Coördinator stafbureau programmadirectie PGB

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 15 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-623(PGB)
 • Plaatsingsdatum 19 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

In de functie van coördinator stafbureau draag je zorg voor de dagelijkse aansturing van het stafbureau. Je houdt overzicht door toe te zien op de kwaliteit en accuratesse van de bedrijfsvoering en door het onderhouden van goede contacten met partijen in de pgb (persoonsgebonden budget)-keten. Ook draag je zorg voor de functionele aansturing en begeleiding van de medewerkers van het stafbureau (4 fte). De personele verantwoordelijkheid voor de medewerkers binnen het cluster ligt bij de programmadirecteur pgb. Dat geldt ook voor de financiële verantwoordelijkheid voor het stafbureau.

Een belangrijk onderdeel van je taak is om de programmadirecteur op strategisch niveau te adviseren over bestuurlijke, inhoudelijke en strategische vraagstukken die betrekking hebben op de pgb-keten. Deze vraagstukken overstijgen (vaak) het domein van het beleidscluster of de regieorganisatie PGB2.0 en hebben onder andere betrekking op de werking van het pgb-stelsel, het beheer van het PGB2.0-systeem en de financiële stromen.

Als coördinator stafbureau vervul je ook de rol van plaatsvervangend programmadirecteur. In overleg met de programmadirecteur vervang je deze bij afwezigheid op voorliggende dossiers en fungeer je als aanspreekpunt voor interne en externe betrokkenen. Deze rol vereist dat je naast kennis van bedrijfsvoering, ook kennis hebt van beleid, ICT, uitvoering en politiek.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen het ministerie van VWS voor de programmadirectie PGB (persoonsgebonden budget). Een pgb is een budget (geldbedrag) dat via verschillende regelingen kan worden aangevraagd: op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Gemeenten, zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgen samen de afhandeling van het zogenoemde pgb trekkingsrecht: gemeenten en zorgkantoren verstrekken het pgb-budget aan de budgethouder, waarna de SVB de door de budgethouder aangetrokken zorgverlener(s) uitbetaalt op basis van door de budgethouder ingediende declaraties.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een instrument dat circa 120.000 mensen in Nederland in staat stelt om zelf regie te voeren op de levering van hun zorg en ondersteuning. Pgb budgethouders kiezen zelf hun zorgverleners en bepalen zelf het moment waarop de benodigde zorg wordt geleverd.

Het instrument pgb staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Enerzijds is het een solide instrument dat van grote waarde is voor veel mensen, anderzijds liggen er forse en complexe veranderopgaven. Zo wordt er een nieuw ICT-systeem gebouwd (PGB2.0) en staat de beleidsontwikkeling nooit stil.

De programmadirectie pgb bestaat uit een tweetal clusters (cluster regieorganisatie PGB2.0 en cluster beleid en parlementair) en een ondersteunend stafbureau.

Voor het stafbureau pgb zoeken wij een coördinator Stafbureau die tevens de rol van strategisch adviseur en plaatsvervangend programmadirecteur vervult.

Stafbureau pgb
De kerntaak van het stafbureau is zorgdragen voor de bedrijfsvoering van de programmadirectie pgb. Daarnaast is het coördinerend opdrachtgeverschap naar de SVB bij het stafbureau belegd.

Het stafbureau pgb ziet toe op de beheersing van een aantal randvoorwaarden van de programmadirectie pgb:

 • Controle van en verantwoording over de financiële stromen;
 • Facilitaire zaken en secretariaat;
 • Inhuur en inkoop;
 • Overige personeelszaken.

De programmadirectie pgb is coördinerend opdrachtgever naar de SVB. Dat betekent dat de programmadirectie niet alleen opdrachtgever is voor de uitvoering van het trekkingsrecht pgb, maar ook voor andere opdrachten (zoals Verzetsstrijders en Oorlogsgetroffenen, Ten Onrechte Verzekerden Wlz (TOVER), niet-verzekerden Wlz, etc.).

Als coördinerend opdrachtgever naar de SVB verzorgt het stafbureau de kaderbrieven voor de jaarlijks door de SVB op te stellen begroting, toetst zij concept begroting(en) aan de gestelde kaders en adviseert zij het stelseloverleg (via de programmadirecteur) over deze begrotingen. Daarbij stemt het stafbureau af met andere beleidsdirecties binnen VWS waarvoor de SVB opdrachten uitvoert. Daarbij is de taakverdeling dat de beleidsdirecties de inhoud van de opdrachten bepalen en het stafbureau verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoeringaspecten. Het stafbureau verzorgt daarnaast de opdrachtbrieven voor incidentele opdrachten. In het verlengde hiervan ziet het stafbureau toe op de uitvoering van en verantwoording over de aan de SVB gegeven opdrachten. Daarbij gaat het niet alleen om financiële verantwoording maar ook om de geleverde prestaties (in relatie tot kpi’s).

Het hoofd stafbureau is ook voorzitter van het opdrachtgever-opdrachtnemer overleg (OGON) met de SVB en wordt daarbij ondersteund door de programmacontroller en een senior financieel adviseur. Het stafbureau verzorgt ook het opdrachtgeverschap aan ICTU en ODC-Noord voor respectievelijk de doorontwikkeling en de exploitatie van het PGB2.0-systeem. Daarbij werkt het stafbureau nauw samen met de regieorganisatie PGB2.0.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karin Hobbelen, Manager

06-29076435

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Covid-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner Covid-19 (24-36 uur)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker projectteam European Health Data Space (EHDS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon