Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinator / plaatsvervangend afdelingshoofd Veiligheid in Sociaal Domein

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 7 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD20/DGSenB/200019
 • Plaatsingsdatum 24 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil je beleid voeren op maatschappelijk urgente thema’s? Nederland veiliger en leefbaarder maken? Werk dan samen met Veiligheid in Sociaal Domein aan het duurzaam terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo bevorder je de veiligheid in het sociale domein. Als coördinator / plaatsvervangend afdelingshoofd maak jij vanuit Den Haag het verschil.

Onder meer zet je complexe beleidsthema’s en projecten op. Die je ook aanstuurt en afrondt. Samen met het afdelingshoofd zorg jij voor het goed draaien van de afdeling. En bij zijn afwezigheid neem je zijn rol over.

Jouw taken:

 • Je coördineert en verbindt meerdere complexe en multidisciplinair samengestelde beleidsprocessen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor integrale beleidsproducten en het creëren van oplossingen voor maatschappelijke, urgente knelpunten met grote politieke gevoeligheid.
 • Je creëert draagvlak voor (nieuw) beleid en zet je creativiteit in om private en publieke organisaties te verbinden. Zodat jullie de gezamenlijk geformuleerde doelstelling kunnen realiseren.
 • Je vertaalt beleid naar (beheers)instrumenten, richtlijnen, implementatietrajecten en bewaakt de uitvoering hiervan.
 • Je coördineert (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid en doet voorstellen voor verbetering of bijstelling.
 • In 2020-2022 begeleid je een promotieonderzoek over multiproblematiek.
 • Je adviseert de politieke en ambtelijke top van het departement en het management van ketenpartners.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het zelfstandig aansturen van complexe beleidsvraagstukken, processen of projecten en het aansturen en coachen van teams (functioneel, zonder hiërarchische positie).
 • Je hebt ervaring bij minimaal twee departementsonderdelen en/of een gemeente.
 • Je hebt politiek-bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit en kunt opereren in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt overtuigingskracht en ruime ervaring met programmatisch werken.
 • Je hebt kennis van verandertrajecten.
 • Je kunt tactvol en empathisch communiceren met burgers, het bedrijfsleven en ketenpartners.
 • Je kunt een netwerk opbouwen en onderhouden; je kunt goed communiceren, samenwerken en onderhandelen. Je beweegt je daarbij makkelijk op verschillende niveaus, van professionals tot bestuurders.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen en uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent doel- en resultaatgericht, enthousiast en proactief.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Voor de duur van 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een schrijftest kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Ook kunnen we referenties opvragen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Onze directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen voorkomt slachtofferschap en daderschap, en beschermt kwetsbare groepen die bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. Wij voeren effectief beleid op specifieke fenomenen en doelgroepen. Denk aan het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld, het voorkomen en aanpakken van high impact crimes, de aanpak van verwarde personen en de aanpak van multiproblematiek. Ook het kansspelbeleid en het beleid rondom de verklaring omtrent het gedrag zijn bij ons ondergebracht.

Wij werken waar mogelijk integraal samen met justitiepartners, het lokaal domein, het zorgdomein en sociaal domein alsmede burgers en bedrijven. Buiten het veiligheidsdomein trekken wij op met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en met gemeenten, bijvoorbeeld in het programma Sociaal Domein. Verder coördineren wij de innovatie voor het gehele directoraat-generaal.

Onze directie omvat de afdelingen Veiligheid in Sociaal Domein, Integriteit en Kansspelen, Slachtofferbeleid en High Impact Crimes.

Afdeling Veiligheid in Sociaal Domein

De afdeling Veiligheid in Sociaal Domein werkt aan het duurzaam terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het bevorderen van veiligheid in het sociale domein (waaronder het tegengaan van overlast en criminaliteit van multiprobleemhuishoudens), innovatie en directoraat-generaalbrede coördinatie. Hiervoor ontwikkelen en implementeren we beleid en ondersteunen we de ketenpartners bij het optimaliseren van hun bijdrage en het verbeteren van hun werkprocessen. Dit alles doen we samen met partners uit de justitieketen, andere departementen, het gemeentelijk (sociaal en veiligheids)domein, zorgpartners, de wetenschap en het bedrijfsleven. Hierbij hanteren we onderstaande kernwaarden:

 • We gaan uit van feiten, niet van beelden. De feiten kunnen we onderzoeken en open op tafel brengen.
 • We werken volgens een systemische aanpak (methodisch, projectmatig) en op basis van beleidstheorieën.
 • We zijn gericht op de relatie en richten ons op draagvlak creëren, verbinden, samenwerken, onderhouden en ons netwerk uitbouwen. Niets is in beton gegoten, onderweg sturen we bij als dat nodig is. Er is dus ruimte voor flexibiliteit.
 • We werken van buiten naar binnen toe: met ketenpartners, beleid en wetgeving en de afdeling als spil in de as.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én perspectief bieden. En daarbij samenwerken met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor. DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave centraal. Daarmee draagt DGSenB met zijn partners bij aan een veilig en leefbaar Nederland: door middel van genoegdoening en re-integratie.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, multiprobleemhuishoudens, huiselijk geweld en kindermishandeling, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn/haar eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open en transparante wijze.

DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en screeningsautoriteit Justis. DGSenB bestaat uit drie directies: Sanctietoepassing en Jeugd, Beschermen, Aanpakken en Voorkomen en Coördinatie Financiën, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob Teijl, Coördinerend Beleidsmedewerker

06-52872577

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen, Senior Adviseur Bedrijfsvoering

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ketenprestaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker duurzame energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingsmanager digitale overheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon