Coördinator Nationaal Groeifonds funderend onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 15 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VO/2022/1169
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zoeken een coordinator voor de projecten die door het Nationaal Groeifonds toegekend zijn op het gebied van funderend onderwijs. Kan jij makkelijk verbinding leggen, structuur en voortgang bewaken en vind je het leuk om als spin in het web te fungeren, dan zoeken wij jou. Kom jij met ons meewerken aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs?

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft verschillende projectvoorstellen bij het Nationaal Groeifonds ingediend die door het Nationaal Groeifonds van subsidie worden voorzien. Deze voorstellen zien op verschillende beleidsterreinen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaronder het funderend onderwijs. Momenteel zijn er vier funderend onderwijs projecten goedgekeurd door het Nationaal Groeifonds en ligt er de mogelijkheid om nieuwe projecten in te dienen in de 3de projectenronde van het Nationaal Groeifonds. Binnen en buiten het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt nu dan ook hard gewerkt om de goedgekeurde projecten verder operationeel te krijgen en eventuele nieuwe projectvoorstellen verder uit te werken. Versterking van het team is dan ook hard nodig!

Als coördinator Nationaal Groeifonds funderend onderwijs denk je mee over de uitvoering van de projectvoorstellen, bewaak je dat de afspraken gemaakt met het Nationaal Groeifonds tijdig opgevolgd worden en werk je mee aan een projectvoorstel voor de 3de ronde. Je onderhoudt de contacten met het Nationaal Groeifonds en zorgt ervoor dat je de juiste personen binnen en buiten OCW betrekt bij de gesprekken. Ook zorg je voor de afstemming binnen OCW en dat een ieder op de hoogte is van hetgeen hun project raakt. Dit doen je uiteraard niet alleen. Een nog te werven secretaris Nationaal Groeifonds zal hierbij ondersteunen en uiteraard werk je nauw samen met allen reeds betrokken medewerkers bij de Nationaal Groeifonds voorstellen voor het funderend onderwijs. Daarbij wordt je onderdeel van het team Bestuur- en Schoolontwikkeling.

Het team Bestuur- en Schoolontwikkeling is een fijn team van zes medewerkers in de afdeling Onderwijsprofessionals, schoolontwikkeling en digitalisering (OSD) bij directie Voortgezet Onderwijs. Er wordt nauw samengewerkt met de twee andere teams binnen de afdeling en met de collega’s van de directies Primair Onderwijs en Kansengelijkheid & Onderwijsondersteuning. Samenwerking is een belangrijke kernwaarde in het team. Collega’s denken met elkaar mee en springen zo nodig voor elkaar in. De sfeer is open en collegiaal.

Wat vragen wij van de coördinator?

 • binnen OCW ben je de centrale spil voor gesprekken met het Nationaal Groeifonds over projecten op het gebied van het funderend onderwijs. Je weet welke gesprekken lopen, wat er op de agenda staat en zorgt dat de juiste personen aan tafel zitten met een gedegen voorbereiding;
 • je zit het teamoverleg groeifonds funderend onderwijs voor. In dit overleg hebben alle projectleiders van de groeifonds funderend onderwijs projecten zitting;
 • je neemt deel aan het OCW brede kernteam overleg Nationaal Groeifonds;
 • je bewaakt intern en extern het draagvlak voor de ingediende voorstellen. Je bedenkt samen met de dossierhouders welke inzet wenselijk is. Indien nodig organiseer en coördineer je het bestuurlijk overleg met veldpartijen over bestaande en nieuwe voorstellen;
 • je werkt mee aan het voorstel dat we willen indienen voor de derde ronde. Op dit moment is er één voorstel rondom huisvesting in de maak. Hiervoor stem je af met de PO-Raad en schakel je daar waar nodig adviseur(s) in. Ook zorg je dat een eventuele ‘challenges’ van het 3de ronde project door de commissie Nationaal Groeifonds inhoudelijk voorspoedig verloopt.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de afdeling OSD werken in totaal 24 medewerkers. Het zijn enthousiaste, betrokken en open medewerkers die elkaar waar nodig ondersteunen of uitdagen. Er zijn drie teams:

 • lerarenbeleid: werkt aan versterking van de kwaliteit van leraren in het voortgezet onderwijs en aan een toename van het aantal (bevoegde) leraren;
 • het team Bestuur- en schoolontwikkeling richt zich op goed bestuur, medezeggenschap, intern toezicht, professionalisering van bestuurders en schoolleiders en het stimuleren van een ontwikkelcultuur op scholen;
 • het team DOD (DUO, onderzoek coördinatie en databeleid) werkt directie breed aan kennis voor beleid en staat aan de lat voor – versterking van - de relatie met de uitvoering.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dorien Mellink, teamleider BSO

06-11758692

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoekscoördinator

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker EU

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderwijsdeskundig expert voor basisteam

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon