Coördinator Ondersteuning Huisvesting bij Infrastructuur Centrale Services (ICS)

 • Maasland  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 9
  €3.583 - €5.010 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 21 juli 2024 Nog 9 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 480741, Plaatsingsdatum: 26 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Doe mee aan iets groters: word onderdeel van Defensie!

Je kiest voor maatschappelijk relevant werk en draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij als burger in jouw vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid, zowel in binnen- als buitenland?

Word onze Coördinator Ondersteuning Huisvesting bij Infrastructuur Centrale Services (ICS)
De Coördinator Ondersteuning van het Bedrijfsbureau van ICS speelt een cruciale rol bij het sturen en ondersteunen van bedrijfsvoeringsprocessen. We zoeken iemand die zich richt op huisvestingszaken. In deze rol zal de Coördinator:

1. Sturing geven aan en uitvoering geven aan activiteiten die voortkomen uit de besturende en ondersteunende processen door:

 • Coördinatie van aanvragen, informatieverzoeken en vraagstukken op het gebied van huisvesting
 • Controleren van uitgevoerde werkzaamheden.
 • Ondersteuning bieden bij de inrichting van het managementsysteem.
 • Coördinatie van de invoering en het onderhoud van interne processen en werkinstructies.
 • Genereren en evalueren van (management)rapportages over geleverde ondersteunende en besturende processen.
 • Signaleren van knelpunten in de uitvoering van de processen.
 • Doen van verbetervoorstellen voor de uitvoering van de processen.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van besturende en ondersteunende processen.
 • Het ondersteunen van de adviseur huisvesting bij het uitzetten van uitvoerende werkzaamheden.

2. Coördineren, controleren en uitvoeren van de PIOFACH-processen door:

 • Functioneren als koppelvlak tussen uitvoerende werknemers en management.
 • Verzamelen, inventariseren en interpreteren van informatie op het gebied van huisvesting.
 • Fungeren als vraagbaak op het gebied van huisvesting aangaande de onder beheer zijnde ruimten.

3. Jouw rol gaat verder dan alleen coördineren. Je draagt functionele verantwoordelijkheid voor de uitvoerende activiteiten die voortkomen uit de besturende en ondersteunende processen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Je wordt onderdeel van de afdeling Infrastructuur Centrale Services (ICS). Als afdeling maken we deel uit van het Commando Materieel en IT (COMMIT) en vallen we onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC). We nemen je trapsgewijs mee in deze structuur zodat je een beeld krijgt van de afdeling én de organisatie daaromheen.

Het JIVC is het IT-bedrijf van Defensie en zorgt ervoor dat iedereen bij Defensie effectief kan samenwerken (burgers en militairen). In een tijd van digitalisering is informatietechnologie (IT) voor Defensie van levensbelang en daardoor een absolute randvoorwaarde In Nederland maar ook op missie. 24uur per dag, 7 dagen per week.

Binnen het JIVC leveren de vijf afdelingen van IT-Infra alle benodigde IT-infrastructuur oplossingen voor Defensie. Dat doen zij samen met al hun ketenpartners, al dan niet in gemengde teams. IT-Infra hanteert een operatiemodel gericht op aanbod sturing en operational excellence. Dit betekent dat de IT-infrastructuur maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt geleverd.

Als afdeling ICS zijn we onderdeel van IT-Infra en zijn we verantwoordelijk voor de integrale levering van de IT-infrastructuur producten en diensten (“solutions”). We zijn regiehouder tussen IT-Infra en de overige JIVC-afdelingen, de regiegroepen en het CIO-office. We kennen drie secties: Solution ?uction(S&P),Demand, Portfolio & Servicemanagement (DPS) en het Bedrijfsbureau (BB).

Het Bedrijfsbureau IT Infra ondersteunt de vijf afdelingen van IT Infra in hun bedrijfsvoering. Ruim 70 VTE gemotiveerde collega’s leveren met hun inzet elke dag een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de Defensie IT. Van beleidsadvisering tot toegangsverlening op locaties. Op deze manier draagt het Bedrijfsbureau IT Infra concreet bij aan een veilig Nederland.

Ministerie van Defensie

Over Defensie
Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Laura Groenendal 06-23541889

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Change en Implementatiecoördinator ICT (SSO)

Ministerie van Defensie
 • Huis Ter Heide
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Helpdeskmedewerker ICT (SDD)

Ministerie van Defensie
 • Huis ter Heide
 • MBO
 • 38
 • schaal 7
  €2.890 - €4.005 (bruto)

Planner bij IT-Infrastructuur

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon