Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinator beveiliging kerndepartement

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS200006 (BPZ)
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Veiligheid gaat boven alles. Dat maakt jouw baan belangrijk. Als coördinator beveiliging (BVC) kerndepartement bescherm jij de belangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag op het gebied van integrale beveiliging. Voor (bewinds)personen, maar ook voor materieel, gebouwen en overige objecten.

Jouw taken voer je uit in samenwerking met het verantwoordelijk lijnmanagement. Je ondersteunt de beveiligingsambtenaar bij het uitvoeren van taken. En je ziet toe op borging van rijksbrede en departementale kaders op het gebied van integrale beveiliging binnen het kerndepartement van het ministerie. Naast beveiligingscoördinator heb je ook een rol als plaatsvervangend beveiligingsambtenaar.

Je coördineert en houdt toezicht op de implementatie van geadviseerde beveiligingsmaatregelen. Ook lever je input voor het onderhouden van het integraal beveiligingsbeleid, de voorschriften (kaders en richtlijnen) en de instrumenten die daaruit voortvloeien. Het integraal beveiligingsbeleid evalueer je en je neemt deel aan trajecten van aanpassing van dit beleid.

Gevraagd en ongevraagd lever je advies aan het lijnmanagement over beveiligings- en verbeterplannen, voer je risicoanalyses uit, stel je beveiligingsplannen op en laat je adequate beveiligingsmaatregelen nemen. Als beveiligingscoördinator draag je bij aan het bevorderen van het bewustzijn op het gebied van beveiliging, en aan het draagvlak en de communicatie als het gaat om veiligheid en beveiliging. Ook ben je een eerstelijnsvraagbaak op het terrein van de integrale veiligheid voor het VWS-kernlijnmanagement. 

Functie-eisen

Je hebt een hbo-diploma en bij voorkeur een opleiding integrale veiligheid en/of securitymanagement afgerond.

 • Je hebt ervaring met multidisciplinaire integrale beveiligingstrajecten, met name in het concreet implementeren van beveiligingsmaatregelen en de coördinatie daarvan.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met projectmatig werken en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je hebt ervaring met adviseren, zowel mondeling als schriftelijk. Communicatief ben je sterk en je zorgt voor een goede samenwerking met betrokken partijen, zodat jouw adviezen draagvlak hebben.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en voelt aan wanneer escalatie nodig is.
 • Je weet hoe je beveiligingsprocessen, -kaders, -instrumenten en -producten toetst.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van (bijzondere) onderzoeken en kennis van de manier waarop politie- en veiligheidsorganisaties werken.
 • Je hebt een flexibele instelling en bent bereid, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten en piketdiensten, buiten kantoortijden te werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

  • Richt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer VWS200006 aan de heer B. Rif, Beveiligingsambtenaar (BVA) VWS Concern
  • Ben je aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat? Stuur dan een kopie van deze aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie.
  • Omdat dit een vertrouwensfunctie op B-niveau is, en een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) noodzakelijk is om te kunnen worden geplaatst op de functie, zal de AIVD een veiligheidsonderzoek uitvoeren.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is onze kerntaak om samen met de directies te zorgen voor tijdige en kwalitatief hoogwaardige advisering die leidt tot goede besluitvorming door de politieke en ambtelijke top. Als regisseur/procescoördinator is de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken een verbindende schakel tussen directies en concernorganisaties en van en naar bewindspersonen, de bestuursraadsleden en ook intra- en interdepartementaal en het parlement. Daarnaast ondersteunt de directie de plaatsvervangend secretaris-generaal en secretaris-generaal in hun eigenaarsrol van de concernorganisaties.

We zijn georganiseerd in vijf teams: Bestuurlijke en Politieke Advisering, Logistiek, Kabinet en Secretariaat, Stukkenstroom, Bureau BVA en Concernsturing. Bij de directie werken ongeveer vijftig mensen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Onder de werking van het ministerie vallen ook een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Dopingautoriteit.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Berndt Rif

06-15417774

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stafmedewerker beveiliging

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner directeur-generaal

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementassistent

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon