Coördinator Integriteit BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 5 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer M&M/BCO/2022/04
 • Plaatsingsdatum 20 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zijn op zoek naar een collega!

Als Coördinator Integriteit BZK houd je je bezig met het bevorderen van het ethisch werkklimaat bij BZK. Je behandelt integriteitsmeldingen (vermoedens van integriteitsschendingen), bewaakt een zorgvuldig onderzoeksproces en je coördineert de benodigde (eventuele externe) deskundigheid.

Je adviseert het management over het integriteitsbeleid en de aanpak van integriteitsmeldingen en treedt op als sparringpartner bij integriteitsvraagstukken. Door de inzet van trainingen en andere integriteitsinstrumenten draag je bij aan de versterking van de morele competenties van medewerkers en leidinggevenden en de versterking van de integriteitsbewuste cultuur. Je adviseert over het rijksbrede integriteitsbeleid, zoals bijvoorbeeld de Gedragscode Integriteit Rijk en over de implementatie daarvan bij BZK. Tevens adviseer je (ook ongevraagd) over integriteitsrisico’s. Je bevordert de continue dialoog over het gewenste ethische werkklimaat en bewaakt de voortgang en effectiviteit van de ingezette integriteitsinstrumenten.

De Coördinator Integriteit BZK fungeert als het departementale meldpunt voor (vermoedens van) integriteitsschendingen en heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• aanspreekpunt (sparringpartner) voor het lijnmanagement;
• signaalfunctie richting management;
• ontwikkelen, implementeren en uitdragen van integriteitsbeleid;
• inzetten van bewustwordingsactiviteiten over integriteit, waaronder workshops, voorlichting en interne communicatie;
• advisering aan lijnmanagement en hrm adviseurs over de preventie van ongewenst gedrag en aanpak van integriteitsmeldingen;
• ondersteuning van de minister van BZK in de afdoening van de adviezen van de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen;
• onderhouden van interne en externe contacten met betrekking tot het departementale integriteitsmanagement.

Deze taken voer je uit samen met de drie zittende centrale integriteitscoördinatoren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Vanuit het Cluster Mensen en Middelen wordt zoveel mogelijk integraal samengewerkt en ontwikkeld. Als onderdeel van dit cluster draagt de directie P&O bij aan ‘BZK in beweging’. Dit doet zij door de vraag naar capaciteit en persoonlijke ontwikkeling bij elkaar te brengen, richting te geven aan de continue organisatieontwikkeling en daarbij management en medewerkers te faciliteren om wendbaar, flexibel en duurzaam te werken aan de maatschappelijke opgaven van BZK.

Als een van de vier afdelingen van P&O faciliteert de afdeling Beleid Control en Organisatieontwikkeling (BCO) management en medewerkers om wendbaar, flexibel en duurzaam te werken aan de maatschappelijke opgaven van BZK.

BCO bestaat uit drie teams die onderling nauw met elkaar verbonden zijn:
Nu bestaat er een team beleid, een team control en werkgeverstaken en een team organisatieontwikkeling. In de doorontwikkeling van de afdeling worden de werkzaamheden gericht op beleid-, control- en werkgeverstaken evenredig verdeeld over twee teams. Beide aangestuurd door een coördinator. Integriteitsmanagement zal rechtstreeks onder het afdelingshoofd gepositioneerd worden.

Met elkaar wordt gewerkt aan opgaven als Strategisch Personeelsbeleid BZK, Leiderschapsontwikkeling, Talentontwikkeling, Toerusten van medewerkers, Wendbaarheid en flexibiliteit, Diversiteit en Inclusie, Hybride werken, HR-Data inzetten ter ondersteuning van signalering en sturing.

Naast de opgaven voeren de teams diverse werkgeverstaken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving en nodig zijn voor een goed functionerende organisatie. Voorbeelden hiervan zijn Arbo- en re-integratie, Control op Organisatieinrichting en formatie, Verantwoording topformatie, Organisatie- en mandaatbesluiten, Implementatie van Arbeidsvoorwaarden en CAO afspraken. Arbeidsjuridische advisering en de bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning van de medezeggenschap.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bij BZK werk je voor Nederland, aan maatschappelijke opgaven. Je loopt niet weg voor dilemma’s, je durft ze wel te benoemen. Je luistert graag en goed naar alle betrokkenen, brengt goede ideeën van hen verder, en betrekt hen bij het vormgeven van beleid en uitvoering. Een sterke en levendige democratie, een versnelling naar een grenzeloos samenwerkende rijksdienst, wederzijdse betrokkenheid in het Koninkrijk, een waarde gedreven digitale overheid en een evenwichtige leef- en woonomgeving vormen de uitdagingen voor iedereen die werkt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dat geven we vorm met behulp van de vijf organisatorische richtingwijzers: buiten=binnen, 1 x raken, lef, kracht van het hele departement gebruiken en niet afstemmen, maar samenwerken.
De directie P&O valt binnen het cluster Mensen en Middelen

Bij P&O werken mensen verdeeld over vier afdelingen:
• Beleid, Control en Organisatieontwikkeling (BCO)
• HRM-advies en ondersteuning (HRM)
• BZK Flex
• Concernadministratie en bedrijfsvoering (CA&B)

De Coördinator Integriteit is onderdeel van de afdeling BCO.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Claartje van Woerden

(06) 50 17 42 58

Maaike Post

(06) 50 73 85 77

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsadviseur Arbo

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior data-analist P&O

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) beleidsadviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon