Coordinator Serviceteam Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 1 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGRO/RB/23/19
 • Plaatsingsdatum 12 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vanuit Den Haag ga jij je namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bezighouden met het toegankelijk ontsluiten van regelgeving. Je richt je als coördinator hierbij vooral op de afstemming met de rijkspartijen over hoe hun regelgeving toegankelijk kan worden ontsloten en de afstemming met onderaannemers Logius en Rijkswaterstaat over de daadwerkelijke uitvoering. Daarnaast stuur je een team van betrokken professionals aan die inhoudelijke expertise op juridisch, ICT-technisch en geografisch vlak inbrengen. Met jouw hulp zorgen we voor een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven en daarmee uiteindelijk voor een goede balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving voor maatschappelijke opgaven als energie, wonen en natuur.

Voorbereiden, begeleiden, uitvoeren
Jouw toekomstige werkplek is het Serviceteam Rijk (STR), onderdeel van de directie Ruimtelijk Beleid. Dit team heeft als opdracht de regelgeving van het Rijk onder de Omgevingswet toegankelijk te publiceren. Jouw taken bestaan uit het:

 • Aansturen van het STR-team bestaande uit 3 á 4 inhoudelijke experts op juridisch, technisch en geografisch vlak.
 • begeleiden van de opdrachten KOOP en RWS. Ook zit je overleggen voor tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer
 • verantwoordelijk zijn voor interdepartementale governance rond STR. interdepartementaal afstemmen van taken, prioriteiten en financiering van STR Onder ander door jaarlijks opstellen en afstemmen jaarplan STR
 • optreden als voorzitter diverse afstemmingsgremia rond werkprocessen STR

Je bent goed in het aansturen van medewerkers en weet het overzicht te behouden. Je voelt je thuis in een dynamische en multidisciplinaire (juridisch, ICT-technisch, geografisch) werkomgeving en kunt goed met collega’s afstemmen over het uit te voeren werk. Als coördinator van het Serviceteam Rijk heb je verder:

 • wo- werk- en -denkniveau
 • minimaal 5 jaar ervaring bij een overheidsorganisatie, bij voorkeur binnen het Rijk
 • minimaal 1 jaar werkervaring in een aansturende rol
 • een vlotte pen en uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Ervaring met wetgeving is een pre.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ruimte in Nederland is schaars, terwijl de ruimtelijke opgaven groot zijn. Een integrale benadering van diverse vraagstukken zoals infrastructuur, industrie, recreatie, wonen, landbouw, milieu, natuur en cultureel erfgoed, is dus van cruciaal belang. Het Directoraat-Generaal Ruimtelijke Ordening (DG-RO) werkt aan een Nederland waar mensen nu en in de toekomst prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven. Wij werken met veel ambitie, passend bij de toenemende roep om meer regie vanuit het Rijk, aan de inrichting van Nederland. Het DG-RO bestaat uit 3 directies: de Directie Ruimtelijk Beleid, de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en de programma directie Aan de Slag.
Bij de directie Ruimtelijk Beleid wordt hard gewerkt aan vraagstukken rond de ruimtelijke inrichting van Nederland. Bijvoorbeeld door in de Nota Ruimte tot keuzes te komen met betrekking tot de ruimtelijke inpassing van opgaven als woningbouw, energietransitie en natuur.

Belangrijk verantwoordelijkheid voor de directie Ruimtelijk beleid vormt de beleidsmatige verantwoordelijkheid voor de Omgevingswet. Met deze nieuwe wet, die ook wel als de grootste wetgevingsoperatie van deze tijd wordt gezien, gaan we regels toegankelijker ontsluiten. meer alleen in tekst zoals al eeuwen wetten worden gemaakt maar met gebruik van kaarten, vragenbomen en het Omgevingsloket. Dit biedt een enorme meerwaarde voor burgers en bedrijven om snel inzicht te krijgen welke regels ergens gelden zodat planuitwerking en besluitvorming kan worden versneld. Het Serviceteam Rijk ondersteunt rijkspartijen om op deze nieuwe manier regelgeving te publiceren.

Serviceteam Rijk
Het Serviceteam Rijk (STR) is eind 2020 opgericht door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Defensie met als opdracht de regelgeving van het Rijk onder de Omgevingswet toegankelijk te publiceren. Dit houdt in het omzetten van de regelgeving naar de benodigde standaard voor de bekendmaking en laden in het DSO-LV en het vertalen van juridische regels in toepasbare regels (lees regels in gewone mensentaal). Daartoe werkt STR nauw samen met Logius en Rijkswaterstaat. STR wordt gefinancierd vanuit de zes ministeries die STR hebben opgericht en besluitvorming over de activiteiten die STR uitvoert vindt interdepartementaal plaats.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Freek Kuipéri

06-53951137

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker Uitvoeringskracht en Grondbeleid RO

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Informatiehuishouding bij CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur coördinatie Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon