Coordinator Business Information Manager

 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 571540, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Coordinator Business Information Manager !

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij als burger een directe betrokkenheid bij de voorbereiding van materieel logistieke en financiële IT projecten? Wil jij daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een professionele defensieorganisatie en daarmee vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Solliciteer dan nu en wordt de verbindende factor tussen bedrijfsvoering en IT bij Defensie

De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:

 • Het Coördineren van een team Informatiemanagers met als doel de beste, veiligste en meest kosteneffectieve IT oplossingen te bieden voor de krijgsmacht en specifiek het Materieel Logistieke en Financiële domein.
 • Het opstellen van roadmaps i.s.m. proces domein vertegenwoordigers met daarin lange termijn planning en prioritering van IT-behoeftes;
 • Het concretiseren van deze behoeftes in specifieke projecten d.m.v. het opstellen van advies(deel)producten)
 • het genereren van oplossingsrichtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses i.s.m. met BV en IT specialisten.
 • Het inhoudelijk voorbereiden van (multidisciplinaire) IT projecten en daaraan gerelateerde adviesproducten binnen het M&F domein;
 • Onder genoemde advies(deel)producten worden o.a. verstaan: projectkaarten, projectvoorstellen, business-cases, project start architectuur, Informatievoorzieningsbehoeftes (IVB’s) en domein-specifieke roadmaps.
 • Afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en draagvlak creëren.
 • Beheren en bijstellen van adviesproducten en voorstellen doen voor het aanpassen en/of verbeteren van adviesprocessen en processen;

De belangrijkste verantwoordelijkheden bestaan uit:

 • Je bent gezamenlijk met het H-PLAN/BITA verantwoordelijk voor de operationele aansturing van een team een Informatiemanagers
 • Je bent verantwoordelijk voor een of meerdere functionele aandachtsgebieden binnen M&F. In dit specifieke geval betreft de functie hoofdzakelijk Informatiemanagement binnen het Systeem Logistieke domein (denk aan: ILS, Maintenance Repair and Overhaul en wapensysteem management)
 • Je draagt zorgt voor een adequate Business IT alignment en brengt BV behoeftes en IT-oplossingen bij elkaar.
 • Je bent de sparringpartner op het gebied van IT oplossingen en helpt de BV waarde te creëren door slimme inzet van IT toepassingen en innovaties.
 • Je hanteert geldende kaders & richtlijnen op het gebied van bijvoorbeeld architectuur, IT-aansluitvoorwaarden en levert een significante bijdrage om IT toekomst vast en betaalbaar te houden voor Defensie.
 • Je legt verantwoording af over de advies(deel)producten en adviezen. Dit is gericht op kwaliteit, mate van afstemming met betrokken partijen en de dimensies product tijd, geld en capaciteit;
 • Je neemt beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, procedures en processen mee als basis voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 • Je neemt beslissingen over werkwijzen en inhoud van te leveren advies(deel)producten.
 • Je houdt jouw kennis rondom jouw procesdomein up to date door te participeren in vak groepdagen, relevante opleidingen en trainingen.

Contacten:

 • Extern Defensie heb je contact met leveranciers over toekomstige ontwikkelingen en innovatie en consequenties die dit heeft voor de roadmaps;
 • Intern Defensie: afstemmen van capaciteit van de Defensie Onderdelen op de IV roadmaps en de consequenties die implementatie van deze roadmaps voor de bedrijfsvoering van de betreffende eenheid;
 • Met projectleiders over projectrisico's en planningen om een gezamenlijk standpunt m.b.t. de afwijking voor de planning te bepalen;
 • Met H-PLAN/BITA aangaande status van de operatie. Denk daarbij aan: risico’s, aandachtspunten en successen;
 • Met Informatiemanagers aangaande de dagelijkse aansturing/operatie van het team;
 • Contacten zijn gericht op ontwikkeling van producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen;
 • De contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleid)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het domein Materieel Logistiek en Financiën [M&F].

De Sectie Planning en Business-IT alignement (Sectie Plan) is het loket en de enige voordeur voor de keten M&F IT. Sectie Plan heeft als taak het opstellen van het meerjarig integraal productieplan van de afdeling, het uitvoeren van het intake-proces van nieuwe opdrachten en het (helpen bij het) opstellen van behoeftestellingen en requirements. De sectie levert specifieke, domein gebonden expertise voor de verschillende bedrijfsprocessen. In deze sectie bevinden zich de kennisgebieden voor de volgende bedrijfsfuncties: operationeel optreden en transport management; projectmatig werken, verwerven (inkopen), afstoten en financiën; (her)bevoorrading; (wapen)systeemmanagement en systeemonderhoud; business intelligence en data integratie. Afhankelijk van het aanbod van de werkzaamheden zal de nadruk liggen op regie-, instandhoudings-, project- en ontwikkelactiviteiten. In het materieel logistieke en financiële domein is altijd sprake van een integrale aanpak met expertise die op meerdere gebieden inzetbaar is. De sectie bewaakt daarom de samenhang der dingen waarbij intensief met de bedrijfsvoering wordt samen gewerkt. Inzet van kennis en expertise in het voortraject voor projecten is primair gericht op projectkaart, PSA en Projectvoorstel, waarna overdracht naar Change plaatsvindt voor de realisatie.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Floris-Jan Henzen, Recruitment Adviseur

06-33051490

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Business Information Manager

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Medior Business Information Manager

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Business Information Manager

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon