Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinator signalering en voorkoming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 14 april
 • Vacaturenummer VWS200035 (Jeugd)
 • Plaatsingsdatum 20 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Iedere jeugdige in Nederland heeft recht op passende hulp. Bedreiging hiervan moet dan ook tijdig gesignaleerd en aangepakt worden. En dat is precies jouw taak als coördinator signalering en voorkoming bij de Jeugdautoriteit. Je gaat  aan de slag bij een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Samen sporen we  problemen op in de jeugdzorg en lossen we die op. Help jij ons mee?

Met een nieuw team van betrokken medewerkers is de Jeugdautoriteit in 2019 van start gegaan. Onze focus ligt nadrukkelijk op zorg- en jeugdhulpaanbieders en gemeenten, niet op individuele jeugdigen of gezinnen. Wij werken in een omgeving die dynamisch, politiek gevoelig, veelzijdig en in ontwikkeling is. Als individu, maar ook samen met onze externe adviseurs en coördinatoren sta je voor interessante uitdagingen, waarbij je de handen behoorlijk uit de mouwen steekt. Zo krijg je de kans de oog- en oorfunctie van de Jeugdautoriteit verder te versterken. En deze uit te bouwen tot een hoogwaardig cluster dat problemen die de continuïteit van jeugdzorg bedreigen snel in beeld krijgt en voorkomt. .

Samen met de andere coördinatoren en de directeur vorm jij het managementteam van de Jeugdautoriteit. Vanuit deze rol denk je actief mee over de doorontwikkeling van onze organisatie en de operationele en strategische vraagstukken die hiermee samenhangen.

Jouw taken

 • Je zorgt ervoor dat risico’s en problemen die kunnen leiden tot continuïteitsproblemen van cruciale jeugdhulp tijdig in beeld komen. Bijvoorbeeld als een jeugdhulpaanbieder financiële problemen heeft of er een faillissement dreigt.
 • Jij ontwikkelt de “radarfunctie” van de Jeugdautoriteit: een systeem en een netwerk dat in staat is de risico’s periodiek, stelselmatig en pragmatisch te identificeren. Aandachtspunten die op onze radar komen, verdiep je daarom door een nadere duiding. Dat doe je op een pragmatische wijze. Het betreft hier dus geen wetenschappelijke onderzoeksfunctie.
 • Jij vertaalt  waarnemingen van de Jeugdautoriteit in signalen aan gemeenten, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, zorgaanbieders, medewerkers van de directie Jeugd van VWS of de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Rechtsbescherming en geeft hen concrete adviezen.
 • Daarbij adviseer je betrokken partijen concreet over hetgeen zij kunnen en moeten doen. Je monitort als onafhankelijke observator vanuit de Jeugdautoriteit of en zo ja hoe partijen je signalen en aanbevelingen opvolgen. Waar dit niet het geval is, escaleer je zo nodig naar bestuurlijk niveau (minister, wethouders of bestuurders) en adviseer je waar nodig over te treffen bestuurlijke maatregelen.
 • Jij voert verzoeken van de ministers van VWS en Rechtsbescherming uit over de verdieping van inhoudelijke (thematische) vraagstukken rond het Zorglandschap Jeugdhulp.
 • Je levert desgewenst input ten behoeve van  beleidsprocessen binnen VWS over vraagstukken die de continuïteit van (het stelsel) van de Jeugdwet raken.
 • Jij stelt in overleg met de andere coördinatoren en externe stakeholders jaarlijks het brede onderzoeksprogramma van de Jeugdautoriteit op en monitort de voortgang.
 • Je coördineert de inzet van medewerkers en van betrokken experts die in jouw cluster werken (voorzien is dat het cluster groeit tot een bezetting van 5-10 FTE).
 • Jij zorgt binnen jouw cluster voor het opstellen van jaarplannen en de vertaling hiervan in concrete activiteiten, je bewaakt de voortgang en zorgt voor de verantwoording in de jaarstukken.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma.
 • Je hebt aantoonbaar minimaal zeven jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het coördineren van werkzaamheden.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het opzetten en/of uitvoeren van onderzoeken in een uitvoerende omgeving.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de Jeugdwet, verschillende zorgsystemen en/of systeemwijzigingen.
 • Je bent toegankelijk en soepel in de omgang.
 • Je bent sterk in het opbouwen, onderhouden en functioneel inzetten van netwerken.
 • Je hebt een aantoonbaar goed ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Voor de vraagstukken waaraan je werkt, is veel maatschappelijke, bestuurlijke en politieke belangstelling; ze raken meestal direct aan de zorg voor kinderen, belangen van hun ouders en zorgaanbieders.
 • Je kunt een brug slaan tussen het beleid en de uitvoeringspraktijk.
 • Je beschikt over flexibiliteit en aanpassingsvermogen: je komt terecht in een omgeving die in ontwikkeling en daardoor aan verandering onderhevig is.
 • Je bent een teamspeler die collega’s met diverse achtergronden aan zich weet te binden; helder communiceren en afstemmen met medewerkers is jouw tweede natuur.
 • Je kunt omgaan met de druk die het werken in deze omgeving met zich meebrengt en bewaakt daarbij continu de onafhankelijke rol van de Jeugdautoriteit.
 • Je hebt een analytische blik: onder tijdsdruk kom jij snel tot de kern van vraagstukken waarbij je wordt betrokken en breng je in kaart wat de belangen en verantwoordelijkheden zijn van de andere betrokken partijen. Die vertaal je naar pragmatische oplossingen waaraan de verantwoordelijke partijen (gemeenten, zorgaanbieders en ministers) zich committeren. Dat vraagt om resultaatgerichtheid, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en creativiteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200035 (Jeugd) aan Karel Schuurman (directeur Jeugdautoriteit a.i.).
 • Ben je een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2019 is de Jeugdautoriteit van start gegaan. Het organisatieonderdeel is ingesteld tot eind 2022 en vooralsnog beheersmatig ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij richten ons op het signaleren, voorkomen en opvangen van de problematiek waarbij de continuïteit van cruciale jeugdhulp in het geding is. Dit doen wij door:

  • te bemiddelen tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders rond de inkoop van jeugdhulp;
  • het aanspreken en adviseren van gemeenten en jeugdhulpaanbieders op alle aspecten van continuïteitsvraagstukken;
  • het adviseren van bewindspersonen (VWS en de rechtbank) bij de voorbereiding van bestuurlijke maatregelen;
  • het adviseren over subsidieaanvragen aan ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid in het kader van de subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg die op 1 januari 2020 in werking is getreden.

De Jeugdautoriteit is organisatorisch in opbouw en qua takenpakket in ontwikkeling. Het doel hiervan? Een grotere bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van continuïteitsvraagstukken in de jeugdzorg via interventies die liggen tussen vrijblijvende bemiddeling en het interbestuurlijk toezicht.

Het voornemen is de Jeugdautoriteit in 2020 organisatorisch en budgettair te versterken zodat analyse en signalering de ontwikkelingen en tekortkomingen op stelsel- en organisatieniveau sneller kunnen worden geagendeerd de verantwoordelijke partijen.  Het is de bedoeling dat de functies van de Jeugdautoriteit vanaf 2023 in het zorglandschap een structurele plek krijgen. Op dit moment wordt nog onderzocht waar dat het beste kan. Dit verklaart de tijdelijkheid van de aanstelling.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karel Schuurman, Directeur jeugdautoriteit a.i.

070-3406888

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur personeel en organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) adviseur CIO-office

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Secretaris

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon