Coördinator Planning & Control

Dienst Terugkeer en Vertrek

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Het betreft een tijdelijk dienstverband o.b.v. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 8 maanden.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 2 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2022/032
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Coördinator Planning & Control is belast met en verantwoordelijk voor de inhoudelijke en dagelijkse operationele aansturing van het team P&C.

De belangrijkste taken in deze functie zijn:

 • Je bent belast met en medeverantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en inhoudelijke aansturing van de (producten van de) planning en controlcyclus, inclusief de begroting en verantwoording daarvan. Maar ook voor de doorontwikkeling van deze producten en sturingsinstrumenten binnen de DT&V;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de door het team geleverde resultaten en verantwoordelijk voor de begeleiding van teammedewerkers/ -collega’s;
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de P&C cyclus (begrotingsvoorbereiding-/ uitvoering-/ en verantwoording) en bent controller voor de directie bedrijfsvoering (deelnemer MT BV) en van diverse projecten. Je signaleert knelpunten en escaleert indien nodig;
 • Je adviseert over complexe voorkomende bedrijfseconomische vraagstukken en voert overleg met in- en externe betrokkenen;
 • Vanuit deze functie onderhoudt je contacten met de collega (senior) adviseurs P&C, medewerkers Analyse & Kwaliteit (A&K-ers), financieel/ HR analisten, HR-adviseurs, management, en met de collega’s binnen en buiten de eigen dienst (o.a. FEZ, Accountantsdienst Rijk (ADR), Algemene Rekenkamer (AR) etc.);
 • Je neemt (zonodig) deel aan diverse overleggen zoals: regulier teamoverleg, ketenoverleg, audits, managementteam van directie(s) of afdeling(en) en directieoverleg DT&V.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering (BV) draagt zorg voor een groot aantal ondersteunende activiteiten voor de hele DT&V.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit een zestal teams: Planning & Control (P&C), Regie, Beheer en Analyse (RB&A), Huisvesting & Facilitaire dienstverlening (H&F), Business Information Technology (BIT), Communicatie (COM), en Personeel, Organisatie en Ontwikkeling (PO&O).

In deze functie maak je deel uit van het team P&C. Het team geeft advies op procesverbeteringen van de organisatie op alle niveaus. Verder coördineert het team de P&C-cyclus, stelt bedrijfvoeringskaders voor en monitort deze. Tot slot voert het team audits en controles uit.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.
Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.
De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de DT&V bestaat uit een algemeen directeur en vijf directeuren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website.

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

André Nieuwenhout (manager P&C)

06-30890092

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Personeel, Organisatie en Opleidingen

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Europa & Projecten

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Strategische Communicatie

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur internationaal en juridisch

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon