Coördinator Control & Risk, plaatsvervangend directeur

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 20 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BABD 235-21
 • Plaatsingsdatum 3 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De politieke en maatschappelijke belangstelling voor Toeslagen is enorm. Wil jij meedenken over verbetering en vernieuwing van het stelsel en de organisatie van het toeslagenstelsel? In deze functie kan je bijdragen aan het herstel van gedupeerde ouders. Daarnaast kan je meebouwen aan en inrichten van een nieuwe control directie door o.a. het werven van nieuwe collega’s, kaders ontwikkelen en processen ontwerpen. Met oog voor doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

De functie
Als plaatsvervangend directeur neem je de werkzaamheden van de directeur waar bij diens afwezigheid. Samen met de directeur vorm je het management van de directie. Functioneel stuurt het management samen met de twee overige clustercoördinatoren de directie aan.
Als coördinator van een cluster binnen Control & Risk laat je de werkzaamheden die behoren bij planning & control, control & advies en interne beheersing samensmelten. Je hebt een adviserende en toetsende rol en daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategische Control- & Riskbeleid van Toeslagen.

Binnen je eigen cluster vervul je een coördinerende rol als het gaat om de realisatie van (zeer) complexe multidisciplinaire adviesproducten. Je werkt volgens het 3 lines of defence (LOD) model waarbij de Concerndirectie Control & Financiën de invulling is van de 2nd LOD.
Denk hierbij met name aan het schakelterrein met counterparts ADR, C&F, FEZ, IRF, ARK. De plaatsvervangend directeur annex clustercoördinator is de verbindende schakel met deze counterparts maar ook de verbindende schakel tussen de dienstonderdelen. De coördinator Control & Risk tevens plaatsvervangend directeur is daarmee ook verantwoordelijk voor een bepaald cluster en belast met thema’s binnen de directie. Je combineert de rol van plaatsvervangend directeur met die van coördinator van een van de clusters binnen de directie Control & Risk en hebt daarmee de verantwoordelijkheid voor het cluster Decentrale Control óf voor het cluster Kennis, Organisatie en Processen & Risk.

Functie-eisen

Wat breng je mee?

 • Een afgeronde wo-master, bij voorkeur op bedrijfseconomisch, bedrijfskundig of bestuurskundig gebied;
 • Voor de combinatie met coördinator van het cluster KOP & Risk strekt een opleiding als RA of RC tot aanbeveling;
 • Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie in een complexe en bestuurlijke (Rijksoverheids)organisatie;
 • Kennis van (Rijksbrede) bedrijfsvoering inclusief bedrijfseconomische waarderingsmodellen.
 • Vaardig in de toepassing van methoden zoals agile, scrum, projectaanpak, bc- methodiek en batenmanagement;
 • Strategische blik en operationele focus; Resultaatgerichtheid en proactief;
 • Een leidinggevende met een breed handelingsrepertoire: zowel verbindend, sturend als ook buigzaam en rug recht houden als nodig is;
 • Het vermogen om met overtuiging de belangen van de organisatie en/of de directie te vertegenwoordigen;
 • Politiek-bestuurlijk sensitief: effectief kunnen schakelen tussen politiek bestuurlijke gevoeligheid, dienstverlening aan burgers en organisatiebelangen.

Competenties

 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Omgevingsbewustzijn
 • Motiveren
 • Creativiteit

Wat bieden we?

 • De kans om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen;
 • Leidinggeven aan een groep bevlogen professionals;
 • Salarisschaal 15. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht
We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuurdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen. Lees voor meer informatie over de ABD en onze visie op publiek leiderschap, de criteria voor de Algemene Bestuursdienst en het ABD profiel.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd. De bedoeling is om later in 2021 door middel van een O&F-rapport deze positie te formaliseren. Selectiegesprekken zijn gepland in week 20-30.

Solliciteren
Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.
Stuur je Curriculum Vitae en motivatiebrief in pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 235-21 naar: vacatures-MD@minfin.nl

Werken als topambtenaar, past dat bij jou?

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Toeslagen
In januari 2020 heeft de minister van Financiën namens het Kabinet aan de Tweede Kamer laten weten de besturing van de Belastingdienst te versterken. Besloten is de onderdelen Douane en Toeslagen te ontvlechten uit de Belastingdienst om deze als bestuurlijk zelfstandige onderdelen te positioneren binnen het ministerie van Financiën. Dit om doelgerichter aan de slag te kunnen met de uitvoeringsopgaven binnen de drie onderdelen.

Het directoraat-generaal Toeslagen werkt voor meerdere opdrachtgevers. Voor het ministerie van SZW voert Toeslagen de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget uit. Voor het ministerie van VWS betaalt Toeslagen de zorgtoeslag uit. Voor het ministerie van BZK keert Toeslagen de huurtoeslag uit. Het ministerie van Financiën (onderdeel DGFZ) treedt vanuit haar rol als hoeder van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) op als coördinerend opdrachtgever.

De staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst is verantwoordelijk voor de AWIR waarin relevante (uitvoerings)wetgeving is vervat.

De opdrachtgevende ministeries bepalen het beleid en de wetgeving, de staatssecretaris van Financiën voor Toeslagen en Douane is verantwoordelijk voor de uitvoering. Jaarlijks worden aan zo’n vijf miljoen huishoudens toeslagen uitgekeerd voor een bedrag van in totaal veertien miljard euro.

Zowel de taakopdracht als de taakinvulling van het directoraat-generaal Toeslagen staat volop in de aandacht. Een hersteloperatie op het gebied van de kinderopvangtoeslag wordt nu uitgevoerd. Ook wordt gekeken naar verbeteringen die op korte termijn binnen het huidige stelsel gerealiseerd kunnen worden. Kamerbreed bestaat de wens het toeslagenstelsel op termijn fundamenteel op de schop te nemen.

Directie Control & Risk
De primaire taak van de concerndirectie Control & Risk is erop toezien dat geldstromen, gemoeid met de uitbetaling van toeslagen, overeenkomstig zijn met de daarvoor gestelde vereisten, tegen aanvaardbare apparaatsuitgaven.

Doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid zijn voor de directie Control & Risk kernbegrippen. Daartoe oriënteert de directie zich breed met betrekking tot het functioneren van het DG Toeslagen en oordeelt over zowel de effectiviteit als de efficiency van het handelen op concernniveau en op bedrijfsonderdeelniveau.

Dit betreft niet alleen de aspecten financiën, personeel en beveiliging, maar ook de beleidsmatige doelen van het concern en van de bedrijfsonderdelen. Verder heeft de directie de (systeem) verantwoordelijkheid voor de checks & balances binnen de organisatie en constateert waar eventuele knelpunten in de organisatorische inrichting (en bestuurlijke verantwoordelijkheden) zitten die verhinderen dat doelen van het DG Toeslagen worden gehaald.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane, plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken en de DG Rijksbegroting. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad. Lees hier meer over het ministerie van Financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan Mens, beoogd kwartiermaker C&R

06 - 18 30 44 03

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Victor Paumen, MD-consultant Bureau ABD

06 - 15 27 38 96

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend programmadirecteur Financiën & Control

Het ministerie van Financiën.
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Mededinging bij ACM

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior financieel-managementadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon