Coördinator omgevingsmanagement (projecten)

Rijksvastgoedbedrijf

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 22 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2021/268
 • Plaatsingsdatum 1 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Van kazernes, datacenters, rechtbanken en vliegbases tot gevangenissen, landerijen en musea; wij zorgen dat het Rijk kan functioneren. Als coördinator omgevingsmanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf behartig je daarbij de belangen van Defensie en rijkspartijen zoals het ministerie van Justitie en de Belastingdienst, zodat zij hun werk onbelemmerd en veilig kunnen doen. Je opereert daarbij zowel landelijk als in een specifieke regio.

Alle activiteiten zijn gericht op het verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen en belangen te onderkennen, te overbruggen, te realiseren en de regie te behouden op het gehele proces op tactisch en operationeel niveau.

In deze nieuwe functie ga je op zoek naar de bijdrage van omgevingsmanagers binnen rijksprojecten en aan het rijksbelang. In jouw functie begeleid je enkele omgevingsmanagers bij de uitvoering van integraal projectmanagement en draag je daar zelf aan bij. Je stemt, in nauwe samenwerking met het clusterhoofd, af met opdrachtgevers, projectleiders en andere betrokken (markt)partijen over de behoeftes en vertaalt die vervolgens naar een uitvoerbare eenduidige werkwijze. Je maakt en organiseert rapportages over relevante ontwikkelingen en initiatieven met betrekking integraal projectmanagement en de te behartigen belangen.

Vrijwel dagelijks heb je contact met de omgevingsmanagers en projectleiders. Je maakt afspraken met collega's over invulling van de rol van omgevingsmanager binnen integraal projectmanagement. Met hen stem je af over projectoverschrijdende zaken en je zorgt in overleg met projectleiders, -managers en opdrachtgevers voor een duidelijke werkwijze.

Waar nodig coördineer en begeleid je onderzoeken die inzicht geven in vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Je neemt deel aan regionale of landelijke overleggen en draagt bij aan beleidsvoorbereiding en -ontwikkelingen in het vakgebied. Je stemt daarvoor af met medewerkers van andere departementen. Je neemt het voortouw bij cluster- en teamoverleg waarin we onder meer werkwijzen afstemmen en werkprocessen verbeteren.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Vastgoedbeheer
De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Assetmanagement, Technische expertise, Vastgoedinformatiemanagement, Technisch beheer, Realisatie Landelijk, Realisatie West, Realisatie Oost en Realisatie Advies en Buitenruimte. De directie Vastgoedbeheer beheert de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Sectie Omgevingsmanagement
De sectie Omgevingsmanagement is onderdeel van de afdeling Assetmanagement. We zorgen voor het afstoten en gereedmaken van defensievastgoed en leveren specialistisch onderzoek en advies. Onder andere op het vlak van zakelijke rechten, jacht, huur en medegebruik. Ook verkrijgen en beheren we projectgerelateerde toestemmingen op het gebied van bouwen, reclame, inrit, sloop, kap en natuur. Daarnaast werken we aan belangenbehartiging, planologie, inrichting, structuur- en ontwikkelingsplannen en huisvestings- en beleggingsadviezen.

Onze sectie bestaat uit vijf clusters:

 • Ondergrond
 • Ruimte
 • Omgevingsrecht en Private Zaken
 • Vergunningen Brandveiligheid, Milieu en Water
 • Milieubeheer en Advies

Cluster Ruimte
Het cluster Ruimte bestaat uit twee teams. Team ruimtelijke planvorming richt zich met het programma Structuur- en Ontwikkelingsplannen en op stedenbouwkundige toekomstplannen voor defensielocaties. Jij gaat aan de slag in team Ruimtelijke Belangenbehartiging dat met het oog op ruimtelijke ordening de belangen behartigt van alle defensielocaties in Nederland en het Caribisch gebied. Met tien andere collega's vorm je een hecht team. We gaan zoveel mogelijk voor een eenduidige aanpak van de werkzaamheden. Ook nu we allemaal vanuit huis werken.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jelte de Gier, Expert Vastgoed en Infrastructuur

06-51226840

Iwan van der Wardt, manager

06-10346359

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Omgevingsmanagement (belangenbehartiging)

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator omgevingsvergunningen milieu

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Tilburg en Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator projectadministratie

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon