Coördinator subsidies (3 fte)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 14 december
 • Vacaturenummer VWS21-287(DUS-I)
 • Plaatsingsdatum 23 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Binnen de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (DUS-I) voeren wij tientallen subsidieregelingen uit voor de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onze klanten zijn de aanvragers van subsidies binnen het sociale domein. Denk aan scholen, universiteiten, ziekenhuizen, tandartspraktijken, sportverenigingen en jeugdzorginstellingen.

Als coördinator subsidies bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag bepaal jij mede welke activiteiten binnen het domein volksgezondheid, welzijn en sport worden gesubsidieerd. Je krijgt een breed georiënteerd takenpakket, waarbinnen je snel schakelt tussen regelingen.

Wat ga je doen?

Quote van een collega: “Mijn team enthousiasmeren en motiveren om zorginstellingen zo goed mogelijk te helpen met hun subsidieaanvraag en ervoor te zorgen dat zij op tijd hun geld krijgen. Daar krijg ik als coördinator subsidies energie van!”

Je wordt als coördinator subsidies ingezet op grotere en/of complexere subsidieregelingen. Samen met de beleidsmakers ontwikkel je nieuwe subsidieregelingen en het bijbehorende instrumentarium. Denk aan een toetsingskader met doelen en criteria, specifieke formats of een digitaal aanvraagformulier.

Je bent verantwoordelijk voor het hele subsidieaanvraagtraject van A–Z, van voortraject tot en met evaluatie van de uitvoering en voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen het team. Afhankelijk van de complexiteit en omvang van de regeling stuur je een team van 5-15 medewerkers aan.

In overleg met het afdelingshoofd bepaal je welke medewerkers betrokken zijn bij de uitvoering van een regeling. Er kan daarbij ook sprake zijn van flexibele inzet, over de afdelingen heen. Via de website van DUS-I of bijeenkomsten verstrek je informatie over bestaande of nieuwe subsidieregelingen.

Vooralsnog ga jij je vooral bezig houden met een aantal specifieke subsidieregelingen die DUS-I uitvoert voor VWS, zoals de welbekende zorgbonus, het stagefonds, Inzicht, Spuk Opzet Expertisecentra Jeugd.

Zie onze website voor meer uitleg over deze regelingen.

Je treedt op als volwaardig gesprekspartner voor zowel subsidieaanvragers als voor de beleidsmakers van het ministerie van VWS. Daarbij zet je jouw kennis van en ervaring met subsidies in.

Daarnaast kun je ook ingezet worden om zelf dossiers in behandeling te nemen. Daarbij hoort het beoordelen van aanvragen tot verlenen, herzien en vaststellen van diverse subsidies op tijdigheid, compleetheid en juistheid. Ook de financiële aspecten (begroting en verantwoording inclusief accountantsproducten, uitvoeren van eventuele aanvullende controles) en het inschatten van risico’s behoort dan tot jouw takenpakket.

Ook beoordeel je voortgangs- en financiële rapportages en signaleer je tijdig problemen, knelpunten of wijzigingen in de projecten. Samen met de verantwoordelijke beleidsdirectie bepaal je ook of een interventie nodig is, en zo ja, welke. Kortom: een erg veelzijdige functie met grote maatschappelijke relevantie!

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

DUS-I draagt bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen. Dit doen wij door in het sociale domein subsidies te verlenen aan instellingen en incidenteel ook aan burgers. Uit deze missie komen de volgende beloften aan onze klanten voort: bereikbaar, transparant en betrokken. Dat betekent: wij helpen u graag verder, u weet wat wij doen en wij begrijpen voor wie u het doet.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum op het gebied van subsidies. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van tientallen regelingen van de ministeries van OCW en VWS.

Zo draagt DUS-I bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen. Bijvoorbeeld door het steunen van amateursportorganisaties, het verminderen van 'laagtaalvaardigheid' en het stimuleren van de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen.

We zijn een wendbare organisatie die snel en slagvaardig handelt. Onze klanten staan centraal. We weten wat er leeft en speelt, en stellen ons handelen daarop in. We zijn ons bewust van onze specifieke expertise. Deze zetten wij in om samen met collega’s van de ministeries regelingen van A tot Z te realiseren, of ze nu eenvoudig of complex zijn. Ook geven we graag inzicht in het effect en het bereik van elke regeling.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Laura van der Weij, afdelingshoofd

06-46139361

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Web)redacteur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker directie maatschappelijke ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Leveranciersmanager

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon