpartners.

Meer specifiek betekent dit:
het zorg dragen voor een juiste, tijdige en zorgvuldige registratie van het beslag. Het team beslag en ontnemen vervult een spilfunctie tussen de verschillende zaakstromen en ketenpartners, met name de politie, landelijk beslagautoriteit, de rechtbank en het CJIB alsmede de eigen officieren en de beslag officier.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Reshma Jagbandhan

06-11833569

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wouter Schuurman, HR-adviseur

06-22793265

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Administratief Medewerker Beeldenkamer

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vermogenstraceerder

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch Beoordelaar

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon