• Den Helder - KIM  -  route
  • Universitair Master
  • 38 uur
  • schaal 12
    €5.475 - €7.073 (bruto)
  • Onderwijs / opleiding
  • Solliciteer voor 25 juli 2024 Nog 6 dagen
  • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 593925, Plaatsingsdatum: 29 juni 2024

Als Coördinator Opleidingen ben je verantwoordelijk voor de opleidingen tot officier bij de KM die worden verzorgd door het KIM en voor de begeleiding van aspiranten in opleiding.

Je ziet toe op de integrale richting, inrichting, regeling, en lange termijn doorontwikkeling van de opleidingen, op het gecoördineerd verloop en de borging hiervan en op de begeleiding en vorming van de aspiranten. Je geeft leiding aan de afdeling Coördinatie Opleidingen en je participeert in overleg en besluitvorming over de opleidingen. Ben je een vaardig bestuurder, contactueel sterk en trekt het je aan te werken in een dynamische omgeving waar burgers en militairen samen de marineofficieren van de toekomst opleiden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hoofdselecteur.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van vandaag en morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. De NLDA leidt de leiders van morgen op. Daarom moeten wij onze mensen nu meegeven wat zij morgen nodig hebben. Hiervoor moet de NLDA kunnen inspelen op permanent veranderende (klant)vragen, dit vraagt om een gedegen integrale planning.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

KLTZ (TD) B. Snellenburg, Eerste Officier 06-51356588

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

De heer R.J.M. van Nimwegen, P&O Adviseur 06-20793297

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon