• Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NCSC240039, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Heb jij ervaring met Cyber Security, Relatiemanagement en coördineren, en ben je nu op zoek naar een baan waar je echt impact kan maken? Bij ons ligt de (digitale) nationale veiligheid in jouw handen. Momenteel wordt in Europees verband gewerkt aan een voorstel voor de Europese Netcode voor cybersecurity aspecten voor grensoverschrijdende elektriciteitsstromen. De organisatie maakt mede hierdoor een forse groei door in verantwoordelijkheden, taken én omvang. Met de rechtstreekse werking van de Netcode neemt ook het aantal partners waar het NCSC mee samenwerkt toe. Daarom zijn wij gericht op zoek naar een inhoudelijk coördinator met een focus op Netcode.

Wat ga je doen?

Als coördinator Netcode ligt jouw voornaamste focus bij het ontvangen van meldingen van de toezichthouders, geef je opvolging hieraan en ben je aanspreekpunt voor toezichthouders. Daarnaast adviseer en denk je mee over de opgave om te komen tot een versterkt cyberweerbaarheidsstelsel. Daarbij vertaal je de politieke-, juridische- en bestuurlijke aspecten naar de noodzakelijke ontwikkelingen in de buitenwereld. Met een helikopterview denk en kijk je mee en voert van daaruit de inhoudelijke coördinatie. Je brengt verschillende onderwerpen in kaart en legt - strategisch - een relatie tussen deze onderwerpen alsook met inhoudelijke coördinatie op verschillende thema’s en projecten. Tevens ben je bekend met het opzetten en uitbouwen van een organisatie en/of samenwerkingsverband. Met jouw kennis en ervaring adviseer je bij strategische vraagstukken en behaal je daarin successen. Je hebt aantoonbaar ervaring met het adviseren bij strategische vraagstukken en hebt daarin successen behaald. Je hebt contact met zowel vitale als niet vitale sectoren, maar ook andere samenwerkingsverbanden. Je gaat om met het verschil in volwassenheid bij de te betrekken doelgroepen en weet hen aan het NCSC te binden.

Jouw werkzaamheden:
Als coördinator Netcode, ben je verantwoordelijk voor het contact met de toezichthouders en het inhoudelijk coördineren van alle RM werkzaamheden rondom Netcode. Daarnaast zul je betrokken zijn bij thema’s uit de pijlers uit de NLCS (Nederlandse Cyber Security Strategie) alsook uit de NIS2 en zorg je voor aansluiting vanuit Relatiemanagement Netcode hierop. Je stemt af en stuurt samen met collega’s de (strategische) thema’s aan, doet voorstellen tot prioritering en verdeelt de taken binnen de sector Energie. Je schakelt direct met andere units en teams en bent een vraagbaak voor zowel unitmanagers als andere teamleiders. Je beschikt over een organisatorische sensitiviteit en weet een harmonieuze balans te vinden tussen het meedenken en adviseren alsook het pakken van een zelfstandige rol. Je draagt zorg voor de uitvoering van de (door het MT/management) gemaakte afspraken.

De (plv.) directeur, het MT en teamleiders kunnen rekenen op jouw gedegen (strategische) adviezen. Daarbij heb je oog voor uiteenlopende belangen en bouw je aan een sterk netwerk binnen en buiten het NCSC en bij belangrijke (operationele) partners of stakeholders. Hierbij werk je nauw samen met de andere inhoudelijk coördinator, teamleider RM, unitmanager S&K en diens plaatsvervanger. Als inhoudelijk coördinator Netcode RM/LDS, werk je zowel in het team Relatiemanagement als Landelijk Dekkend Stelsel en maakt de brug over en weer.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Nationaal Cyber Security Centrum

Het NCSC werkt aan een digitaal veilig Nederland. Door het tempo waarin het cybersecuritydomein zich ontwikkelt en de rol van het NCSC daarin, ligt er een flinke uitdaging voor de toekomst. Het is voor ons als hét kennisinstituut van cybersecurity in Nederland essentieel dat wij Nederland van kwalitatief hoogwaardige en actuele informatie voorzien, in crisistijd en daarbuiten. Deze kennis en kunde halen wij mede uit en delen wij ook weer met ons netwerk (overheden, bedrijfsleven en andere nationale en internationale partners). Op deze wijze proberen we tijdig in te springen op nieuw ontdekte kwetsbaarheden, aanvalscampagnes en ernstige ICT-verstoringen om deze te voorkomen en op te lossen. Als het toch misgaat beperken we op deze manier de impact.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mieke van Ulden

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Relatiemanager Netcode

Nationaal Cyber Security Centrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Project Management Ondersteuner

Nationaal Cyber Security Centrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Security Specialist

Nationaal Cyber Security Centrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon