Coördinator duurzaamheid / (strategisch) adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 22 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer SZW-534
 • Plaatsingsdatum 28 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ben jij de collega die ons aanspreekpunt voor duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering wil zijn? En die onze slagkracht op onder andere dit gebied komt versterken? Wij zoeken voor ons cluster strategisch advies een strategisch adviseur die de rol van coördinator duurzaamheid vervult. Een netwerker die weet wat er binnen en buiten ons departement speelt op dit terrein. Een collega die zorgt dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van onze processen en werkzaamheden. Een projectmanager die jaarlijks zorgt dat onze certificering op de CO2 prestatieladder behouden blijft (of zelfs een trede omhoog gaat!) Een enthousiasteling die zorgt dat duurzaamheid op de kaart van het hele departement blijft staan. Een coördinator die het overzicht weet te houden. Jij bent het allemaal als coördinator duurzaamheid/strategisch adviseur bedrijfsvoering bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Den Haag.

In jouw cluster werk je samen met twee andere strategische adviseurs, de directiesecretaris en twee communicatie adviseurs. Samen met collega’s adviseer je de directeur OBP en de andere leden van managementteam over een breed scala aan bedrijfskundige onderwerpen. Waar onze vier afdelingen zich met name richten op het dagelijks reilen en zeilen, kijk jij telkens breder. Je bewaakt de integraliteit van de bedrijfsvoering als geheel en bereidt besluitvorming voor. Jouw specialisme daarbij is duurzaamheid.

De variatie aan vraagstukken waarmee je in aanraking gaat komen, is groot:

 • Het ministerie is gecertificeerd op trede drie van de CO2-prestatieladder. Jij zorgt er als coördinator duurzaamheid samen met collega’s voor dat we onze uitstoot steeds verder terugdringen en dat we ons behaalde certificaat behouden.
 • De rol van coördinator duurzaamheid vervul je voor meer dan de helft van je tijd. Je treedt daarnaast op als strategisch adviseur bedrijfsvoering waarmee je breder binnen het cluster inzetbaar bent. Over de invulling hiervan maken we samen nadere afspraken, waarbij we ook rekening houden met jouw talenten en ontwikkelwensen.Je treedt op als achtervang van de directiesecretaris. Voornaamste taak hierbij is ondersteuning van het managementteam (MT) van OBP voor de MT overleggen. (opstellen agenda, versturen stukken en verslaglegging)
 • Vanuit het managementteam en projectleiders/adviseurs binnen OBP wordt met regelmaat kwesties voor advies/sparring aan jou voor voorgelegd. Je werkt nauw samen met je collega strategisch adviseurs en de directiesecretaris om tot integrale adviezen te komen.
 • Je gaat samenwerken met de coördinerend strategisch adviseur om adviezen met het standpunt van SZW voor te bereiden. Deze worden besproken in de interdepartementale overleggen met andere ministeries, zoals Bestuurlijk Overleggen, de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR), het SG-overleg en de onderraden van de Ministerraad (over de besluitvorming bedrijfsvoering Rijk). Strategisch advies is ook parlementair aanspreekpunt voor OBP.

Wat je ook doet: altijd zet jij je voelsprieten binnen en buiten ons ministerie uit en steek je veel moeite in het opbouwen en onderhouden van jouw netwerk. Zo blijf je op de hoogte van wat er speelt en kun je hierop anticiperen. Kortom, je krijgt in deze functie veel kansen om vanuit een integraal perspectief de medewerkers van ons ministerie te ondersteunen. Waarbij we je ook nog eens de ruimte bieden om jouw werk toe te snijden op wie je bent en wat je graag wilt ontwikkelen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Strategieontwikkeling, Control en Informatie (SCI) biedt dienstverlening aan de directies en medewerkers van SZW, onder meer op het gebied van informatiemanagement, data gedreven werken en duurzaam inkopen. Wij anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen en trends, ook in het interdepartementale speelveld, en geven samen met de beleidsdirecties vorm aan de verdere ontwikkeling van de strategische bedrijfsvoering.

SCI telt zo’n tweeëntwintig medewerkers, een mix van (strategisch) adviseurs bedrijfsvoering, controllers, management informatie-, communicatie- en inkoopbeleidsprofessionals. Je komt terecht in een gedreven en collegiaal team. We zijn gericht op samenwerking, open en transparant naar elkaar, voeren met betrokkenheid ons werk uit en staan elkaar bij met raad en daad. Iedereen werkt als professional aan eigen bedrijfsvoeringvraagstukken en heeft specialistische vakkennis.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiemanager

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Bestuurlijk-/Beleidsadviseur Medezeggenschap, Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur informatiebeveiliging en privacy

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon