Coördinator huisvesting en facilitaire diensten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur n.v.t.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 17 oktober
 • Vacaturenummer 46597
 • Plaatsingsdatum 5 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij die adviseur die uitstekend kan verbinden? Krijg jij energie van het coördineren van gemotiveerde collega’s en leveranciers en het creëren van een professionele en goede werk- en onderwijsomgeving? Ben jij overtuigd van het cruciale belang dat ondersteunende diensten bijdragen aan een effectieve uitvoering van het onderwijs binnen de uitdagende context van gevangeniswezen en beveiliging? 

Als jij gedijt in een dynamische omgeving en je kennis wilt inzetten om ons onderwijs naadloos te ondersteunen op huisvestings- en facilitair vlak, dan is de rol van Coördinator huisvesting en facilitaire diensten bij het Opleidingsinstituut DJI jou op het lijf geschreven! Samen creëren we een omgeving waar kansen omgezet worden in successen, werkplezier hoog in het vaandel staat en waar we gezamenlijk het verschil maken! 

Kom bij ons team en maak impact:

 • Coördineer het werk van het locatiebeheer van de centrale en regionale uitvoeringslocaties voor de medewerkers, docenten en cursisten
 • Vervul een cruciale rol en treedt op als gedelegeerd opdrachtgever ten aanzien van huisvesting, facilitair, IT, Arbo- en BHV-diensten die worden geleverd door andere dienst-/rijksonderdelen en externe leveranciers.
 • Bewaak de kwaliteitstandaarden van onze dienstverlening op basis van de dienstverleningsafspraken die gericht zijn op een hoog serviceniveau en een veilige en goede werk- en onderwijsomgeving.
 • Ben bepalend als contractbeheerder door cyclisch de voortgangsgesprekken met de toeleveranciers van de ondersteunende diensten te houden en breng hier verbeteringen aan die gericht zijn op het ongestoord kunnen uitvoeren van ons onderwijs. 
 • Adviseer het afdelingshoofd bedrijfsvoering en de directie over inrichtingsvraagstukken waarmee het onderwijs nog effectiever kan worden ondersteund. 


Jouw servicegerichte coördinatie draagt bij aan het creëren van de juiste randvoorwaarden waarmee het onderwijs van het Opleidingsinstituut goed en ongestoord uitvoering krijgt. Grijp de kans en maakt het verschil zodat de ca. 50.000 cursisten op jaarbasis en hun docenten effectief het onderwijs kunnen volgen en geven. Wees de gewaardeerde sparringpartner voor het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en de directie, die veel gevoel heeft voor goede services en innovaties en treedt op als de gedelegeerde opdrachtgever naar toeleveranciers die de faciliteiten en functionaliteiten in ondersteunende zin voor ons onderwijs leveren. 

Je hebt overzicht op de behoefte van de ondersteunende activiteiten van ons onderwijs en je bent een verbinder die gericht is op samenwerking, waarmee we werk- en onderwijsomgeving optimaal inrichten. Je weet precies welke taken voorrang hebben en coördineert de uitvoering die door samenwerkingspartners en leveranciers wordt geleverd. Je zet een verbindende, coördinerende stijl in om tot de beste resultaten te komen voor een veilige en goede werk- en leeromgeving;dat doe je op persoonlijk niveau en op teamniveau. Met jouw proactieve en verbindende stijl krijg jij het voor elkaar om onze onderwijsdoelstelling, in ondersteunende zin, waar te maken.

Verder ben jij in het bezit van een Hbo-diploma op Huisvestings of- facilitair gebied of vergelijkbaar en heb je relevante ervaring in coördineren van werkzaamheden en met projectmanagement.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Contract­duur n.v.t.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken. 
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. Onze expertise is onderverdeeld in zes expertisegebieden: veiligheid en crisisbeheersing, beveiliging en weerbaarheid, zorg en begeleiding, integriteit en samenwerking, recht en regelgeving, en leidinggeven. We zijn gesprekspartner voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken van rijksorganisaties en de semipublieke sector.

Het doel is het Opleidingsinstituut wendbaar en toekomstbestendig te maken. De koers is onder andere om meer opleidingen en content digitaal aan te bieden aan onze cursisten en de opleidingen blended uit te voeren. Het ontwikkelen en uitvoeren van de opleidingen voor de DJI-medewerkers doen we grotendeels zelf. Daarnaast kopen we ook veel opleidingen of content in bij meerdere externe partners. We ontsluiten alle opleidingen via ons eigen leermanagementsysteem, dat is gekoppeld aan meerdere interne bronsystemen en externe opleidingsplatformen en daarmee leveranciers.

Ook ontwikkelen we voor het huidige personeel permanente educatie. Dat betekent niet alleen het op niveau houden van kennis en vaardigheden, maar ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden waar de veranderende DJI-organisatie om vraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs. Innovatie heeft hierin een belangrijke rol.

We staan nu voor de uitdaging om ons voor te bereiden op de toekomst en onze visie op leren en ontwikkelen aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. En de lessen en te identificeren valkuilen van het online leren – zowel die van het Opleidingsinstituut als de ervaringen van andere organisaties - borgen we in een (innovatieve) toekomstvisie en nieuwe manier van werken.

Deze ontwikkelingen hebben grote uitwerking op het instituut en zijn medewerkers. Dankzij een tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen lukt het telkens weer om opleidingen tijdig te starten, in overeenstemming met de werkroosters van de afnemers. We anticiperen op de toegenomen vraag, het nieuwe onderwijs. 

Het inhoudelijk goed aansluiten op de voor DJI-specifieke detentie gerelateerde deelgebieden is hierbij een belangrijke doelstelling. Zo kan het opleidingsinstituut de DJI-organisatie het meest effectief ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Hiermee dragen we bij aan de ambities van DJI als detentiespecialist.

Op de afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt op de bedrijfsvoering kaders het primaire proces van het opleiden van onze cursisten en de ondersteuning van onze docenten/samenwerkingspartners. We doen dit in samenwerking met 40 collega’s op verschillende gebieden, waaronder huisvesting, Arbo, bhv, functioneel beheer, informatievoorziening, informatieveiligheid, avg, business/financieel control en het servicepunt. We vinden het belangrijk dat het onderwijs ongestoord doorgang kan vinden waarbij sturing, processen en verantwoording doelgericht en doelmatig zijn georganiseerd binnen het Opleidingsinstituut DJI.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Leenards, hoofd Bedrijfsvoering

06-48137699

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw H. Sissing, corporate recruiter DJI

06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager ondersteunende diensten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Arbo-preventiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 18-24
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

HR adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon