Coördinator informatiebeveiliging en privacybescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 29 augustus
 • Vacaturenummer RVO_20220506_12
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

RVO kan bouwen op een veilige en betrouwbare ICT-dienstverlening omdat jij informatiebeveiliging hoog op de agenda zet.

Dagelijks is het uitlekken van informatie in het nieuws. Soms gaat dat over bedrijfsgeheimen, soms over privacy gevoelige gegevens. De technologisch hoogwaardige informatievoorziening in onze moderne tijd, maakt beveiliging van informatie tot een hoge noodzaak. RVO streeft naar ISO 27001 en wordt hier periodiek op geaudit / gecertificeerd.
Met jouw ervaring met het schrijven van informatiebeveiligingsbeleid binnen de kaders van ISO 27001 voer je controles uit op de beheersing van maatregelen en beoordeel je de toelaatbaarheid van afwijkingen van het beleid op basis van risico's.

Verder hebben we te maken met een aantal wet en regelgevingen, richtlijnen en standaarden die we moeten volgen (Voorbeeld: ISO 27001 & 9001, BIO, Archiefwet, AVG etc.).Wij werken dagelijks met delicate informatie die niet onder ogen mag komen van onbevoegden. Daarom moeten onze systemen en werkwijze voldoen aan hoge eisen van bescherming van alle informatie en privacy gevoelige gegevens.

Hiervoor zoeken wij een energieke en proactieve coördinator informatiebeveiliging en privacybescherming. Met één been sta je in de directies om daar de weg te wijzen naar veilige werkprocessen. Met het andere been sta je midden in de organisatie van RVO én het Security Office opdat deze levert wat er nodig is zonder dat de dienstverlening wordt belemmerd door te zware procedures. Wij zoeken een echte evenwichtskunstenaar die de heersende regelgeving weet toe te passen, de weg wijst naar robuuste bescherming van informatie en oog heeft voor de adequate en soepele dienstverlening aan de Nederlandse ondernemers.

Concreet betekent dit: als directie-vertegenwoordiger aansluiten bij RVO-brede overleggen op de genoemde terreinen alsook contact onderhouden met de afdelingen en teams binnen de directies om daar de stand van de informatiebeveiliging te monitoren en te adviseren over verbetering. Met betrekking tot Informatiebeveiliging en Privacy stuur je een groep van collega’s functioneel aan en geef je dagelijkse basis advies over te ondernemen acties. Het betreft een nieuwe functie dus is er voldoende ruimte om zelf vorm te geven. Je kunt je ideeen inzetten en ziet dan ook gelijk het resulaat!

Het gaat dus over uiteenlopende werkzaamheden:

Centrale aanspreekpunt binnen de eigen directie voor Informatie Beveiliging gerelateerde zaken.
Risicomanagement

 • In kaart brengen van processen en ondersteunende applicaties binnen de eigen directie.
 • Uit (laten) voeren van risicoanalyses op alle processen en ondersteunende applicaties binnen de directie. (o.a. IRAM’s, Quickscans, GAP analyses, risicoacceptaties).
 • Het rapporteren aan de directeur en CIP (Security Office) over de status van risicoanalyses en de verbeteracties die daaruit voortkomen.
 • Bijdragen aan de totstandkoming van beveiligingsafspraken met de (externe) leveranciers.

Incidentmanagement

 • Behandelen van Informatie Beveiligingsincidenten in samenwerking met 2e lijn.
 • Rapporteren over (potentiële) IB incidenten aan de eigen directie en aan CIP.

IB & P Awareness en communicatie

 • Uitdragen van belang van Informatie Beveiliging binnen de eigen directie (bijvoorbeeld het geven van presentaties en promoten van campagnes zoals AYA).

Samenwerking met (keten)partners

 • Een actieve bijdrage leveren aan de implementatie van geldende normenkaders (o.a. BIO), de totstandkoming van IB Verbeterplannen, directiebeoordeling, audits en In Control- Verklaring.
 • Coördineren van de werkzaamheden alsmede het adviseren, ondersteunen en coachen van de IB -aanspreekpunten binnen de eigen directie.
 • Een actieve bijdrage leveren aan projecten binnen eigen directie met als doel IB aspecten te waarborgen (Security by Design en Privacy by Design).
 • Actieve samenwerking met IBO lid van eigen directie.
 • Deelnemen aan het Coördinatoren overleg.
 • Samen met CIP SO bijdragen bij het inrichten en implementeren van directie specifieke en directie-overstijgende IB & P maatregelen (o.a. Monitoren en Meten).
 • Acties of instructies voortvloeiend uit managementinformatie en voortgangsrapportages binnen de eigen directie uitzetten.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Deze vacature is vacant binnen bij verschillende directies. (o.a. directie KAI/directie FIFZ/directie IPC). De functionele aansturing vind plaats vanuit de verschillende directies.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Linda Evers

06-15833948

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Administratie Crediteuren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Teamcoördinator Business Development / Netwerkcoördinator TINL

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Team Opdrachten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon