Coördinator diversiteit en inclusie voor twee dynamische ministeries

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 12 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DMO_20230526_13
 • Plaatsingsdatum 27 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij de ambitie om je kennis en ervaring binnen het thema diversiteit en inclusie toe te passen en te verdiepen? Ga je complexe vraagstukken en situaties niet uit de weg om de weg naar een inclusievere organisatiecultuur tot stand te brengen?

Dan ben jij de coördinator diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie die we zoeken. In deze uitdagende functie in Den Haag werk je in een dedicated team van drie gemotiveerde collega’s waarbij jij als coördinator een voortrekkersrol hebt. Met jouw bevlogenheid, deskundigheid en doorzettingsvermogen maak je samen met je collega’s de stappen die nodig zijn om ècht het verschil te maken op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie binnen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beiden goed voor ongeveer 13000 medewerkers.

Je werkt voor twee dynamische ministeries waar de meest actuele politiek-maatschappelijke dossiers, zoals Groningen en de stikstof- en klimaatproblematiek, belegd zijn. Binnen deze dynamiek zorg je voor stappen die gaan leiden tot een daadwerkelijke cultuuromslag op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie: dat is de kern van je impactvolle en zeer afwisselende functie als coördinator op dit belangrijke maatschappelijke onderwerp.

Rijksbreed is werken aan diversiteit en inclusie omarmd als een belangrijke opdracht voor alle ministeries, hun onderdelen, managers en medewerkers. Binnen de ministeries van EZK en LNV is de afgelopen periode en zaadje gepland dat komende jaren gaat ontkiemen om zichtbare impact te gaan maken met jou aan het stuur. Als coördinator zorg je samen met je collega’s dat we tot in onze haarvaten divers en inclusief gaan denken èn handelen. Daarbij wordt je bijgestaan door jouw direct leidinggevende die jouw met zijn DGI-ervaring verder kan helpen in jouw professionele ontwikkeling.

Je bent voor beide miniseries en op alle niveaus, zowel intern als extern, het boegbeeld en de ambassadeur van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Zo bespreek je het thema met topambtenaren, creëer je draagvlak bij de directoraten en uitvoerende diensten, schuif je aan bij een overleg met collega’s van Sociale Veiligheid, heb je goed contact met de medewerkersnetwerken en bouw je aan een effectief netwerk op het DGI thema. Je kunt rekenen op de steun van de top van EZK en LNV die de realisatie van een diverse, gelijkwaardige en inclusieve organisatie tot een van de beleidsspeerpunten heeft gemaakt.

Om organisatie breed te zorgen voor draagvlak en de benodigde acties, ontwikkel je een effectieve (communicatie)strategie. Dit doe je samen met jouw team die je inhoudelijk aanstuurt. De strategie vertaal je in een concrete aanpak waarmee alle gelederen van onze departementen op een goede manier worden bereikt en rond het thema in beweging worden gebracht. De basis voor deze aanpak ligt er al, maar jij kijkt vanuit je kennis en ervaring hoe we de plannen van het papier kunnen vertalen naar de praktijk.

Je bent een ervaren en betrokken professional die hart heeft voor het thema diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Vanuit bevlogenheid ben je in staat om mensen mee te nemen in veranderingen op dit vlak, waarbij je goed kunt omgaan met weerstand en de politiek-bestuurlijke complexiteit van twee grote ministeries. Je hebt een heldere visie op het thema, kunt een strategie concreet en zakelijk maken, beschikt over doorzettingsvermogen en bent op een inlevende manier overtuigend in je gedrag. Daarbij heb je jouw vizier altijd gericht op je lange termijndoelen en weet deze, soms in kleine stapjes en met de nodige creativiteit, te bereiken. Ook kun je goed netwerken, plannen en organiseren, je bent communicatief sterk, stressbestendig en je kunt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven aanvliegen.

Wat we verder vragen:

 • Je hebt minimaal hbo-niveau of wo-niveau.
 • Je hebt ervaring met cultuur- en gedragsverandering en met het ontwikkelen van en uitvoering geven aan beleid op het thema diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie binnen een grote en complexe organisatie.
 • Je (h)erkent, waardeert en benut verschillen en overeenkomsten in en tussen (groepen) mensen (etnisch/cultureel, geslacht/gender, leeftijd, seksuele oriëntatie en gezondheid) en bent in staat om dominante en onzichtbare aannames en patronen ter discussie te stellen en te doorbreken.

Competenties:

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Creativitief
 • Netwerker
 • Communicatief 
 • Stressbestendig
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • De eerste gesprekken staan gepland op dinsdagochtend 13 juni.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Mens en Organisatie (MenO) is een onderdeel van de bedrijfsvoering binnen de ministeries EZK en LNV. MenO focust op het verlenen van diensten aan (interne) klanten/gebruikers en ondersteunt de EZK- en LNV-organisaties en hun medewerkers zodat zij zich kunnen concentreren op hun primaire taak.
MenO biedt flexibele capaciteit, innovatief en professioneel advies, goede diensten en project- en programmamanagement om EZK en LNV te helpen hun doelstellingen te behalen. MenO heeft een regisserende en adviserende rol voor deze ministeries en bestaat uit drie onderdelen:

 • Bureau Managementondersteuning (BMO). BMO ondersteunt lijn-, project- en programmamanagement bij de DG’s, staf en bestuursraden van de kerndepartementen EZK en LNV.
 • Personeel en Organisatie (P&O). P&O richt zich op beleid en strategie op P&O-gebied met een focus op de krapte op de arbeidsmarkt en leiderschapsontwikkeling met het oog op een inclusieve organisatie.
 • POOL. POOL levert project- en programmatische expertise en capaciteit. POOL zet project- en programmamanagers en trainees in die (innovatieve) oplossingen voor complexe opgaven realiseren.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Amin Michel, Manager Cluster P&O Expertise

06-29644372

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sou Harrachi, senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-29691489

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Project-programmaondersteuner bij EZK/LNV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 22 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementondersteuner EZK/LNV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon