Coördinerend adviseur cultuur en gedrag

Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 30 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer SG 22-65
 • Plaatsingsdatum 9 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen eraan bijdragen dat burgers en bedrijven fatsoenlijk worden behandeld. Zo willen we als nieuwe inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD) bijdragen aan een betrouwbare overheid. Een grote taak voor een kleine organisatie van 25 medewerkers. Samen gaan we vanuit onze eigen expertise op zoek naar slimme en innovatieve manieren om ons werk te doen. Gezamenlijk voelen we de urgentie om onze signalen te delen en mensen mee te nemen in het debat over de menselijke maat.” – Bart Snels, Inspecteur Generaal van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Bij de nieuwe Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) onderzoeken we of de overheid mensen en bedrijven rechtvaardig behandelt wanneer zij te maken hebben met belastingzaken, toeslagen of douane. Als coördinerend adviseur ben jij binnen de IBTD in Den Haag dé expert op het gebied van cultuur en gedrag. Je analyseert oorzaken van knelpunten en wat er beter kan in de uitvoering vóór er grote problemen ontstaan. Met jouw werk help je de Nederlandse overheid niet alleen een financieel gezonde, maar ook een betrouwbare overheid te zijn.

De analyse en selectie van knelpunten op het gebied van cultuur en gedrag: daarvoor sta jij als coördinerend adviseur aan de lat. Deze knelpunten vertaal je naar nader te onderzoeken thema’s. Hierbij hoort ook het opstellen van een toetsingskader en het mede vormgeven van de onderzoeksopzet, samen met je collega’s van jouw afdeling Rechtstoepassing en de afdeling Onderzoek. Jij bent op het gebied van cultuur en gedrag de sturende en verbindende kracht binnen de inspectie en zorgt dat het onderzoek leidt tot goed onderbouwde en uitvoerbare aanbevelingen. Om tot deze aanbevelingen te komen, werk je binnen de IBTD nauw samen met diverse collega’s.

Daarnaast zoek je extern de samenwerking op. Je treedt zelfstandig op in overleggen om je werk inhoudelijk af te stemmen en draagvlak te vinden voor nieuwe ideeën. Daarnaast opereer je binnen (gedrags)netwerken of geef je deze zelf vorm. Ook onderhoud je goede contacten met de Belastingdienst, Toeslagen en Douane en maak je gebruik van jouw gedragskennis en ervaring met cultuuronderzoek binnen complexe organisaties. Hierbij zoek je naar gezamenlijk gedragen oplossingen. Tegelijkertijd bewaak je de onafhankelijke positie van de IBTD en weet je ook als geen ander dat verandering soms tijd en doorzettingsvermogen vraagt.

Afwisselende werkdagen en een baan met impact? Zeker weten! Jij richt je op thema’s die midden in de politieke en maatschappelijke belangstelling staan en veel effect hebben op zowel mensen als bedrijven. Daarnaast is de IBTD in januari 2022 van start gegaan en dus nog volop in ontwikkeling. Niets is in beton gegoten. Dat geeft jou veel ruimte en vrijheid om zaken zelf vorm te geven en mede te bepalen waarop we inzetten. Kortom, je krijgt bij ons een nieuwe rol waarin veel ruimte is voor eigen initiatief.

Wil je meer weten en nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Annemarie Wennekers, afdelingshoofd Rechtstoepassing.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Rechtstoepassing heeft een belangrijke rol in de kennisbasis van de inspectie op lange termijn. Taken die hierbij horen, zijn het definiëren van een toetsingskader, het vormgeven van de risicoanalyse en het opstellen van de onderzoeksagenda van de inspectie.

De afdeling Rechtstoepassing is een kleine afdeling in opbouw. Binnen onze afdeling zijn verschillende expertisegebieden vertegenwoordigd en combineren we formeel-juridische kennis met kennis van risicomanagement en de sociale en gedragswetenschappen. Zo kijken we naar wat de wet- en regelgeving precies is, maar ook hoe een bepaalde interpretatie van wet- en regelgeving is ontstaan, waarom gekozen is voor een bepaalde wijze van uitvoering en of er voldoende zicht is op de gevolgen hiervan en waar nodig de bijsturing.

Onze afdeling levert in nauwe samenwerking met de afdeling Onderzoek een bijdrage aan het analyseren van oorzaken van knelpunten. Ook beoordelen we welke interventie het meeste resultaat oplevert. Onze kennis hierover ontstaat door het opbouwen van een actief netwerk in de buitenwereld en door signalen die vanuit de diensten of vanuit de samenleving binnenkomen.

Je komt te werken in een klein team dat uit drie andere collega’s bestaat die elk hun eigen expertise hebben. In onze kleine organisatie zijn de lijnen met de andere afdelingen kort. Omdat we een organisatie in opbouw zijn, ligt nog niet alles vast. Dat geeft jou de kans om de Inspectie belastingen, toeslagen en douane als relevante toezichthouder neer te zetten.

Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane

De Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) is een onafhankelijk, gezaghebbend en zelfstandig opererend instituut. De werkzaamheden van de IBTD hebben betrekking op de domeinen belastingen, toeslagen en douane die vallen onder het ministerie van Financiën. De inspectie valt ook onder het ministerie van Financiën, maar heeft een onafhankelijke positie. We bepalen zelf hoe en wat we onderzoeken en hoe we hierover rapporteren. Ook besteden we ons budget naar eigen inzicht en gaan we over onze eigen communicatie. De inspectie werkt vanuit de Hoftoren.

De Belastingdienst, Toeslagen en Douane voeren essentiële publieke taken uit. Het handelen van deze diensten heeft een grote impact op burgers en bedrijven en op het vertrouwen in de overheid. De drie uitvoerende diensten hebben vergaande bevoegdheden die diep ingrijpen op burgers en bedrijven. Deze bevoegdheden worden onder andere begrensd door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook is er rechtsbescherming.

Gezien de invloedrijke en omvangrijke publieke taak van deze diensten, de verregaande bevoegdheden en de invloed die beslissingen hebben op de samenleving en individuele levens, is besloten een inspectie in te richten. Onze inspectie houdt toezicht op de uitvoering van wet- en regelgeving. Ook signaleren we situaties waar de uitvoering van wet- en regelgeving in conflict dreigt te komen met de beginselen van behoorlijk bestuur. Meer in het algemeen gaat het dan naast de wettelijke vereisten om beginselen als integriteit, proportionaliteit, dienstbaarheid, toegankelijkheid, verantwoordelijkheid en het hanteren van de menselijke maat.

De inspectie reflecteert op beleid, wetgeving én uitvoering van fiscale wet- en regelgeving. Daarmee kijken we ook naar de consequenties voor de uitvoering van wetgeving, politieke besluiten en rechtspraak. De inhoudelijke aandachtsvelden van het toezicht variëren van thema’s rond organisatiecultuur, houding, gedrag en integriteit tot fiscaal recht, procesinrichting, algoritmes en informatievoorziening.

De inspectie redeneert altijd vanuit de burger en het bedrijfsleven. Toezicht moet daarnaast bijdragen aan het leren en verbeteren. Zodat er naast het herstel van vertrouwen bij burgers en bedrijven ook herstel van vertrouwen en trots bij medewerkers kan ontstaan.

Door het verrichten van onderzoeken naar aanleiding van risicoanalyses en signalen spoort de inspectie mogelijk of te verwachten feilen en de oorzaken daarvan op. Resultaten van onderzoek en bevindingen maken we inzichtelijk en openbaar in rapportages en interventies.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemarie Wennekers, Afdelingshoofd Rechtstoepassing

06-29639228

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, Recruiter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend controller Belastingdienst en Fiscale Zaken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker fiscale rechtsbescherming

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategische netwerker behoud biodiversiteit

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon