Coördinator Oefenen, Trainen en Ontwikkelen LFI (Learning en Development)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
 • Vacaturenummer #988
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een proactieve coördinator met passie voor leren en ontwikkelen (L&O) oftewel learning and development (L&D)? Voor de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) zoeken we een Coördinator Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) bij het RIVM. Door jouw inzet zijn onze medewerkers en stakeholders goed voorbereid op hun rollen tijdens crisissituaties.

Als coördinator vorm je een cruciale schakel in het waarborgen van de geoefendheid en paraatheid van de LFI en haar ketenpartners voor de nationale crisisrespons. Je hebt de mogelijkheid om de geoefendheidscyclus binnen de LFI te ontwikkelen en te sturen, wat bijdraagt aan de algehele volksgezondheid en veiligheid.

“Jij definieert leer- en ontwikkelpaden en ontwikkelt de benodigde competenties voor crisisrollen. In samenwerking met jouw collega, de LFI-Expert Leren & Ontwikkelen, overzie je de ontwikkeling van de opleidings-, trainings- en oefenmaterialen en activiteiten.

Een dynamische functie

In een dynamische startup-omgeving binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelt de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) zich tot een sterke crisisorganisatie. Bij de LFI werk je nauw samen met ketenpartners binnen en buiten het RIVM in een politiek-bestuurlijke context. In deze functie speel je een cruciale rol in het garanderen van de paraatheid van de LFI en het waarborgen van de volksgezondheid en veiligheid in crisissituaties. Kortom, een uitdagende rol waarin jij jouw flexibiliteit, strategisch vermogen en tactisch talent om snel tot oplossingen te komen optimaal kunt inzetten.

Wat ga je doen

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het opbouwen en beheren van een geoefendheidsnetwerk bij interne en externe samenwerkingspartners en relevante stakeholders in het bredere landschap. Tevens stuur je op het ontwikkelen van cruciale leer- en ontwikkelpaden die essentieel zijn voor de paraatheid van onze organisatie en die van de ketenpartners. Je speelt een sleutelrol in het leggen van verbindingen met onze interne en externe kernpartners, waaronder de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), om ervoor te zorgen dat de geoefendheidscyclus (planvormen-opleiden-trainen-oefenen-monitoren-continu verbeteren) effectief wordt geïmplementeerd.

Jij leidt de inspanningen om de geoefendheid van de nieuwe organisatie binnen het RIVM op te bouwen en optimaliseren, met directe impact op volksgezondheid en crisisrespons. Als onderwijskundige projectleider werk je samen met experts, opdrachtgevers en belanghebbenden aan een opleidingsontwerp. Als sterke gesprekspartner stem je de koers af en behoud je regie, ook in de praktische uitvoering. Als verbinder en regisseur van de geoefendheidscyclus toon je faciliterend leiderschap, zowel binnen de LFI als naar ketenpartners. Je richt je op het secundaire proces en oefent zo indirect invloed uit op het primaire proces, waarbij je de randvoorwaarden creëert waardoor anderen in staat zijn om resultaten te behalen of bij te dragen aan het gezamenlijke doel.

Je werkt nauw samen met de Expert OTO, met wie je een tandem vormt en met wie je optrekt om samen tot een effectieve implementatie van de geoefendheidscyclus te komen. Jij bent uiteindelijk (eind-)verantwoordelijk voor de inhoud. Hugo Renne, Projectmanager Keten en OTO, is jouw direct leidinggevende.

Een greep uit je taken en werkzaamheden

 • Als ervaren coördinator ben je in staat om samenwerking vorm te geven en te verbinden met kernpartners en andere stakeholders. Je kijkt nadrukkelijk over de grenzen van de afdelingen heen en bent gericht op ontwikkeling en resultaat op het gebied van geoefendheid;
 • Je bent in staat om leer- en ontwikkelpaden te definiëren en de benodigde competenties voor crisisrollen effectief te ontwikkelen. In samenwerking met de Expert OTO overzie je de ontwikkeling van de opleidings-, trainings- en oefenmaterialen en activiteiten om ervoor te zorgen dat medewerkers en stakeholders goed zijn voorbereid op hun rollen tijdens crisissituaties;
 • Je bevordert een cultuur van geoefendheid binnen de LFI en bewaakt deze. Je bent ook verantwoordelijk voor de continue verbetercyclus van de geoefendheidscyclus, inclusief planning, evaluatie en aanpassing van oefeningen.

Wie ben jij

Als deskundige netwerker met een hart voor projectmatig werken, kun je laveren tussen tactisch en strategisch niveau. Je beschikt over sterk ontwikkelde didactische en pedagogische vaardigheden, waardoor je in staat bent om kennis en vaardigheden effectief over te dragen. Jouw proactieve, flexibele, en slagvaardige aanpak, gecombineerd met je vermogen om nauw samen te werken, maken jou de sleutelfiguur bij het opzetten en beheren van de LFI-geoefendheidscyclus. Je omarmt innovatie en streeft ernaar het OTO-programma voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren om aan veranderende behoeften te voldoen.

Je bent de ambassadeur voor het waarborgen van consistentie en kwaliteit in de geoefendheid van de organisatie en draagt actief bij aan de continue verbetering van het OTO-programma.

Wat heb je verder in huis

 • Jij bent analytisch en scherp, in staat boven de materie te hangen, waarnaast je ook datgene wat er opgeleverd moet worden kunt vertalen naar hapklare brokken.?Een opleiding opleidingskunde of onderwijskunde kan van toegevoegde waarde zijn;
 • Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring en het is fijn als je een achtergrond hebt in de crisisbestrijding, bijvoorbeeld bij de brandweer of ambulance;
 • Overige kennis/training: crisismanagement, Agile werken en project-managementmethodieken.

Informeren en solliciteren

Heb je eerst nog vragen over deze vacature of wil je meer weten? Neem dan contact op met Projectmanager Keten en OTO Hugo Renne (06-2954 5974), corporate recruiter Peter de Muralt (06-4073 9369) of medewerker LFI Erna Jansen (06-5188 6958) zij beantwoorden met plezier jouw vragen en vertellen je alles over de LFI. Bel of app je?

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €5.586 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 24 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Deze functie houdt verband met de implementatiefase van LFI waarin je een belangrijke rol hebt in het ontwikkelen van de organisatie, die in ieder geval 24 maanden loopt. De kans is groot dat de werkzaamheden continueren. In de implementatiefase zal duidelijk worden hoe de organisatie en functies er specifiek/definitief uit gaan zien. Het RIVM komt dan ook graag in contact met kandidaten, die zich voor langere tijd aan het RIVM willen verbinden. Op dit moment kan het RIVM hiervoor echter geen garantie geven. Je zal vanzelfsprekend tijdig geïnformeerd worden, over de (on)mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te verlengen. Heb je al een (vast) dienstverband binnen het Rijk dan komen we uiteraard ook graag in contact met jou.

Het sturen van een motivatiebrief is niet langer verplicht. We zullen er soms wel expliciet om vragen in de vacaturetekst. Daarbij is het handig om daarin jouw motivatie voor de specifieke functie en het RIVM uiteen te zetten en niet een samenvatting van jouw cv.
Het werving- en selectieproces ziet er in het algemeen als volgt uit:

 • Wanneer we een match zien, nodigen we jou uit voor een eerste gesprek.
 • Is dat van beide kanten positief? Dan nemen we contact met je op voor een tweede gesprek.
 • Zien we het allebei zitten? Dan sluiten we af met een arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Omdat werken bij het RIVM een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt, zullen we je dan vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Het kan zijn dat we voor een andere wijze van selectie kiezen, omdat dat beter bij de rol past of bij de doelgroep. We informeren je altijd hoe dat proces er uit ziet.

Ben je al in dienst bij het Rijk? Jouw loopbaanstap binnen de rijksoverheid moedigen we aan. Als je solliciteert als “van-werk-naar-werkkandidaat” of als “herplaatsingskandidaat”, stuur je dan ajb een kopie van je aanwijzingsbrief mee?Werk je nu via een uitzend- detacheringsbureau bij de Rijksoverheid, vermeld je dit dan in je brief?

Het RIVM zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Meer weten? Klik dan hier! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Bij het RIVM ben je welkom zoals je bent. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit in een team de samenwerking en uitkomst sterker maken. Daarnaast wordt betrokkenheid van medewerkers bij medezeggenschap zeer gewaardeerd.

De vacature heeft geen einddatum, sollicitanten worden met regelmaat beoordeeld. Je kunt daardoor relatief snel een terugkoppeling verwachten.
We sluiten de vacature zodra we de geschikte kandidaat hebben gevonden!

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar staat de LFI voor?

De Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) is een nieuw organisatieonderdeel van het RIVM. Bij een uitbraak van een A-infectieziekte die een landelijke aanpak vraagt, zorgt de crisisorganisatie LFI voor snelle opschaling en aansturing van de medisch-operationele processen die nodig zijn voor de bestrijding, zoals testen en vaccineren. Daarnaast voert de LFI de centrale regie op de voorbereiding op dergelijke grootschalige uitbraken, bijvoorbeeld door het opzetten van een oefen- en trainingsprogramma voor personeel.?Door de sterke verbinding met de regionale infectieziektebestrijding door de GGD’en en de infectieziektebestrijding door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, kan de LFI snel opschalen bij een infectieziektecrisis.

In samenwerking met haar partners zorgt de LFI voor ketenprocessen en strategisch en tactisch crisismanagement voor het concretiseren, inrichten en verankeren van medisch-operationele processen. De LFI bouwt en onderhoudt een netwerk voor de infectieziektebestrijding, actief in elke fase van pandemische paraatheid.

De LFI heeft modellen, processen en functies ontworpen voor Leiding (C2), Medisch-Operationele Opschaling (MOO), hieronder valt deze rol, en Planfuncties, Support en Advies (PSA). Deze functies vormen de basis voor de implementatie van de LFI. De organisatie is op 1 september 2023 gestart met de implementatiefase die naar verwachting drie jaar zal duren.

Ga voor meer informatie naar www.rivm.nl/lfi.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2025 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2200 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hugo Renne, Projectmanager Keten en OTO

06-29545974

Peter de Muralt, corporate recruiter

06-40739369

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Erna Jansen, medewerker LFI

06-51886958

Solliciteren?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toekomstverkenner (scenario planning) pandemische paraatheid LFI

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

3 enthousiaste Controllers

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Virologie van het Vaccinatieprogramma

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon