Coördinerend adviseur evaluaties en doorlichtingen Begrotingszaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 27 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer PSGC/MM/FEZ/23/06
 • Plaatsingsdatum 7 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor onze afdeling Begrotingszaken zoeken wij naar een coördinerend adviseur evaluaties en doorlichtingen. Begrotingszaken is systeemverantwoordelijke voor de gehele Strategische Evaluatie Agenda. Als coördinerend adviseur evaluaties en doorlichtingen ben jij de spin in het web wat betreft de strategische evaluaties en doorlichtingen van BZK maar ook breder, zoals bij de Interdepartementale Beleidsonderzoeken en de Brede Maatschappelijke heroverwegingen. Dat betekent dat jij de verschillende onderdelen van BZK activeert om tijdig en valide te evalueren en beleid door te lichten, dat jij vanuit jouw expertise mee adviseert en mede het plan van aanpak vaststelt. De ministers gebruiken de uitkomsten om het gekozen beleid te verantwoorden aan de Eerste en Tweede Kamer en om het beleid nog effectiever en efficiënter in te zetten. Voor deze rol is het dus van essentieel belang dat jij affiniteit hebt met het doorgronden van de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Daarnaast ben je nieuwsgierig, heb je een brede interesse, sta je stevig in je schoenen en durf je door te vragen en een kritische houding aan te nemen. Verder ben je omgevingsbewust en kun je proactief meedenken. Jij bent die netwerker die snel zijn of haar weg binnen ons ministerie weet te vinden en jouw netwerk nog verder weet uit te bouwen!

Om deze functie goed uit te kunnen voeren is veel samenwerking nodig. Zowel met de beleidsdirecties en de FEZ-afdeling control maar ook met collega's buiten het ministerie van BZK. Daarnaast is het ook belangrijk dat je een goed gevoel hebt voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, je initiatief durft te nemen en resultaatgericht bent. Jouw werkzaamheden zijn zeer divers en zowel strategisch analytisch als ook organisatorisch adviserend. Mocht je ervaring hebben als onderzoeker en/of beleidsmedewerker dan is dat zeker een pre!

Omdat we als directie FEZ de ambitie hebben om de evaluatiefunctie naar een hoger niveau te tillen zoeken we naar iemand die een stip aan de horizon ook kan vertalen naar een concreet plan van aanpak. Hierin zal je veel ruimte krijgen, dus zelfstandigheid en resultaatgerichtheid zijn belangrijke eigenschappen.

De afdeling Begrotingszaken is de spin in het (financiële) web binnen BZK. De afdeling verricht een grote variëteit aan werkzaamheden in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is. De afdeling werkt de strategie voor de verschillende begrotingsmomenten uit en adviseert in de rol van concerncontroller de ambtelijke en politieke top over de budgettaire besluitvorming. Daarnaast is Begrotingszaken in de lead bij de totstandkoming van de verschillende begrotingsproducten en jaarverslagen en de begrotingsbehandeling(en) in de Tweede Kamer. De afdeling werkt veel samen met collega's binnen en buiten BZK zoals het Ministerie van Financiën en de Auditdienst Rijk. Jij wordt onderdeel van het Team Regelingen & Evaluaties, dat zich onder andere bezighoudt met de coördinatie, het voorbereiden, begeleiden en adviseren over evaluaties en doorlichtingen. Daarnaast kent de afdeling nog twee teams: Team Begrotingen en Team Strategie & Besluitvorming.

Als je onderdeel wordt van onze afdeling, dan ben je ook onderdeel van de directie Financieel Economische Zaken (FEZ). De directie Financieel Economische Zaken heeft als missie te zorgen dat de bewindspersonen en ambtelijke top van BZK afgewogen (financiële) besluiten kunnen nemen en daar verantwoording over kunnen afleggen. Dit doen we vanuit onze wettelijke taak (Comptabiliteitswet en Besluit Taak FEZ) om de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van de middelen binnen BZK te borgen. De publieke waarde van BZK staat hierin centraal. We adviseren de bewindspersonen en ambtelijke top van BZK hierover gevraagd en ongevraagd. Op de begroting(en) van het ministerie van BZK staan middelen voor onder andere: democratie, openbaar bestuur, de woningmarkt en woningbouw, de energietransitie en leefomgeving, digitale infrastructuur en Koninkrijksrelaties. Daarnaast vallen onder het ministerie van BZK ook meerdere uitvoeringsorganisaties zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de Shared Service Organisaties (SSO's). Kortom; een breed palet aan interessante dossiers en beleidsterreinen!

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur in de richting van bestuurskunde;
 • Je bent goed in het organiseren en coördineren van processen;
 • Je bent analytisch ingesteld en durft kritisch door te vragen;
 • Je bent goed in staat te opereren in een dynamische, soms hectische omgeving en bent gewend om te werken met strakke deadlines;
 • Je bent goed in het schrijven van nota's en adviezen;
 • (Enige) ervaring als onderzoeker of beleidsmedewerker is absoluut een pre.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Begrotingszaken is als concerncontroller binnen de directie FEZ zowel inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor de budgettaire advisering van de Bestuursraad en voor de producten in de begrotingscyclus, zoals de ontwerpbegroting, de voorjaars- en najaarsbesluitvorming, het jaarverslag en de advisering van de Bestuursraad. Ook is Begrotingszaken verantwoordelijk voor het ambtelijk en politiek overleg met het ministerie van Financiën bij deze trajecten. Rijksbrede ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd, zodat we ons werk optimaal kunnen uitoefenen. De afdeling is gevarieerd en breed georiënteerd: de verschillende aspecten op het terrein van begroting, (macro)economische vraagstukken en de evaluatie van beleid komen hier samen. De afdeling telt 18 medewerkers en kent een diverse samenstelling. Binnen de afdeling is aandacht voor de onderlinge samenhang en (informele) contacten.

Binnen de directie FEZ wordt nauw samengewerkt met de andere afdelingen, o.a. de afdeling Control en Eigenaarsadvisering. Daarnaast worden er binnen onze directie ook verschillende sociale activiteiten georganiseerd zoals het jaarlijkse wintersportweekend, (wijn)proeverijen, stadswandelingen, pubquizes etc.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sandrien de Klerk, hoofd Begrotingszaken

(06) 11 50 43 82

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice Werving & Selectie

070-426 6161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker financieel beheer/Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 24 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Duurzaamheid (Senior adviseur bedrijfsvoering) bij BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Project- en communicatiemedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon