Coördinerend adviseur

Ministerie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 9 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD23/APM/230086
 • Plaatsingsdatum 4 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Aan jou als coördinerend adviseur de taak complexe dossiers te coördineren, projecten te leiden en ad-hoc (o.a. beleid/pers)vragen te beantwoorden. Daarbij bewaak je nauwgezet de voortgang en risico’s. Je beschikt over een zeer goed cijfermatig inzicht, hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en hebt politiek- bestuurlijke sensitiviteit. Je hebt ervaring met het leiden en ontwikkelen van complexe dossiers en haalt er plezier uit met verschillende persoonlijke profielen samen te werken. Omdat wij werken binnen een keten van organisaties zoeken wij naar een innovatieve netwerker met gevoel voor maatschappelijk gevoelige vraagstukken. Samenwerking, stressgevoeligheid en innovatiekracht zijn begrippen die je op het lijf geschreven zijn. Je hebt bewezen onder druk te kunnen functioneren met behoud van een gezonde werkbalans. Als coördinerend adviseur zorg je voor een soepele samenwerking waarbij je zorgt dat zowel binnen APM als richting de keten de juiste zaken de aandacht krijgen.
De afdeling heeft samen met de ketenpartners een nieuwe informatiestrategie opgesteld. Mede als gevolg van deze nieuwe visie zal de afdeling de komende periode een groeifase ingaan. Een coördinerend adviseur die energie krijgt van ontwikkeling en innovatie is dan ook een pre.

Om deze uitdagende opgave goed te kunnen uitvoeren, zoeken we een ervaren collega met veel ervaring op het gebied van managementinformatie in politiek complexe en gevoelige dossiers. Daarbij heb je visie en weet je deze ook te vertalen naar concrete follow-up.
Daarbij beschik je over:
• Een zeer goed cijfermatig inzicht en analytisch denkvermogen.
• Functioneren in een politiek-bestuurlijke context, je bent in staat de vertaling van de vraag om te zetten in een juiste beantwoording (de vraag achter de vraag te kunnen lezen)
• Snel inschatten van prioriteiten en risico’s, bent in staat vanuit het ´bredere plaatje´ te denken en bent in staat om tegengas te geven als dat nodig is.
• Je bent stressbestendig, ook tijdens crises.
• Kan opgavegericht werken. Je bepaalt concrete doelen, bent verantwoordelijk voor de planning en bewaakt de voortgang en risico’s.
• Coördinatie en hands on mentaliteit, (meewerkend voorman) goed in het bewaren van overzicht en bewaakt zowel de eigen als ook de planning van het geheel en die van anderen.
• Zeer communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Ook haal je er plezier uit met internen als externen informatie uit te wisselen en de informatiebehoefte op te halen.
• Je durft kritisch en onafhankelijk te zijn en bent daarbij in staat tegengas te geven, maar hebt ook oog voor relaties
• Nauw samenwerken binnen een energiek, dynamisch en gemotiveerd team
• Affiniteit met het migratie-onderwerp
• Affiniteit met het onderwerp data-gedrevenen werken en innovatie
• In staat om samenwerking soepel vorm te geven en te verbinden met ketenpartners en andere actoren, waarbij je nadrukkelijk over de grenzen van de organisatie heen kijkt en de planning voor ogen houdt;
• In staat om maatschappelijke ontwikkelingen, (inter-)nationale politieke ontwikkelingen te vertalen naar het eigen werkterrein;
• In staat een onafhankelijke positie in te nemen en een neutrale rol te vervullen;
• Daadkrachtig, flexibel, pragmatisch en oplossingsgericht;

Wat neem je hiervoor verder mee?
• Academisch werk- en denkniveau;
• Je hebt een aantoonbaar zeer goed cijfermatig inzicht en hebt ruime ervaring op het gebied van data en innovatie.
• Je hebt tenminste 3 jaar ervaring met het leiden van projecten waarbij meerdere organisaties (uitvoeringsorganisaties en departementen) betrokken zijn in een complexe politieke omgeving;
• Je hebt tenminste 2 jaar ervaring met complexe dossiers en politiek-bestuurlijke vraagstukken.
• Goede schrijfvaardigheid.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Een universitaire opleiding is geen vereiste, gevraagd wordt om een HBO/WO denkwijze en bijbehorende aantoonbare werkervaring.

De standplaats is Den Haag, er wordt hybride gewerkt binnen de afdeling.

Een universitaire opleiding is geen vereiste, gevraagd wordt om een HBO/WO denkwijze en bijbehorende aantoonbare werkervaring.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Regie Migratieketen (DRM) stelt de migratieketen en haar partners maximaal in staat de vreemdelingenwet en het vreemdelingenbeleid snel en zorgvuldig uit te voeren. Zij heeft daarbij een op de praktijkgerichte instelling en handelwijze. De belangen van mi¬granten (veiligheid en de menselijke maat), medewerkers van de migratieketen (ruimte voor professioneel handelen) en de samenleving (maatschappelijk effect) staan hierbij voorop. De migratieketen bestaat uit diverse uitvoeringsorganisaties die werkzaam zijn op het (publieke) vreemdelingenterrein, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Nationale politie, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werken we binnen en buiten de overheid samen met een groot aantal partners van de keten, zoals onder meer de Rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Nidos. DRM staat ervoor dat de migratieketen goed functioneert en fungeert hierin als stelselverantwoordelijike. DRM formuleert in samenwerking met de directie Migratiebeleid en de ketenpartners heldere af¬spraken over de te bereiken doelen en zorgt voor de monitoring van het uit¬gevoerde beleid. Over alle aspecten van ketenregie is DRM in staat transparant en heldere verantwoording af te leggen. Ook zorgt de directie voor (verbeteringen in) financiële middelen, keteninformatievoorzieningen en is ook de Chief information Officer-functie voor heel DGM ingebed binnen DRM. Actuele informatie, analyse en cijfers om op processen te kunnen sturen en de Tweede Kamer te informeren is bij deze rol zeer belangrijk.

Analyse Proeftuin Migratieketen (APM)
De APM is een structureel samenwerkingsverband van het ministerie van J&V en de partners in de migratieketen (Immigratie- en Naturalisatiedienst, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Dienst Terugkeer en Vertrek, Politie, Koninklijke Marechaussee, ministerie van Buitenlandse Zaken en Dienst Justitiële Inrichtingen). De APM beoogt een impuls te geven aan de ketensamenwerking rond business intelligence.
Ten behoeve van de ambtelijke en politieke leiding van de keten ontwikkelt de APM dashboards, maakt analyses op actuele thema’s in de keten, maakt prognoses en zorgt voor het functioneel beheer en de doorontwikkeling van KMI+, hét datawarehouse van de keten.
Het werken met een veelheid aan organisaties in een politiek-maatschappelijk dynamische omgeving maakt dit een interessant en uitdagende klus. Zeker tijdens crises, denk hierbij aan de crisis in Afghanistan, de oorlog in Oekraïne of de uitdagingen bij de opvang. Een vast onderdeel van onze missie is het opzoeken en aanstippen van pijnpunten en het uitspreken van mogelijk oncomfortabele werkelijkheden. De APM weet hierbij ook op relationeel vlak de juiste balans te vinden bij alle stakeholders.De APM is een energiek, flexibel en divers team van professionals uit verschillende disciplines.

Ministerie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Angelique Bleijie

06-48100044

Heleen Knol

06-11304020

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Angelique Bleijie

06-48100044

Heleen Knol

06-11304020

Solliciteren?

Ministerie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanager implementatie spreidingswet

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Financieel) Adviseur Ketensturing

Ministerie Justitie en Veilgheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inkoopadviseur S10

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon