Coördinerend adviseur Financiën & Control

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Contractduur Tijdelijk (24 maanden) met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €6.237 - €7.851
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 27 april Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 527500
 • Plaatsingsdatum 23 maart 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) heeft inzicht in haar uitgaven/kosten nodig om te kunnen sturen op haar doelen en om de begroting te onderbouwen: de onderbouwing van de benodigde middelen voor nieuwe opdrachten en de onderbouwing van de uitvoerbaarheid van bestaande opdrachten.

We willen het inzicht vergroten in de relatie tussen de te realiseren opdrachten en doelstellingen en het beschikbare uitgavenbudget. We geven geld uit aan ondersteuning voor heel Defensie aan ons personeel in dienstencentra en stafafdelingen en aan goederen en diensten die DOSCO inkoopt. In de administratie worden al veel meer gegevens hierover bijgehouden dan de afgelopen jaren zijn gebruikt of in verband met elkaar zijn gebracht.

Het betere inzicht moet ons helpen betere onderbouwingen te maken voor aanvullende of wijzigingen in diensten. We willen weten hoe het benodigde uitgavenbudget meebeweegt met de ondersteuningsbehoefte als gevolg van groei van de defensieorganisatie. Dat moet een betere/nauwkeuriger onderbouwing zijn dan het ‘rekenmodel’ waarmee nu de kosten van de ondersteuning door DOSCO worden doorgerekend.

Opdracht
De opdracht aan de projectleider is om een visie op te stellen voor het realiseren van inzicht in de uitgaven en kosten van DOSCO en legt daarbij een koppeling met de doelstellingen van DOSCO. Deze visie wordt in een plan van aanpak uitgewerkt en geconcretiseerd in doelstellingen voor de gehele DOSCO-organisatie. Dit doet hij/zij door te werken met mijlpalen in het plan van aanpak om stapsgewijs te komen tot meer inzicht in de uitgaven en kosten van DOSCO als leverancier (aanbod) en als behoeftesteller (vraag).

De projectleider doet daarnaast een voorstel voor de samenstelling van het projectteam dat nodig is om de doelstellingen te realiseren, daarbij wordt ook gekeken naar afdelingen buiten F&C, zoals Product- en Dienstenmanagement (PDM) en Bedrijfsvoeringsondersteuning (BVO). Ook brengt de projectleider relevante stakeholders in kaart en borgt de afstemming met deze stakeholders gedurende het project.

Het resultaat is dat vanaf het begrotingsjaar 2026 wordt gewerkt op basis van de inzichten die vanuit het project zijn gerealiseerd. De projectleider stemt periodiek af intern het MT-F&C van DOSCO en met de projectleider Inzicht in Kosten bij HDFC om het resultaat aan te laten sluiten op de defensiebrede ontwikkelingen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Financiën en Control
Binnen het DOSCO bewaakt en monitort de directie Financiën en Control de doelmatigheid en rechtmatigheid (begroting en financieel beheer) en is daarnaast verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de managementinformatie. De Directie Financiën & Control bestaat uit zes afdelingen: vijf soortgelijke afdelingen Dedicated Business Control en één afdeling Concern Control. De hoofdtaken van de directie liggen op het gebied van begroten, financieel beheer, bestuurlijke informatievoorziening en het zijn van een constructief kritische controller voor het management.

Afdeling Concern Control
De afdeling Concern Control coördineert het bedrijfsplan DOSCO, de managementinformatie daarover en de DOSCO-brede financiële processen en verbeterprojecten. Wij staan hierbij zowel in verbinding met eigen divisies en de staf als met de hoofddirectie Financiën van het ministerie van Defensie en de overige defensieonderdelen zoals Luchtmacht, Landmacht en Marine.
De afdeling Concern Control bestaat naast het hoofd van de afdeling uit zestien (senior) adviseurs F&C. We streven naar een afwisselend werkpakket met telkens nieuwe uitdagingen. Als ervaren senior adviseur financiën en control ben je in staat om meerdere onderwerpen en projecten zelfstandig te behandelen. De dossiers waar je aan werkt hebben uiteenlopende thema's. Met de collega's van je afdeling werk je nauw samen, net als met de andere afdelingen binnen de directie F&C en de staf van het DOSCO. Je onderhoudt een breed netwerk met de verschillende onderdelen van Defensie.

De opgave
Ook of juist in een sterk groeiende defensieorganisatie vraagt de inzet van middelen scherpe keuzes. Dat geldt voor heel Defensie en ook voor DOSCO. Zo zijn er grote uitdagingen binnen de omvangrijke vastgoedportefeuille van Defensie en in de arbeidsintensieve ondersteuningsvormen. Actuele thema’s binnen DOSCO zijn moderne bedrijfsvoering, robotisering en optimalisering van processen en strategische personeelsplanning. In lijn met onze hoofdtaken zorgen we ervoor een betrouwbare partner te zijn voor zowel HDFC als de eigen DOSCO organisatie. We leveren betrouwbare cijfers en bouwen aan kosteninzicht. We ondersteunen bij het opstellen van businesscases en maken gebruik van data-analyse. We denken strategisch mee en promoten actief het vergroten van de doelmatigheid in combinatie met het bewegen naar een organisatie die past bij de Defensievisie 2035.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw K. Eikelboom-Doek, Afdelingshoofd Financiën & Control III

06-10146195

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer E. van der Meij, P&O Adviseur

06-51296328

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

P&O-adviseur

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Storingsmonteur (Elektrotechniek / Werktuigbouwkunde)

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd P&O

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon