Coördinerend adviseur financieel beheer

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.626 - €7.040
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 februari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 487242
 • Plaatsingsdatum 17 januari 2023
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Wil jij met jouw financiële kennis je steentje bijdragen aan het veilig houden van Nederland? Weet je met je proactieve houding en oplossingsgerichtheid altijd concrete resultaten te boeken – ook onder tijdsdruk? En ben jij niet alleen zelfstandig en verantwoordelijk, maar ook een echte teamplayer? Dan is de functie van coördinerend financieel adviseur bij Defensie iets voor jou!

Wat ga je doen?
Naast ruim 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog ruim 20.000 burgers bij Defensie. En ook als burgermedewerker ben je bij Defensie altijd verzekerd van maatschappelijk relevant werk. Als coördinerend adviseur binnen de afdeling Financieel werk je aan afwisselende dossiers op het interessante snijvlak van beleid, uitvoering en IT. Je beoordeelt vraagstukken van verschillende Defensieonderdelen op consequenties en financiële beheersrisico’s, en brengt daarover advies uit op proactieve en oplossingsgerichte wijze. Je signaleert niet alleen verbetermogelijkheden in het financieel beheer van Defensie, maar bent ook actief betrokken bij de besluitvorming daarover en draagt zorg voor de implementatie ervan.

Daarnaast lever je als coördinerend adviseur een bijdrage aan grote en impactvolle verandertrajecten. De komende twee tot drie jaar zal je dan ook voor een groot deel worden ingezet op het project Inzicht in Kosten. Dat project richt zich op het ontwikkelen van een intracomptabele kostenadministratie en activa-administratie in SAP. Vanuit jouw rol heb je te maken met verschillende partijen binnen en buiten het ministerie, zoals andere ministeries en de overkoepelende Stuurgroep Inzicht in Kosten. Deze stuurgroep komt ongeveer vier keer per jaar samen en daarbinnen treed jij op als secretaris. Dat betekent dat je een inhoudelijke (voorbereidende) rol hebt bij de vergaderingen, zorgdraagt voor de verslaglegging en de opvolging van de actiepunten bewaakt. Je werkt daarbij nauw samen met de projectleider Inzicht in Kosten. Je schept overzicht en inzicht in de voortgang van het project en de beheersing van de projectrisico’s. Bovendien lever je een inhoudelijke bijdrage aan het project door het oplossen van vraagstukken of het vormen van kaders voor kostensturing. Dit maakt jouw functie als coördinerend adviseur uitdagend én afwisselend!

Meer over het project Inzicht in Kosten:
Jaarlijks stellen de Commandant der Strijdkrachten en de SG in de Aanwijzing Gereedstelling Defensie (AGDEF) opdrachten voor de Defensieonderdelen vast. Op dit moment kan in deze AGDEF niet goed een relatie worden gelegd tussen de opgedragen taken en de daarvoor benodigde (financiële) middelen. Dat komt doordat Defensie een verplichtingenkasstelsel voert. Er is daarom behoefte aan een intracomptabele kostenadministratie en activa-administratie in SAP. Defensie heeft een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een verbeterd inzicht en betere sturing van de begroting, zodat er een koppeling kan worden gemaakt tussen de in de AGDEF opgedragen taken en de daarvoor benodigde (financiële) middelen. En de migratie naar SAP4HANA biedt het momentum om hier vorm aan te geven.

Het project is veelomvattend en er zal een aantal jaren overheen gaan voordat het einddoel gerealiseerd kan worden. Dat einddoel is een intracomptabele kostenadministratie in SAP waarbij kosten zichtbaar worden op de plek waar goederen en diensten worden geconsumeerd, evenals de onttrekkingen uit de voorraad en de afschrijvingskosten van de vaste activa. Het project is in 2021 gestart onder leiding van de projectleider. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met het programmateam dat zorgdraagt voor de migratie naar SAP4HANA.

Wie zoeken we?

 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur op het gebied van finance & control, (bedrijfs)economie, accountancy of iets vergelijkbaars.
 • Je hebt meerdere jaren werkervaring binnen overheidsfinanciën. Kennis van aangrenzende onderwerpen zoals inkoop en logistiek is een pre.
 • Je hebt kennis van de organisatiestructuur van Defensie, bij voorkeur van de functionele, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen binnen de organisatie.
 • Je hebt globale kennis van SAP en affiniteit met kostenallocatie en geautomatiseerde (financiële en logistieke) systemen en processen.
 • Je kunt uitstekend in het Nederlands communiceren en adviseren, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent daarbij in staat om binnen zowel het politiek-bestuurlijke krachtenveld als de uitvoeringspraktijk belangen af te wegen en tot juiste oordelen en adviezen te komen.
 • Je kunt goed samenwerken, organiseren en projectmatig werken. Je bouwt bovendien gemakkelijk een functioneel netwerk op.
 • Met jouw zelfstandige en proactieve houding signaleer je niet alleen tijdig problemen, maar weet je hier ook gericht oplossingen voor aan te dragen.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.626 Max. €7.040 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaten, dan breiden we de selectie uit met externe kandidaten.

Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Binnen de Bestuursstaf is de Hoofddirectie Financiën en Control (HDFC) de concerncontroller van het ministerie van Defensie. De HDFC wordt aangestuurd door de hoofddirecteur Financiën en Control en bestaat uit de Directie Begroting, de Directie Managementinformatie en Beheer en het Kabinet. De HDFC is verantwoordelijk voor de inrichting van de financiële processen en ziet toe op een ordelijke voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de Begroting. Op basis van de wet- en regelgeving stelt de HDFC-kaders op voor het functiegebied Control & Audit.

De directie Managementinformatie en Beheer bestaat uit de Afdeling Financieel Beheer (AFB), de Afdeling Financiële Systemen (AFS) en de Afdeling Management Informatie (AMI). AFB bestaat uit 12 medewerkers (burgers en militairen) en richt zich op de rechtmatigheid van de aanwending van de financiële middelen, de verbetering van het financieel beheer, de begeleiding van de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer bij de controle van het jaarverslag, de functionele aansturing van het Financieel Administratie en Beheerkantoor (FABK) en het project Inzicht in Kosten. AMI is verantwoordelijk voor de periodiek aan te leveren Defensiebrede managementinformatie, het strategisch risicomanagement, de uitvoering van vraaggestuurde onderzoeken en is het eerste aanspreekpunt voor instanties als de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk. AFS is verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de financiële informatiesystemen en fungeert in dat kader als opdrachtgever naar de IV-beheerorganisatie.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.000 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Werving & selectie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Fiscaal Adviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur evaluatie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur operationele IT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon