• Den Haag
 • HBO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Financieel / economisch, ICT
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 714, Plaatsingsdatum: 3 mei 2024

De directie Financieel-Economische Zaken zorgt voor de begrotingsproducten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties én voor de financiële en budgettaire besluitvorming. Bij de afdeling Financieel Beheer heb jij in een absolute spilfunctie twee petten op: die van coördinator financieel beheer en van ICT.

Als coördinator financieel beheer ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en planning van taken die vallen onder het financieel beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Samen met de financieel beheer medewerkers ben jij verantwoordelijk voor het financieel beheer en het juist, tijdig en volledig voeren van de financiële administratie. Dit houdt in dat je naast vakinhoudelijke beheertaken, zoals het monitoren van (toekomstige) financiële transacties en het borgen van de rechtmatigheid ervan, ook de werkzaamheden van de financieel medewerkers coördineert. Daarnaast zal je als coördinator worden belast met het opzetten van een team die zich zal bezighouden met het digitaliseren van financiële processen en borgen (beheer) daarvan.

Je geeft hier uitvoering aan door:
Het eerste aanspreekpunt te zijn voor vragen van de medewerkers van de afdeling Financieel Beheer en waar nodig voor de (beleids)directies.
Bewaken van kwaliteit van het financieel beheer en applicaties ten behoeve van de financiële instrumenten.
Zorg te dragen voor een juiste bezetting van het team, signaleert knelpunten en pakt deze proactief op.
Het samen met het afdelingshoofd verantwoordelijk te zijn voor kennisdeling en (ICT) ontwikkeling van de afdeling Financieel Beheer.
Deel te nemen aan directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) overstijgende projecten.
Contacten te onderhouden met andere afdelingen binnen de directie FEZ, directie secretarissen en ketenpartners buiten de organisatie zoals het Financieel Diensten Centrum (FDC), Rijks Inkoop Samenwerking (RIS) en Inhuurdesk.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel Economische Zaken (FEZ) is verantwoordelijk voor de begrotingsproducten van het ministerie, de financiële- en budgettaire besluitvorming en vervult een belangrijke rol in de financiële advisering ten aanzien van de beleids- en dienstonderdelen. Het gaat onder andere over financial control, beleidscontrol, de begrotingscyclus en de planning en control van de beleids- en dienstonderdelen. Enerzijds toets je op budgettaire kaders en bewaak je het begrotingsproces, anderzijds ben je ook de financieel adviseur binnen het ministerie. Het departement kenmerkt zich door de grote verscheidenheid aan onderwerpen: de woningmarkt, digitale infrastructuur, koninkrijksrelaties, democratie en burgerschap, de AIVD, uitvoeringsorganisaties zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de shared serviceorganisaties. De budgettaire verantwoordelijkheid is daarmee ook aanzienlijk.

De directie FEZ staat in direct contact met zowel de departementsleiding als de directies en dienstonderdelen. De directie signaleert risico’s en adviseert over bijsturing van begroting en beleid. De lijnen zijn kort. Als FEZ-er ben je een spin in het (financiële) web, ligt er een grote variëteit aan werkzaamheden voor je klaar en werk je in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is.

De afdeling Financieel Beheer telt c.a. 30 medewerkers. Wij vinden diversiteit belangrijk, dit is dan ook goed te zien in de samenstelling van ons team. De Financieel Beheer medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor beleidsdirecties bij de behandeling van dossiers. Zij werken daarom in de nabijheid van de directies zodat zij herkenbaar en direct aanspreekbaar zijn voor optimale dienstverlening.

De afdeling heeft de volgende kerntaken:

Uitvoeren van het financieel beheer van het kerndepartement door advisering en ondersteuning van directies bij het rechtmatig doen van o.a. inkopen, subsidies en bijdragen;
Verzorgen van een ordentelijke administratie, door onder andere verplichtingen en voorschotten in de administratie tijdig vast te leggen, te beheren/monitoren, en af te wikkelen;
Controleren dat facturen tijdig worden betaald;
De feitelijke verwerking van facturen en het doen van betalingen is uitbesteed aan het Financieel Dienstencentrum.

Aanvullend is de afdeling Financieel Beheer bezig met het (verder) digitaliseren van de financiële processen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Low code/ no code applicaties en in de toekomst RPA. De coördinator krijgt de verantwoordelijkheid hier een proactieve rol in te spelen door middel van het (operationeel) aansturen van het team Beheer en Innovatie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Paulien Kremer

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paulien Kremer

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Financieel Beheer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-27
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Elke regio telt en Regio’s aan de grens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker financiering en opdrachtverlening nationale geo-informa

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon