Coördinator kennisprogramma stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 29 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 27 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGA20220512_12
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Op 24 april 2020 heeft het kabinet een structurele aanpak van stikstof aangekondigd. Deze structurele aanpak bestaat uit de volgende elementen: herstelmaatregelen voor de natuur, natuurinclusieve ruimtelijke inrichting, streefwaarde voor de reductie van de stikstofdepositie in 2030, brongerichte maatregelen om de stikstofemissie te verminderen, uitwerking van en gebiedsgerichte aanpak en monitoring. Voor al deze elementen onderzoek en innovatie een belangrijk onderdeel. Dit zal worden ontwikkeld in een Nationaal Kennisprogramma Stikstof, waarin de verschillende beleidstrajecten in samenhang opgepakt zullen worden.

De directie Strategie, Kennis en Innovatie van LNV zoekt een enthousiaste collega die als coördinator met dit kennisprogramma aan de slag wil. Aan hem/haar de mooie taak om samen met verschillende externe organisaties en andere directies van LNV ervoor te zorgen dat de kennis wordt ontwikkeld en verspreid om de doelen binnen de stikstofproblematiek te realiseren. In het kennisprogramma zul je veelvuldige contacten hebben met kennisinstellingen als Wageningen University & Research (WUR), RIVM, TNO en NWO, en ook aangesloten zijn bij Europese gremia en projecten op dit terrein.

Je identificeert in goede afstemming met andere directies van LNV, medeoverheden, bedrijven, NGO's en overige stakeholders, aan welke korte en lange termijn kennis en innovatie behoefte is. Vervolgens zorg je dat in die kennis- en innovatiebehoeften wordt voorzien. Dit kan bijv. door het uitzetten van kennisvragen bij kennisinstellingen, maar ook door het bouwen van consortia die gezamenlijk aan de slag gaan. De medewerkers van SK&I vervullen binnen LNV een spilfunctie tussen beleidsopgaven enerzijds en kennisaanbieders (Wageningen Research en andere kennisinstellingen), bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties anderzijds.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Strategie, Kennis & Innovatie is dé partner binnen de overheid voor kennis, innovatie en strategie voor maatschappelijke en economische (transitie)opgaven binnen het groene domein. Kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie zijn hiervoor onmisbare instrumenten. SK&I staat voor de borging van de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven en werkt niet alleen voor DG AGRO maar ook voor DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat het directoraat-generaal Agro voor een duurzame, ondernemende agrofood economie, en een wederzijdse versterking van ecologie en economie. Mede vanwege de rol in de voedselketen, innovatie en een sterke internationale positie, is de agrosector van belang voor de Nederlandse economie. De beleidsinzet krijgt mede richting door maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van voedsel, energie, klimaat, milieu en ruimtelijke omgeving.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Paul Mertens, manager

06-46152164

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker kennisontwikkeling blauwe economie en biodiversiteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker veehouderij en markt

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur monitoring en beleidsevaluatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon