Coördinator Woningwet

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 22 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer WM/2021/14
 • Plaatsingsdatum 3 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor de directie Wonen zijn wij op zoek naar een coördinerend beleidsmedewerker die zich prettig voelt in een politiek complexe omgeving en bij het aanpakken van juridische beleidsvraagstukken.

Jij wordt coördinator van het team Woningwet. De Woningwet gaat over nagenoeg alles waar corporaties mee te maken hebben in het uitoefenen van hun taken. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels voor de verduurzaming van sociale huurwoningen, de rol van corporaties bij leefbare wijken en vraagstukken rond eerlijke verdeling van woningen. Het team Woningwet is verantwoordelijk voor deze thema’s en jij gaat dan ook aan de slag met een breed palet aan onderwerpen rond woningcorporaties. De Woningwet wordt vanaf 1 januari 2022 aangepast waardoor deze meer ruimte geeft aan woningcorporaties om hun volkshuisvestelijke taken uit te voeren. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet is het waarschijnlijk dat er op allerlei terreinen implementatievragen opkomen en nieuwe dilemma’s. Met het team pak jij deze vraagstukken als meewerkend voorman op. Bovendien is de kans groot dat ambities van een nieuw kabinet ook nieuwe vragen oproepen die raken aan de Woningwet. Het is jouw taak om deze opgave met het team en andere collega’s bij de directie Wonen en de wetgevingsjuristen van de afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving in goede banen te leiden, in goed overleg met toezichthouder(s) en andere externe partijen.

Om deze rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat je goed gevoel hebt voor het vertalen van beleidsvraagstukken naar wet- en regelgeving, en andersom. Daarbij is het uitgangspunt dat oplossingen het liefst in beleid worden gevonden, en alleen wanneer dit echt nodig is leiden tot verandering van wet- en regelgeving. Je hoeft dus zeker geen jurist te zijn om deze rol goed te kunnen vervullen. In jouw rol wordt verwacht dat je over de hele breedte van de Woningwet mee kan werken: van leefbaarheid tot verduurzaming, en van sturing op de corporaties tot financiële regulering. Jij zorgt ervoor dat het team het werk optimaal verdeelt en helpt collega’s om het werk gedaan te krijgen door kritisch mee te denken en in te springen waar nodig. In jouw rol ben je vaak betrokken bij het parlementaire proces, dus ook hierin moet je je goed thuis voelen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Wonen
De directie Wonen is binnen het ministerie van BZK verantwoordelijk voor beleid en regelgeving voor de huursector, de woningcorporaties en de koopmarkt. De directie is onderverdeeld in vier afdelingen die onderling nauw samenwerken: Huur & Aandachtsgroepen, Corporaties, Koop- en Kapitaalmarkt, en Strategisch Financieel Beleid. Het beleid rond wonen staat politiek en maatschappelijk sterk in de aandacht en dat heeft zijn weerslag op het werk bij de directie. Het werk kenmerkt zich door een grote dynamiek, met veel contacten met partijen in de samenleving en binnen de Rijksoverheid.

Afdeling corporaties
De afdeling corporaties bestaat uit 17 medewerkers en is verantwoordelijk voor alle regelgeving die het functioneren van de woningcorporaties raakt. Grote opgaven waar de afdeling voor staat zijn het verbeteren van de regelgeving om corporaties beter te faciliteren in het uitvoeren van hun taak, het verbeteren van de disbalans die er op dit moment is tussen de opgaven van de corporaties voor de komende jaren en de financiële middelen die ze hiervoor hebben, en het verhogen van de nieuwbouwproductie door corporaties. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het beleid dat woningcorporaties is staat stelt om hun woningen te verduurzamen en om hun rol te spelen in het verhogen van de leefbaarheid in de wijken waar zij actief zijn.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gijs Zeestraten, Afdelingshoofd corporaties

06-29575936

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

06-52357973

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker grondbeleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Toezicht Autoriteit woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Clustermanager BZK Flex

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 23 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon