Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinator casuïstiek jeugdhulp

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 24 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS200038 (JEUGD)
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Nederland moet iedere jongere kunnen rekenen op passende jeugdhulp. Dankzij jou als coördinator casuïstiek kunnen we bedreiging hiervan, bijvoorbeeld omdat een jeugdhulpaanbieder financiële problemen heeft, tijdig signaleren en aanpakken. Vanuit Den Haag adviseer je over de aanpak van problemen die de jeugdhulp in gevaar brengen. Je bedenkt oplossingen en zet ze op de agenda.

Je komt te werken bij de Jeugdautoriteit. Wij lossen problemen in de jeugdzorg op. Wij zijn een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Met een nieuw team van betrokken medewerkers zijn wij in 2019 van start gegaan. Onze focus ligt bij jeugdhulpaanbieders en gemeenten, niet op individuele jeugdigen of gezinnen. Help jij ons mee? Bijvoorbeeld bij het opzetten en verder ontwikkelen van onze taak en rol bij concrete en complexe vraagstukken (casuïstiek) op het terrein van de cruciale jeugdhulp.

Jij beoordeelt of de vraagstukken die zich aandienen door de Jeugdautoriteit moeten worden opgepakt of door andere partijen in het zorglandschap. Hierover en over het vervolgtraject adviseer je onze directeur. Indien de Jeugdautoriteit aan zet is, ben jij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een passend actieplan. Je coördineert hierbij de inzet van medewerkers van het cluster casuïstiek en onze experts. Huren we externe deskundigen in? Dan fungeer jij als gedelegeerd opdrachtgever. Ook overleg je namens de Jeugdautoriteit met de betrokken gemeenten, zorgaanbieders en medewerkers van de directie Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Daarnaast werk je aan het oplossen van geschillen tussen gemeenten en zorgaanbieders over tarieven. Hiervoor ontwikkel je een systeem van niet-vrijwillige geschilbeslechting. Gaat het om vraagstukken die de continuïteit van (het stelsel) van de Jeugdwet raken? Dan stel je gevraagd en ongevraagd adviezen op voor de ministers van VWS en/of Rechtsbescherming. Waar nodig zorg je ook voor input voor beleidsprocessen binnen VWS. Voor de casusgerichte activiteiten maak je jaarplannen die je vertaalt in concrete activiteiten. Je bewaakt de voortgang en zorgt voor de verantwoording in jaarstukken.

Samen met de andere coördinatoren en de directeur vorm jij het managementteam van de Jeugdautoriteit. Vanuit deze rol denk je actief mee over de doorontwikkeling van onze organisatie. En over het beantwoorden van de operationele en strategische vraagstukken die daarmee samenhangen. Dit doe je in een omgeving en organisatie die in verandering zijn. Dit vraagt om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en een proactieve houding. En de vaardigheden om — ook onder tijdsdruk — een analyse te maken van de vraagstukken. Je brengt verder de belangen en verantwoordelijkheden van andere betrokken partijen (gemeenten, zorgaanbieders en minister) in kaart. Waarna je je analyse vertaalt in pragmatische oplossingen.

Je komt te werken in een omgeving die dynamisch, politiek gevoelig en veelzijdig is. En de vraagstukken staan volop in de belangstelling omdat ze meestal direct raken aan de zorg voor kinderen en de belangen van hun ouders en (het bestuur en personeel van) zorgaanbieders. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt om nauwe samenwerking met collega’s binnen en buiten de Jeugdautoriteit. Jij weet collega’s van diverse achtergronden aan je te binden. En je deinst niet terug voor de druk die het werken in deze omgeving met zich meebrengt. Te allen tijde bewaak jij de onafhankelijke rol van de Jeugdautoriteit.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma en aantoonbaar minimaal zeven jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de Jeugdwet en/of verschillende zorgsystemen of systeemwijzigingen.
 • Je hebt aantoonbaar meer dan vijf jaar ervaring met het coördineren van werkzaamheden.
 • Je bent gericht op samenwerken, goed benaderbaar en soepel in de omgang.
 • Je bent sterk in het onderhouden en functioneel inzetten van netwerken.
 • Je hebt een aantoonbaar goed ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt een brug slaan tussen beleid en uitvoeringspraktijk.
 • Je bent creatief en een doorzetter en je gaat altijd voor een optimaal resultaat.
 • Je kunt helder communiceren en afstemmen met je directe collega’s en je beschikt over overtuigingskracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200038 (Jeugd) aan Karel Schuurman (directeur Jeugdautoriteit a.i.).
 • Ben je een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2019 is de Jeugdautoriteit van start gegaan. Het organisatieonderdeel is ingesteld voor drie jaar en beheersmatig ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij richten ons op het signaleren, voorkomen en opvangen van de problematiek waarbij de continuïteit van cruciale jeugdhulp in het geding is. Dit doen wij door:

 • te bemiddelen tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders rond de inkoop van jeugdhulp;
 • het aanspreken van gemeenten en jeugdhulpaanbieders rond continuïteitsvraagstukken;
 • het adviseren van bewindspersonen (VWS en de rechtbank) bij de voorbereiding van bestuurlijke maatregelen;
 • het adviseren over subsidieaanvragen aan ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid in het kader van de subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg die op 1 januari 2020 in werking is getreden.

De Jeugdautoriteit is organisatorisch in opbouw en qua takenpakket in ontwikkeling. Het doel hiervan? Een grotere bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van continuïteitsvraagstukken in de jeugdzorg via interventies die liggen tussen vrijblijvende bemiddeling en het interbestuurlijk toezicht.

In 2020 wordt de Jeugdautoriteit in dit kader versterkt om door middel van analyse en signalering de ontwikkelingen en tekortkomingen op stelsel- en organisatieniveau te agenderen bij de verantwoordelijke partijen. Daarnaast kijken we of en zo ja hoe het takenpakket moet worden uitgebreid met niet-vrijblijvende geschilbeslechting.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karel Schuurman, Directeur jeugdautoriteit a.i.

070-3406888

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur casuïstiek jeugdzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator signalering en voorkoming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur signalering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon