Coördinator bestuursondersteuning en bedrijfsvoering

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 30 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2021/237
 • Plaatsingsdatum 16 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen het Atelier Rijksbouwmeester (ARBM en CRa)) is voor jou als coördinator bestuursondersteuning en bedrijfsvoering een veelzijdige functie met een prominente rol weggelegd. Jij wordt door het hoofd van het Atelier dan ook niet voor niets ‘de rechterhand’ genoemd.

Jij adviseert het managementteam van het ARbm op het gebied van beleids- en besluitvorming, zoals je op dat terrein ook zaken voorbereidt en ondersteunt. Politiek bestuurlijke ervaring is daarbij een pré. Acties die voortkomen uit de besluiten pak jij op. Het voorbereiden, organiseren en het bewaken van de MT-agenda zijn bij jou in goede handen, zowel beleidsinhoudelijk als wat betreft de interne bedrijfsvoering.

Hoofd ARbm kan op jou rekenen bij de inhoudelijke voorbereiding van diverse overleggen, bijeenkomsten en dossiers. Hetzelfde geldt bij het coördineren van de notities voor de (inter)departementale overleggen. Maar ook het coördineren van de managementrapportages en de samenstelling van het jaarplan, bestedingsplan en andere planning-en-control-producten, is jouw taak.

Je zorgt voor de agenda en de verslagen van de MT-overleggen en je ziet toe op de uitvoering van de betreffende actiepunten. Het coördineren en organiseren van de uitvoering van de bedrijfsvoering binnen het Atelier pak jij op. Sterker, in deze rol ben je een belangrijke schakel en ben je de directe adviseur van Hoofd ARbm voor financiële, huisvestings-, ICT-, inkoop, projectbeheersing en personele zaken en de daarmee samenhangende interne communicatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Atelier Rijksbouwmeester (ARbm) is het ondersteunende team voor de Rijksbouwmeester en het College van Rijksadviseurs (CRa). De Rijksbouwmeester is de belangrijkste adviseur van de Rijksoverheid op het gebied van architectuur, stedenbouw, monumenten, ruimtelijke ordening, architectuurbeleid en kunstopdrachten bij Rijksgebouwen. De Rijksbouwmeester (Rbm) en zijn Atelier borgen de kwaliteit van de architectuur en stedenbouwkundige inpassing van o.a. rechtbanken, kazernes, gevangenissen, rijkskantoren, Koninklijke paleizen, Hoge Colleges van Staat en ministeries en adviseert over rijksarchitectuurbeleid en de toepassing van de percentageregeling Beeldende Kunst. Ook wordt door ARbm en CRa geadviseerd ten aanzien van herontwikkeling van (rijk)svastgoed. Advisering over landschap, buitenruimte en maatschappelijke waarden vormen daarin een wezenlijk onderdeel.

Bij de uitoefening van zijn functie neemt de Rijksbouwmeester een bijzondere positie in. Enerzijds
maakt hij deel uit van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wanneer zijn activiteiten betrekking hebben op gebouwen, werken en terreinen waarover de zorg van het RVB zich uitstrekt. Anderzijds is hij de adviseur van de bewindspersonen van Ministerie van BZK, wanneer het gaat om algemene (beleids)kwesties ten aanzien van de kwaliteit van de architectuur en ruimtelijke inrichting in de brede zin van het woord.

De Rijksbouwmeester adviseert vanuit het CRa - waarvan hij de voorzitter is - (gevraagd en ongevraagd) onafhankelijk en integraal over (nationale) ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, gebiedsgericht en/of thematisch vanuit de ontwerpende disciplines, architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Bedrijfsbureau
Het Bedrijfsbureau zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning van het afdelingshoofd onder meer de voorbereiding van besluitvorming, overleggen en het opstellen van plannen en (bedrijfsvoering) rapportages. Ook verzorgen we als Bedrijfsbureau de ondersteuning van het verdere managementteam en de communicatie.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Drs. S.M. Vereecken (Bas)

06-27065122

Mevrouw ir. I.M.A. Thewessen (Iris)

06-15093751

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contractmanager Vastgoedonderhoud

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator projectadministratie

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Categoriemanager Energie (Rijksbreed)

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon