Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinerend adviseur open ICT standaarden

Logius

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 24 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGOO/LO/2020/17
 • Plaatsingsdatum 5 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Coördinerend Adviseur Standaardisatie ben je bij het Bureau Forum Standaardisatie (BFS) een drijvende kracht bij het realiseren van een eenduidige, herkenbare, digitoegankelijke en veilige digitale overheid, die onderling goed samenwerkt. Onder andere door het bevorderen van het gebruik van open ICT-standaarden bij informatie-uitwisseling met burgers en bedrijven, en tussen overheidsorganisaties onderling. Je werkt in het hart van de digitale overheid op het grensvlak tussen uitvoering en beleid.

Je brengt op overtuigende wijze het belang van open standaarden voor het voetlicht in alle geledingen van de overheid, waarbij je in staat bent een situationeel passende aanpak te hanteren, en in te spelen op de agenda en behoeften van organisaties. Je maakt de vertaalslag van theorie en (technische) standaarden naar maatschappelijke meerwaarde. Tegelijkertijd hou je rekening met de praktische toepassing ervan in ICT-omgevingen.  Je onderhoudt een breed netwerk binnen verschillende overheidslagen en/of domeinen en bent in staat resultaatgerichte communities te creëren en te onderhouden. Het betrekken van het bedrijfsleven is gebruikelijk en zo nodig betrek je ook internationale partners. Je zorgt voor passend draagvlak voor verschillende activiteiten van het Forum Standaardisatie, en de uiteindelijke besluiten van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).

Het bevorderen van daadwerkelijke gebruik van open standaarden is een constante uitdaging voor BFS en je speelt hierbij een voortrekkersrol. Dat betekent dat je verschillende stimuleringsmaatregelen en implementatiestrategieën toepast en op effectieve wijze aansluiting vindt bij aanverwante projecten en programma’s binnen de overheid. In voorkomende gevallen ontwikkel je zelf nieuwe initiatieven en adoptiestrategieën. Een belangrijk aandachtsgebied zijn de kansen die standaardisatie biedt bij het voorkomen van ongewenste effecten van samenloop van regelingen, rond de levensgebeurtenis ‘van werkeloosheid naar werk’, bijvoorbeeld door semantische standaardisatie en het aansturen op structurele interdisciplinaire samenwerking tussen beleid, wetgeving en (ict-)uitvoering. Dat dossier wordt onderdeel van jouw verantwoordelijkheid. Een netwerk in dat domein, of ervaring en affiniteit daarmee is een pré.

Je bent een verbinder, die op flexibel op zoek gaat naar kansen, en daarbij samenwerking zoekt met bestaande initiatieven en deze versterkt. Zodat deze uiteindelijk leidt tot daadwerkelijk resultaat voor burgers of bedrijven.

Je treedt op als opdrachtgever en begeleider van uiteenlopende advies-, onderzoeks- of ontwikkelopdrachten. Je bewaakt daarbij de vigerende beleids-  en architectuurkaders.

Tot slot zorg je voor signalering en analyse van ontwikkelingen die van belang zijn voor de activiteiten en resultaten van het Forum. Zo draag je bij aan het versterken van de positie en profilering van het Forum.

Functie-eisen

 • Je beschikt over universitair denk- en werkniveau en kunt opereren op strategisch niveau.
 • Je hebt aantoonbare succesvolle werkervaring met informatisering en digitalisering in relatie tot maatschappelijke opgaven en de rol van de overheid daarin.
 • Je bent vaardig in het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen, zowel binnen een team als daarbuiten.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de digitale overheid, interoperabiliteit, standaarden en standaardisatie.
 • Je hebt bij voorkeur een netwerk binnen de overheid, bij voorkeur op beleids- en uitvoerend niveau, en bij voorkeur ervaring met wetgevingstrajecten, semantiek, en/of het domein werk en inkomen.
 • Je voelt je thuis binnen een politiek-bestuurlijke context en hebt aantoonbare ervaring  met het opereren in een complexe overheidsomgeving.
 • Je kunt goed schakelen en de vertaling maken tussen verschillende doelgroepen, zoals bestuurders, ICT'ers, juristen, gemeenten, provincies, het rijk, uitvoerders, waterschappen en het bedrijfsleven.
 • Je kunt goed werken in teamverband, maar kunt ook zelfstandig het Bureau Forum Standaardisatie en het Forum Standaardisatie vertegenwoordigen.
 • Je bent flexibel, resultaatgericht en hebt een hands-on-mentaliteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Indien bijvoorbeeld het CV of het gesprek daartoe aanleiding geeft, kan een kandidaat in een aanloopschaal geplaatst worden.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Bureau Forum Standaardisatie (BFS)

Het Bureau Forum Standaardisatie (BFS) ondersteunt het publiek-private Forum Standaardisatie (Forum) in haar adviestaak aan het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Economische Zaken en Klimaat en van Justitie en Veiligheid. Het bureau voert daarnaast het secretariaat van het Forum Standaardisatie. In het Forum zijn bedrijfsleven, gemeenten, provincies, rijk, uitvoeringsorganisaties, waterschappen en wetenschap op directeursniveau betrokken. Doel van het Forum is het verbeteren van interoperabiliteit, informatieveiligheid en leveranciersonafhankelijkheid. Om dit te bereiken stimuleert het Forum Standaardisatie de toepassing van open standaarden en onderhoudt daarvoor de lijst met verplichte open standaarden voor de publieke sector. Het Forum volgt in het kader van zijn opdracht standaardisatieactiviteiten en ontwikkelingen op het gebied van authenticatie, autorisatie, semantiek, uitwisseling en hergebruik van gegevens en ICT innovaties.

 

 

 

Logius

In het hart van de digitale overheid

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zorgen voor producten en diensten voor de digitale overheid. Logius biedt voorzieningen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Mensen kennen ons van bijvoorbeeld DigiD, MijnOverheid en Digipoort.

Dankzij deze diensten van Logius kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken. We werken in het hart van de digitale overheid. En daar zijn we trots op.

Logius

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wijnand van Huut, Recruiter

06-54368333

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Logius nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HR/Resource Manager

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

SIEM Specialist

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Release Train Engineer

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon