Coördinator Nationale Implementatie Sustainable Development Goals (SDG)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 48 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.984 - €8.408
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 30 september Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 1352
 • Plaatsingsdatum 15 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Nationale SDG-Coördinator sta je aan de lat voor het aanjagen van de nationale implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, kortweg SDG’s). Je bent vanuit de Rijksoverheid het gezicht van de SDG’s richting bedrijfsleven en maatschappij. Je vervult een aanjagende en stimulerende rol om tot vooruitgang te komen op de SDG’s in Nederland en draagt het belang van de SDG’s breed en aansprekend uit. Je bent een gedegen gesprekspartner een grote groep stakeholders, van jongeren en lokale initiatiefnemers tot CEO’s van bedrijven, lokale bestuurders en directeuren en DG’s van ministeries. Je slaagt erin om de mondiale inzet te vertalen in begrijpelijke kansen die verbonden zijn met actuele uitdagingen van Nederland. Je weet daarbij het verband te leggen tussen de binnenlandse inzet en effecten over de grenzen. Je enthousiasmeert en stimuleert een breed netwerk rondom de SDG’s van overheden, uitvoeringsorganisaties, bedrijven, financiële sector, NGO’s, kennisinstellingen en jongerenorganisaties, o.a. door samenwerking met het platform SDG-Nederland.

De functie is sterk extern gericht met een focus op met name Nederland en grotendeels buiten BZ. Naast optredens, gesprekken en initiatieven in de maatschappij coördineer je als voorzitter van het maandelijkse interdepartementale overleg ook de Rijksbrede samenwerking en voortgangsrapportage over de SDG’s. Daarbij zorg je voor goede aansluiting van de SDG-inzet bij relevante interdepartementale trajecten rondom bijvoorbeeld brede welvaart, toekomstige generaties en beleidscoherentie.

Hoe zien jouw verantwoordelijkheden eruit:

 • Het inspirerend uitdragen van de SDG-boodschap in lezingen, bijeenkomsten, interviews, blogs, gesprekken, etc. Inzet van een beperkt aantal katalyserende kleine projecten om daaraan bij te dragen.
 • Coördineren en stimuleren van de Rijksbrede SDG-agenda (een taak die bij de Minister voor BHOS is belegd op basis van het Plan van Aanpak voor de nationale SDG-uitvoering); voorzitten van regulier interdepartementaal SDG-overleg.
 • De samenwerking bevorderen rondom de SDG’s tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, decentrale overheden, jongeren en andere relevante partijen.
 • Rapporteren over voortgang op SDG’s in Nederland in nauwe consultatie met stakeholders (jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer en vijfjaarlijkse Koninkrijksrapportage aan de VN (gepland voor 2027); mede-financiering Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het CBS).
 • Betrekken van stakeholders op niveau (CEO’s, directeuren NGO’s, lokale bestuurders, directeuren en DGs bij andere ministeries, onderwijsbestuurders, etc.).
 • Internationaal uitdragen van de nationale SDG-inzet in relevante bijeenkomsten op Europees en VN-niveau; uitwisseling van ervaring en samenwerking rondom SDG-rapportage aan de VN met de landen binnen het Koninkrijk.

Voor deze functie zoeken wij een kandidaat met kennis van en affiniteit met duurzame ontwikkeling en duurzaamheid in algemene zin en de SDG-agenda in het bijzonder.

 • De ideale kandidaat kent uitstekend de weg binnen en buiten de overheid en bij verschillende ministeries. Hiernaast beschik je over een breed netwerk met relevante partners.
 • Je bent enthousiasmerend en verbindend, een netwerker en gericht op samenwerking. Je bent je bewust van (politieke) risico’s en weet verantwoordelijkheden goed in te schatten.
 • Verder beschik je over zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in het Engels.
 • Je bent bereid om veel, met name binnenlands te reizen.
 • Internationale ervaring is van belang om ook in multilaterale fora (VN/EU) en met internationale partners de verbinding met de SDG-agenda te kunnen maken.
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.984 Max. €8.408 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 48 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Voor meer informatie over de vacature:
Lizzy Bans Nobre, Plaatsvervangend directeur Directie Multilaterale instellingen en Mensenrechten (DMM)
te bereiken via 070-3486903 of Sandra Pellegrom, Nationale SDG-Coördinator te bereiken via 070-3485039.

Solliciteren:
Stuur jouw sollicitatie uiterlijk 29 september 2023 naar ons toe. Deze procedure loopt tegelijkertijd ook intern.

Meer over de functiegroep Strategisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De functie heeft een binnenlandse focus, maar is interdepartementaal belegd binnen de portefeuille van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onder de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking. Formatief valt de functie onder de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten (DMM). Voor de uitvoering van deze functie wordt de Coördinator ondersteund door het SDG-team van de afdeling Sociaal-Economische VN-aangelegenheden (DMM-SE), dat zowel de binnenlandse als overkoepelende internationale SDG-inzet coördineert. De Coördinator op haar/zijn beurt werkt nauw samen met het SDG-team, adviseert en motiveert de teamleden waar nodig, en stemt de inzet regelmatig af met het hoofd van de afdeling en het MT van de directie.

De Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten (DMM) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een dynamische directie waar met veel enthousiasme en betrokkenheid wordt gewerkt aan een breed scala aan onderwerpen die spelen in verschillende internationale fora (o.a. VN, EU, Internationale Financiële Instellingen (IFI’s), hoven en tribunalen), zoals duurzame ontwikkeling, internationale schulden, fragiele staten, vredesmissies, vluchtelingen, mensenrechten en accountability. Binnen de directie wordt actief gebruikgemaakt van de mogelijkheden van sociale media, plaats- en tijdonafhankelijk werken en uitwisselingen met posten en andere departementen. DMM biedt een open, plezierige werkomgeving met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lizzy Bans Nobre

070-3486903

Sandra Pellegrom

070-3485039

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Miguette Jadoul, Secretaris Commissie Top Functies (CTF)

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Team innovatieve financiering voor ontwikkelingssamenwerking

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsondersteuner (doelgroep indicatie / Banenafspraak)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon